MORE4CORE

MORE4CORE zet onderhoud en asset management op de Europese kaart.

Maintenance, Repair and Overhaul for Competitive Regions in North-West Europe (MORE4CORE) ging in 2013 van start voor een periode van 2,5 jaar met de financiële steun van het Interreg IVB programma van de Europese Unie. Partners uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk sloegen de handen in elkaar om de thematiek van onderhoud op de Europese kaart te zetten. 

Maintenance 4 comp

Het is de eerste keer dat een project van deze omvang plaatsvindt, gezamenlijk vertegenwoordigen de partners meer dan 7000 bedrijven, meer dan 500 000 jobs en worden assets onderhouden ter waarde van bijna 60 miljard euro.

Industrie, onderzoek en beleid samenbrengen

MORE4CORE brengt industrie (asset owners en service providers), beleidsmakers en onderzoeksinstellingen in Europa bij elkaar. Vanuit deze ‘triple helix’ structuur wordt over de landsgrenzen heen samengewerkt op het gebied van innovatie, werknemersmobiliteit en marktintegratie rond onderhoud en asset management. Vanuit het project wordt ook de belangenbehartiging richting Europese beleidsmakers en politici verzorgd, met o.a. het EFNMS als Europese federatie. MORE4CORE loopt als uniek project reeds goed in de kijker bij Europese beleidsmakers, dit biedt ook mogelijkheden in de toekomst naar ondersteuning toe van de onderhoudswereld en projecten rond onderhoud en asset management door de EU.

“MRO is cruciaal om onze industrie competitief te houden en de duurzaamheid van onze productie te verbeteren. Industrie, onderwijs en overheid moeten samen streven naar gemeenschappelijke doelen en gedeelde ambities.” 

Michel Weeda (BOM)

Economische impactstudie

Om een goed zicht te krijgen op de impact die onderhoud en asset management hebben op onze economie in Noord-West Europa, voert MORE4CORE momenteel een studie uit. In elk van de deelnemende landen wordt momenteel een 100-tal bedrijven gebenchmarkt. Deze resultaten worden o.a. gebruikt om uiteindelijk een macro-economische impactstudie te schrijven. Elk land zal uitpakken met een eigen nationaal rapport, daarnaast publiceert MORE4CORE ook aan overkoepelend Noord-West Europees rapport waarin o.a. de gelijkenissen en verschillen tussen de landen aan bod komen.

European Maintenance Skill Passport

Werknemersmobiliteit binnen Europa vergroten is een belangrijke doelstelling van het MORE4CORE project. Een grote hinderpaal is hier het transparantiegebrek omtrent de competenties van onderhoudspersoneel. Het project probeert hier een oplossing te bieden in de vorm van een “European Maintenance Skill Passport” framework. Een soort portfolio dat informatie bevat over iemands verworven en gevalideerde competenties in het vakgebied van onderhoud.

“MORE4CORE kan niet beter getimed zijn. Ook de Europese Commissie pleit nu voor een ‘Industrial Renaissance’ met de ambitie om industriële activiteiten op te krikken tegen 2020. Doel is 20% van het Europese BBP, met andere woorden een groei van 5% ten opzichte van het huidige niveau.” 

Wim Vancauwenberghe (BEMAS)

Innovatie stimuleren

Over de hele wereld zijn er academische instellingen die werken rond onderhoud en asset management. Jaarlijks worden er op die manier heel wat nieuwe inzichten verworven met een potentiële meerwaarde voor het bedrijfsleven. Die omslag van theorie naar praktijk probeert MORE4CORE te stimuleren, dit gebeurt o.a. door het samenbrengen van deze 2 werelden. Ook kijkt het project naar de toekomst, daarom ontwikkelt het met input vanuit de industrie en de academische wereld een zogenaamde “Strategic Research Agenda”, een visiedocument dat vooral zal focussen op technologieën zoals robotics, 3D printen, big data, etc. Opnieuw zien we hier een duidelijke overlap met de speerpunten die de Europese Commissie naar voren schuift.

Partners in dit project

 • Nederland
  • Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM);
  • Dutch Institute World Class Maintenance;
  • Stichting Maintenance Education Consortium (MEC)
 • België
  • The Belgian Maintenance Association (BEMAS);
  • Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Voka);
 • Frankrijk
  • Association Française des ingénieurs et responsables de maintenace (AFIM);
 • Duitsland
  • Wirtschaftsverband für Industrieservice (WVIS) ;
 • Europa
  • European Federation of National Maintenance Associations (EFNMS).

Samen vertegenwoordigen deze partners meer dan 1000 bedrijven met meer dan 500.000 werknemers, verantwoordelijk voor 57 miljard euro aan beheerde assets. MORE4CORE is de eerste samenwerking van deze aard en omvang in Europa. Dit project loopt van 2013 tot 2015. Meer informatie hierover kan verkregen worden via info@bemas.org.

More4Core Logos.png

BEMAS Corporate Sponsors