Privacy

We bewaren de e-mail adressen en andere persoonsgegevens van al wie via e-mail of andere middelen, zoals enquêtes, registratie op de website, of via post met ons communiceert. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Belgian Maintenance Association vzw (afgekort BEMAS), A. Reyerslaan 80, B-1030 Brussel, BELGIE. U kunt ons bereiken via e-mail naar infoatbemas [dot] org of per telefoon op +32 9 221 14 19 . 

Deze gegevens worden door BEMAS verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail of per telefoon naar de bovenstaande coördinaten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit op de BEMAS WEBSITE. Zij kunnen ook worden overgedragen aan derden.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Gebruik van cookies

De BEMAS WEBSITE maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van BEMAS WEBSITE garanderen.

Ad Servers ‘

Ad Server’ bedrijven gebruiken identificatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties op het scherm te laten verschijnen. Wij hebben GEEN partnership of speciale relaties met ‘Ad Server’ bedrijven.

Veiligheid van de gegevens

Als bepaalde gevoelige gegevens, zoals financiële gegevens, worden uitgewisseld, sturen wij de gebruikers door naar een ‘secure server’ en worden deze bezoekers daarvan op de hoogte gebracht via een ‘pop-up’ bericht op het scherm. Wij hebben de gangbare beveiligingsmaatregelen voorzien in onze technische faciliteiten ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van uw informatie die we via onze website hebben verzameld.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

BEMAS behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.bemas.org of www.bemas.be . Als u van oordeel bent dat deze website de vermelde privacy regeling niet volgt, kan u ons contacteren op hoger vermelde coördinaten.