Forum Maintenance - 9 juni 2022 - Onderhoud, een sleutelfactor in duurzaam beheer

Niemand zal durven betwisten dat de onderhoudsfunctie een belangrijke bijdrage levert aan de industriële prestaties of aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door de betrouwbaarheid van de uitrusting te verhogen, kan het aantal defecten worden verminderd en de jacht op verliezen, die door de liefhebbers van Total Productive Maintenance of Lean maintenance wordt beoefend, draagt bij tot de verwezenlijking van economische doelstellingen. Met de nieuwe technologische middelen die deel uitmaken van de Industrie 4.0-revolutie kan de waarde verder worden verhoogd door beter te anticiperen op storingen en beter af te stemmen op de productie en de toeleveringsketen. Dit is reeds uitvoerig besproken op de laatste BEMAS-forums.

Maar dit is niet langer genoeg! De arbeidswereld zelf, die al door de pandemie is geschokt, moet zich aanpassen aan de ingrijpende veranderingen in de hyperverbonden maatschappij en in de industrie en de dienstensector door nieuwe organisatievormen en nieuwe banen te vinden.

Onderhoud draagt niet alleen bij tot de rentabiliteit van de activiteiten. Het draagt in zeer belangrijke mate, zonder dat dit voldoende wordt bevestigd, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling waarin economische, milieu- en sociale doelstellingen met elkaar in evenwicht zijn.

Dit is precies het onderwerp van het Onderhoudsforum dat op 9 juni door de BEMAS (Belgian Maintenance Association) in het Bois du Cazier in Marcinelle is gehouden. Duurzame ontwikkeling ten voordele van onderhoudsactiviteiten, beperking van de klimaatverandering door in te grijpen in een van de grootste energieverbruikers ter wereld. De industriële motor, waardeontwikkeling met onderhoud en asset management tegenover nieuwe economische en ecologische uitdagingen, hoe het menselijke element te integreren in de overgang naar een industrie 5.0 zijn slechts enkele van de thema's die door onze sprekers werden aangekaart voor een publiek van meer dan 80 personen. De deelnemers konden vervolgens met onze deskundigen van gedachten wisselen over hun persoonlijke ervaringen en bevoorrechte banden aanknopen in een streven naar interne ontwikkeling en het streven naar uitmuntendheid.

Het Forum van 2022 was ook de gelegenheid om de prijs "Equipe Technique de l'Année" uit te reiken. Na de overstromingen in juli 2021 kon Chaudfontaine - Coca-Cola Europacific Partners dankzij een degelijke planning en de optimistische motivatie van zijn medewerkers de productie snel weer op gang brengen. In slechts 5 weken tijd hebben zij de 2 belangrijkste productielijnen weer opgestart, zonder daarbij de veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen. De inzet van het personeel en de beheersing van het crisismanagement hebben deze prestatie mogelijk gemaakt en illustreren het belang van het handhaven van hechte onderhoudsteams die in staat zijn te reageren in geval van tegenslag. Zij kregen de juryprijs.

Niet minder dan 3.600 m² van de Galler-fabrieken verdween onder water. Hun technische dienst is een voorbeeld van Belgische veerkracht: zij konden de productie tijdelijk naar de Eeklo-site overbrengen en het bedrijf kon snel reageren door zijn stokproductiemachine in recordtijd te herstellen. De inzet van Galler voor de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, het overkoepelende thema van het forum van vandaag, is bijzonder opmerkelijk. Deze verbintenis komt tot uiting in het toezicht op de milieueffecten tijdens het hele productieproces. Bovendien maakt een efficiënte samenwerkingsorganisatie het mogelijk dit voor een KMO opmerkelijke prestatieniveau te bereiken. Zij ontvingen de publieksprijs.

BEMAS werkt al actief aan een thema voor de editie 2023 van het Forum Maintenance, dat de essentiële ontmoetingsplaats is geworden voor onderhoudsprofessionals in Wallonië om na te denken over de grondbeginselen, beste praktijken en toekomstige trends. Meer informatie op www.bemas.org 

 

     

 

     

 

Nieuws

BEMAS vzw, de Belgische vakvereniging rond technisch onderhoud, heeft voor de vijfde keer de Prijs Wout Theuws uitgereikt. De winnaar is Robin De Clercq, leerling elektromechanica van het Bernardustechnicum in Oudenaarde die zijn geïntegreerde proef schreef over onderhoud bij een kuiluithaler van de firma Kuhn.
 

BEMAS vzw, de Belgische beroepsvereniging voor onderhoud, heeft voor de eerste keer de "Prix Prof. Leenaerts" uitgereikt. De winnaar is Anthony Vanhufel, een student in de 7e Kwalificatie Onderhoudstechnicus Industriële Geautomatiseerde Systemen van ITN - Namen. De student schreef zijn eindwerk over "De realisatie van onderhoudsprocedures (IMA)".

Gent, 16 juni 2022 - Vandaag organiseerde BEMAS, de Belgian Maintenance Association, het symposium en de awardshow voor de uitreiking van Technisch Team van het Jaar. Na een boeiend middagprogramma verkoos de professionele jury Pfizer tot Technisch Team van het Jaar. De stem van het publiek ging naar DP World.

Niemand zal durven betwisten dat de onderhoudsfunctie een belangrijke bijdrage levert aan de industriële prestaties of aan de kwaliteit van de dien

Forum Maintenance gagnant 2022

Vandaag heeft BEMAS, de Belgische vakvereniging voor maintenance, de prijs voor "Équipe Technique de l'Année 2022"©  in Wallonië uitgereikt. Tijdens het Forum Maintenance, een uitwisselingsdag voor maintenanceprofessionals, hebben de drie finalisten Chaudfontaine, Equans en Galler hun technische teams voorgesteld en de uitdagingen die zij de afgelopen maanden zijn aangegaan. BEMAS heeft twee prijzen uitgereikt om technologische innovaties en het menselijke aspect in de industrie in de kijker te zetten. Chaudfontaine won de juryprijs, Galler de publieksprijs.

Food Industry Alimento

Na een nieuwe audit heeft BEMAS haar QFor label uitgebreid met het QFor Food certificaat.

BEMAS Innovation Awards 2022

Antwerpen - 23 maart 2022- Tijdens de beurs easyFairs MAINTENANCE 2022 reikte BEMAS, the Belgian Maintenance Association vzw, voor de elfde