CrossRoads 2

CrossRoads 2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De kerntaak bestaat uit het stimuleren van innovatie door:

  • het samenbrengen van bedrijven en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia  die samen projecten opstarten;
  • het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert) met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
  • het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
  • het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen envalorisatie van de opgedane kennis.

CrossRoads2 reserveert 6,75 miljoen euro als subsidie voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheids- studies. De focus ligt hierbij op technologieën waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen binnen de volgende topsectoren: high tech systemen, chemie en materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, bioboased economy, logistiek & maintenance.

Interreg 2

BEMAS Corporate Sponsors