Operator Care als sleutel tot onderhoudsoptimalisatie

Operator Care (OC) is de term die gegeven wordt aan de gestructureerde samenwerking tussen plant management, operations en maintenance. Het doel is om er samen voor te zorgen dat assets altijd kwalitatief en kwantitatief blijven presteren zoals verwacht, en dit voor de volledige levensduur.

De bedoeling van Operator Care is het reactieve onderhoud te beperken of zelfs volledig te vermijden, en dit door een grote betrokkenheid en sense of ownership bij operations en productie. Tijdens deze praktisch gerichte workshop leert u werken met instrumenten die nodig zijn om met succes een Operator Care-programma op te zetten. Stap voor stap worden concepten zoals initiatie van routine equipment checks, visueel management en het tegengaan van de achteruitgang van installatieonderdelen geïntroduceerd en met oefeningen verduidelijkt. 

Om de meerwaarde en toepasbaarheid te maximaliseren wordt deze workshop alleen georganiseerd als in-house opleiding op de bedrijfslocatie.

Leerdoelstellingen

 • De verdeling kennen tussen de verschillende verantwoordelijkheden en rollen;
 • Het onderscheid kunnen maken tussen storingen en abnormaliteiten;
 • Weten hoe je tot een echt partnership kan komen tussen Onderhoud en Productie;
 • Een ‘visual management’ kunnen opzetten bij de uitvoering van inspecties;
 • Een dashboard kunnen opzetten voor de dagdagelijkse opvolging;
 • ‘One Point Lessons’ (éénpuntslessen) kunnen opstellen;
 • Klassieke barrières en misverstanden kunnen overwinnen.

Programma

 • De filosofie achter Operator Care;
 • De kritische succesfactoren voor een geslaagde Operator Care opstart;
 • De kostenbesparingen bij Operator Care;
 • De rolverdeling tussen onderhoud en productie;
 • Integratie van OC in de productiestrategie;
 • Bijsturen en opvolgen van het OC-programma vanuit management;
 • De sterkte van een goede productie-onderhoud-relatie;
 • Hoe eenvoudig nagaan of het OC-programma nog altijd actief is;
 • Een reflex ontwikkelen voor de financiële gevolgen van beslissingen;
 • Bruggen kunnen bouwen tussen de verschillende entiteiten.

Doelgroep

 • Maintenance en productie managers;
 • Supervisors;
 • Teamleaders.

Oefeningen

 • Een concrete taakverdeling opstellen;
 • Cost of ownership bepalen aan de hand van realistische waarden;

Om de meerwaarde en toepasbaarheid te maximaliseren wordt deze workshop alleen georganiseerd als in-house opleiding op de bedrijfslocatie.