Circulair onderhoud

Circulair Onderhoud Interreg

Op 16 april 2019 gaven we het startschot van het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland project "Circulair Onderhoud".

BEMAS en KicMPI werken samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland een aantal innovatieve oplossingen met betrekking tot het voorkomen van reparaties,  efficiënter omgaan met kapitaalsinvesteringen, onbeperkt hergebruik of duurzaam herinzetten van productiemiddelen. Met deze oplossingen wordt de materiaalvoetafdruk van de industrie duurzaam gereduceerd en kunnen tegelijkertijd economische voordelen worden behaald.

Via praktijkonderzoek en demonstraties wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo wordt gekeken naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer. 

Verder worden nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens staat de vraag centraal of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

Op 16 november 2023 werd dit project afgerond met een slotevent, waarbij de eindresultaten gedeeld werden, en gastsprekers van PwC, MGH en provincie Zeeland hun inzichten deelden over duurzaam ondernemen.

Projectorganisatie

Projectverantwoordelijke

 • KicMPI - Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie

Projectpartners

 • Universiteit Gent
 • Oiltanking Terneuzen
 • I.Revitalise
 • Yara Sluiskil
 • HZ University of Applied Sciences
 • Evonik Technical Services ( TS)
 • BEMAS - Belgian Maintenance Association

Deelprojecten

 • Levensduurvoorspelling- en verlenging
 • Materiaalefficiëntie
 • Ketenvernieuwing en deeleconomie
 • Hergebruik van apparatuur

Circulair Onderhoud Award

Equans won in 2021 de eerste Award voor Circulair Onderhoud.

Interreg 2
Circulair Onderhoud Logos

BEMAS Corporate Sponsors