Repair Teens maakt jongeren warm voor STEM en onderhoud

De Techniekacademie, een initiatief van VIVES Hogeschool, lanceert in samenwerking met BEMAS het project Repair Teens om jongeren warm te maken voor STEM en onderhoud. Repair Teens wil de doelgroep van 12- tot 14-jarigen laten ervaren hoe zij dankzij onderhoud en STEM zelf kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld. Repair Teens wordt gerealiseerd met actieve steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en is een samenwerking tussen de Techniekacademie (VIVES Hogeschool) en de projectpartners BEMAS, POM, Repair&Share (gekend van de Repair Cafés) en een groep van industriële bedrijfspartners (Vandemoortele, Volvo Cars Gent, Evonik, Norboard en Manual.to).

Repair Teens gaat van start op 1/1/2021 en zal de doelgroep van 12- tot 14-jarigen laten kennismaken met herstel- en onderhouds via praktische opdrachten. De jongeren mogen onder begeleiding zelf aan de slag om echte bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Afspraak is telkens bij een industriëel bedrijf of op een Rerpair Café in verschillende steden en gemeentes in Vlaanderen op woensdag namiddag, zaterdag of zondag. 

Repair Teens reikt de jongeren daarbij niet alleen STEM-kennis en -vaardigheden aan, maar geeft hen via dit concept ook informele 21ste-eeuwse vaardigheden mee zoals ondernemerszin, digitale vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend denken, en zorg voor omgeving en natuur. Dat moet hen inspireren om in hun verdere studies en loopbaan STEM als een positieve en evidente keuze te zien. Met de focus op 'onderhoud & repair' wil Repair Teens de jongeren in het bijzonder enthousiasmeren voor het belang van onderhoud & herstel als onderdeel van de circulaire economie en een betere doorstroming van jongeren naar onderhoudsberoepen in industriële bedrijven helpen realiseren.

Onderhoud en repair staan centraal in een Circulaire economie

In het project is zeer bewust gekozen om te focussen op onderhoud & repair. Onderhoud, herstel en levensduurverlenging staan immers in het hart van het internationaal erkende circulaire model van de Ellen MacArthur Foundation. Onderhoud wordt uitgevoerd in de gebruiksfase van de productlevenscyclus van een toestel of een installatie. Het is de efficiëntste manier om de gebruikte materialen en de hierin geïnvesteerde energie optimaal te benutten. Bovendien zorgt onderhoud voor persoonlijke veiligheid, het voorkomen van vervuiling en een optimaal energieverbruik. Naast onderhoud zorgt ook repair er mee voor dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven. Het gekozen thema onderhoud & repair sluit daarmee naadloos aan bij het thema van circulaire economie. Een thema waar Vlaanderen de komende jaren hard op inzet. Daarnaast zijn onderhoud & repair-opdrachten uitermate geschikt om de deelnemende jongeren kennis te laten maken met alle aspecten van STEM. 

Hoe gaat Repair Teens tewerk?

Repair Teens is een nieuw buitenschools STEM-traject, helemaal (en voor het eerst) in het teken van onderhoud & repair. Het traject bestaat uit twee delen: open kennismakingssessies bij bedrijven uit diverse sectoren en bij Repair Cafés in heel Vlaanderen. Tijdens die sessies mogen jongeren zelf real life cases van bedrijven en maatschappelijke uitdagingen oplossen. Ze maken er ook kennis met het belang en de impact van circulaire economie, en hoe ze daaraan zelf kunnen bijdragen. Ze krijgen meteen ook de kans op een rondleiding achter de schermen bij het bedrijf of mogen als fixer in het Repair Café aan de slag.

Jongeren die de smaak te pakken hebben, kunnen zich engageren voor deel twee: een traject met twaalf opeenvolgende sessies (duur van één semester), waarbij vaste teams van jongeren onder begeleiding een onderhouds- of repairuitdaging oplossen. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van een innovatieve app voor digitale instructies. 

Via BEMAS hebben vier industriële ondernemingen zich geëngageerd voor het project. Ze komen telkens uit een andere sector en provincie : Evonik (Chemie - Antwerpen, ), Norbord (Houtverwerkende industrie - Limburg), Vandemoortele (voedingsindustrie - West-Vlaanderen), Volvo Cars Gent (Metaalverwerkende industrie - Oost-Vlaanderen). Een vijfde BEMAS-lid, Manual.to, zal zorgen voor een digitale tool waarmee de jongeren de juiste instructies krijgen om onderhoud uit te voeren en zelf nieuwe instructies kunnen maken.  Alle informatie over het project en de projectpartners vindt u hier.

In een volgende fase gaat BEMAS actief op zoek naar bedrijven die de deuren willen openzetten om jongeren te laten kennismaken met onderhoud. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden bij BEMAS. Meer informatie vindt u hier.

 

Met de steun van

 

Nieuws

Zoals u wellicht in de media hebt vernomen, hebben de Belgische autoriteiten de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beper

CARL Berger-Levrault, CMMS / EAM expert en BEMAS kondigen met trots het begin van een intensieve samenwerking aan. Door de krachten te bundelen met BEMAS toont CARL Berger-Levrault zijn wens om zijn invloed in België uit te breiden door geprivilegieerde verbindingen te ontwikkelen met het toonaangevende nationale onderhoudsnetwerk.

Onze sponsor en lid van BEMAS, I-Care, een bedrijf gespecialiseerd in het gezondheidsmanagement van industriële machines (ook wel de Dr. House van Industrial Machines genoemd) en gevestigd in Bergen, heeft deze maandagavond de prijs "Company of the Year®" gewonnen die al voor de 25ste keer door E&Y wordt uitgereikt. Deze wereldberoemde trofee is bedoeld om bedrijven in Franstalig België te belonen die zich onderscheiden door hun innovatieve aanpak, internationalisering, ondernemingsgeest, strategische visie, financiële gezondheid en vasthoudendheid in alle omstandigheden.

De Techniekacademie, een initiatief van VIVES Hogeschool, lanceert in samenwerking met BEMAS het project Repair Teens om jongeren warm te maken voor STEM en onderhoud. Repair Teens wil de doelgroep van 12- tot 14-jarigen laten ervaren hoe zij dankzij onderhoud en STEM zelf kunnen bijdragen tot een duurzamere wereld. Repair Teens wordt gerealiseerd met actieve steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en is een samenwerking tussen de Techniekacademie (VIVES Hogeschool) en de projectpartners BEMAS, POM, Repair&Share (gekend van de Repair Cafés) en een groep van industriële bedrijfspartners (Vandemoortele, Volvo Cars Gent, Evonik, Norboard en Manual.to).

Met de 'Service Management Community of Practice' richt BEMAS zich specifiek tot Service Managers, Contract Managers en After Sales Managers die in service verlenende organisaties actief zijn. Het doel van de BEMAS 'Service Management Community of Practice' is het creëren van een netwerk van service professionals die actief best practices en kennis delen met elkaar en de community.

De Onderneming van het Jaar, of L’Entreprise de l’Année®, is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Belgisch bedrijf.

De geplande persoonlijke bijeenkomst van het GFMAM was oorspronkelijk bedoeld om in november 2020 door GSMR in Bahrein te worden gehost.