Project Smart Tooling

interreg


In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. ‘Smart Tooling’ legt daarbij de focus op automatisering: door de ontwikkeling van prototypes van robots en tools kan het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter worden. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt.


Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties. 


Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance. Omdat robottechnologie jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan KMO/MKB bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Zo zal onderzoek gedaan worden naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Dit laatste type, ‘de vliegende robot’, is voor inspecties in de procesindustrie nog minimaal in gebruik. Dankzij de ontwikkeling hiervan kan de veiligheid bij het inspecteren van bijvoorbeeld de binnenkant van tanks sterk verbeterd worden.


Dankzij de actieve betrokkenheid van kennisinstellingen zoals o.a. Universiteit Twente, een vooraanstaand instituut op gebied van robotica, wordt bijgedragen tot een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van KMO/MKB-bedrijven. Multinationals BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie. De grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven zo toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.


Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.


Doelstelling


vlag


Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:


 • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
 • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
 • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Toepassingen


 • 2D robots voor bijvoorbeeld:
  • Coaten en cleanen van grote oppervlaktes zoals tanks, kolommen en torens;
  • Inspectie van oppervlaktes en statische equitment;
  • Inspectie en cleaning in besloten ruimtes, zoals tanks, vaten en leidingwerk.

    
 • 3D robots voor bijvoorbeeld:
  • Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties in besloten ruimtes;
  • Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties van installaties op hoogte zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen;
  • Ontwikkeling van toepassing voor inspecties van installaties op hoogte, zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen.

    
 • Fixed robots voor bijvoorbeeld:
  • Vaste locatie voor cleaningapplicaties;
  • Geautomatiseerde systemen voor inspectie van installatie onderdelen;
  • Automatisering onderhoudsactiviteiten in werkplaatsen.

Financiers


Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.


Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma. PROJECTPARTNERS Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI


partners smart tooling


Update: het project Smart Tooling was in maart 2018 een van de blikvangers op de Maintenance-beurs in Antwerp Expo


Smart Tooling is ongetwijfeld een van de weinige projecten waarin vrijheid en een correcte opvolging zo nauw hand in hand gaan. Volgens Wim Vancauwenberghe, directeur bij vzw BEMAS, is dat omdat Interreg Vlaanderen-Nederland weet hoe belangrijk technologische innovatie is.


RoNik Inspectioneering is zich daar ook van bewust. Het bedrijf gebruikt dronetechnologie om industriële installaties op de meest efficiënte manier te inspecteren. “Wij doen op drie uur, wat met torenhoge stellingen drie weken in beslag zou nemen”, vertelt Marien van den Hoek, commercieel directeur, trots. “Ruimtes die nood hebben aan onderhoud of reparaties, zijn vaak moeilijk te bereiken, maar ook vochtig, vuil en donker". De drone wordt via een kleine opening binnengelaten en bestuurd door de inspecteur vanop een aangenamere plek. Inspectiedrones hebben nog steeds een bestuurder nodig, maar RoNik Inspectioneering is druk bezig met de ontwikkeling van autonome drones. Mede dankzij Smart Tooling hebben ze grote sprongen gemaakt op een korte tijd. “Het is meer dan alleen een subsidie van bovenaf, Smart Tooling biedt ons heel wat publiciteit en faciliteiten.” Op de beurs werden er naast de demonstraties van de drone, ook demonstraties getoond met autonome robots.


ExRobotics nam de ExR-1 mee naar de beurs. Deze robot wordt onder andere op booreilanden gebruikt wordt om gevaarlijke ruimtes te inspecteren. De (autonome) robots van ExRobotics bezitten vier van de vijf menselijke zintuigen. “De robotica vergroten de veiligheid van de inspecteur, die vanuit zijn controlekamer beslissingen kan nemen.” Commercieel directeur Samir El Awadi gelooft dat een robot later zelf beslissingen zal nemen op basis van de metingen, maar hij blijft voorzichtig. “Alleen wanneer je meer dan zeker bent dat de robot alles juist kan verwerken, zou je hem dat vertrouwen mogen geven. Iedere misstap is gevaarlijk voor de mens.” De kennis en ervaring van ExRobotics b.v. worden in het Smart Tooling project ingezet voor de ontwikkeling van de Snake bot. De Snakebot wordt in samenwerking met Universiteit Twente ontwikkeld. Deze robot moet smalle pijpleidingen inspecteren op corrosievorming, verstopping en lekkages.


Voor Patrick de Boevere, van Serenity (P. de Boevere b.v.), begint en eindigt alles bij planning in het project. “Ik ontwikkel een software waarin geen verrassingen mogelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat je reinigingsrobot schade toebrengt aan je infrastructuur of in een gat valt. Op millimeter niveau gaan wij bepalen welke oppervlakte gereinigd moet worden, tot daar en niet verder, op de verboden gebieden komt hij zeker niet. No surprises.” De ontwikkeling en de hoge gun- en vertrouwensfactor bij Smart Tooling zijn de belangrijkste redenen waarom project partners blij zijn om deel uit te maken van het project. Volgens projectpartners ligt de kracht van het project in het koppelen van de juiste projectpartners aan elkaar, iets waar BEMAS een belangrijke rol in speelt, volgens El Awadi. BEMAS en Ki<ꟾMPi beheren, als projectverantwoordelijke, het budget en stippelen een plan uit. “Er gaat heel weinig geld verloren’. ‘We zien de investering optimaal terug in de eindproducten’. 'Dit is iets wat je niet over elk gesubsidieerd project kan zeggen”, merkt Bart van der Zalm (ID-tec) op. “Wij beloven geen robots die alles kunnen en dat is ook onze doelstelling niet. Bij Smart Tooling ligt de focus op innovatie in de wereld van het onderhoud.” Er wordt bij Smart Tooling gefocust op de kerncompetentie van een bedrijf.


Bart van der Zalm van ID-tec kan het met een wagen vergelijken. “Als je een auto wil bouwen, hoef je geen nieuw wiel uit te vinden. Je gaat gewoon op zoek naar het beste wiel, de beste zetels, de beste motor en zo zet je samen de beste wagen in elkaar.” Het Interreg project geeft bedrijven de mogelijkheid om bij grote bedrijven hun product uit te testen. Proceedix en Iristick werken bijvoorbeeld samen aan een software voor inspectie met een digitale veiligheidsbril. Dankzij de slimme veiligheidsbril van Iristick kunnen instructies handenvrij doorgegeven worden. Binnen anderhalf jaar loopt het Smart Tooling project op zijn einde en kan de balans definitief opgemaakt worden. Toch klinkt het bij de deelnemende partijen al: waar kunnen we tekenen voor een volgend Smart Tooling project? Want in ruil voor hun engagement, materiaal en tijd, krijgen ze er veel voor terug. Voor meer informatie over het project en de projectpartners, kunt u een kijkje nemen op www.smarttooling.eu