Opvolging van onderhoudstaken met SAP

Opleiding
Maintenance Management

In deze module wordt het order als centrale object voor onderhoudsactiviteiten belicht.

Deze opleiding is ook module 3 van de reeksen rond SAP. Kies zelf welke modules u wil volgen of schrijf u in voor de hele reeks.

Een goed gebruik van IT-tools helpt bedrijven om processen gestructureerd, lean en transparant te maken. Het registreren van gegevens en activiteiten binnen onderhoud is bovendien onmisbaar om analyses en optimalisaties uit te voeren. In veel bedrijven is SAP het ERP-pakket dat door de hele organisatie gebruikt wordt, ook binnen de onderhoudsafdeling. SAP is een geïntegreerd pakket dat de verschillende afdelingen van een bedrijf naadloos verenigt. Ook voor de onderhoudsafdeling biedt dit pakket vele mogelijkheden. Vaak blijven deze jammergenoeg onbenut. De sessies van de opleidingscyclus SAP geven onderhoudsmedewerkers de kans om de mogelijkheden van SAP binnen het domein onderhoud verder te exploiteren. Dit door zowel verschillende functionaliteiten van SAP toe te lichten als praktische tips te geven die het werken met deze software vlotter laten verlopen. Hierbij wordt enerzijds het klassiek SAP-systeem gedemonstreerd, maar er is ook aandacht voor de nieuwste innovaties en technologieën bij SAP (S/4 Hana). Deze opleiding kan gevolgd worden ongeacht de versie van SAP die in uw bedrijf geïmplementeerd is. Daar waar specifieke functies slechts voor bepaalde versies beschikbaar zijn, wordt dit toegelicht. Deze opleiding is ook zeer nuttig voor mensen die in de toekomst SAP gaan gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van SAP.

Leerdoelstellingen

 • Inzicht krijgen in het standaardonderhoudsproces in SAP.
 • Gebruik van werkorders in SAP voor een integrale werkvoorbereiding.
 • Belang van nazorg en correcte registratie na het uitvoeren van de werken.
 • Mogelijkheden van mobiele toepassingen voor onderhoud.

Inhoud

In deze module wordt het order als centrale object voor onderhoudsactiviteiten belicht. Dit doorheen het hele onderhoudsproces, maar met de focus op werkvoorbereiding. De cursist leert welke de mogelijkheden zijn om in SAP een integrale werkvoorbereiding te doen a.h.v. een werkorder. Hierbij wordt ook de link gemaakt met het magazijn voor reserveonderdelen alsook de aankoop van materiaal en externe diensten en de daarbij horende beschikbaarheidscontroles. Verder worden de mogelijkheden van SAP voor het opmaken van een lange termijn of detailplanning behandeld. Tenslotte wordt er ingegaan op het afsluiten van onderhoudsopdrachten na het uitvoeren van de werken. Belangrijk hierbij is de aandacht voor nazorg, het bijwerken van masterdata in SAP en het correct registreren van uitvoeringshistoriek en vervolgtaken. We geven ook mee hoe mobiele toepassingen de administratie kunnen vereenvoudigen en het proces vlotter kunnen laten verlopen.

Programma

 • Standaard onderhoudsproces in SAP
 • Werkorders in SAP
  • Aanmaken werkorder
  • Statussen en gebruikerstatussen
 • Werkvoorbereiding in SAP
  • Werkorder in SAP: basisgegevens
  • Opstellen taaklijst
  • Benodigde materialen en diensten: reservaties en aankopen
  • Tools
 • Plannen van onderhoud
  • Planningslijst in SAP
  • Tips voor plannen in SAP
 • Afsluiten van onderhoudsorders en nazorg
  • Ingeven uitgevoerde taken,  arbeidstijden en technische gegevens
  • Aanmaken vervolgtaken
 • Mobiele toepassingen voor onderhoud

Doelgroep

Deze opleiding kan gevolgd worden door alle SAP-gebruikers en medewerkers van de onderhoudsafdeling. Ze is zeker aan te raden voor hoofdgebruikers. Deze opleiding is ook erg nuttig voor mensen die in de toekomst SAP gaan gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van SAP. Voor deze opleiding is SAP-basiskennis vereist. Wie deze niet heeft, kan zich inschrijven voor de opleiding "Basiskennis SAP"

f

BEMAS organiseert deze opleiding in samenwerking met Dimensys.  Lesgever Simon Van den Hende is een ervaren consultant op het gebied van SAP Intelligent Asset Management. Hij is gecertificeerd in SAP Maintenance & Repair en is een van de trainers van de opleidingscyclus SAP voor Maintenance & Service Management. Met zijn ervaring helpt hij bedrijven bij het digitaliseren van onderhoud- en serviceactiviteiten en bij het borgen van die kennis.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors