Enquête Circulair Onderhoud

BEMAS en KicMPi willen in kaart brengen in welke mate duurzaamheid en circulaire concepten al zijn doorgedrongen op de werkvloer in de procesindustrie en andere industrieën in Nederland en Vlaanderen. 

Deze enquête loopt in het kader van het Circulair Onderhoud project dat wordt gesteund door Interreg Vlaanderen-Nederland en de Europese Unie.  Thema's in de enquête zijn onder meer emissiereductie, energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik van materialen en andere circulaire concepten. We polsen natuurlijk ook naar de rol van de technische dienst.

De antwoorden worden verwerkt tot een algemeen rapport met de geaggregeerde resultaten van de enquête. De resultaten en dit rapport worden ook gepresenteerd tijdens het Jaarevent Circulair Onderhoud op dinsdagmiddag 16 november 2021 in Terneuzen. 

Wie deelneemt aan de enquête ontvangt een rapport met de resultaten en maakt ook kans op een nominatie voor de eerste Circulair Onderhoud Award

We schatten de invultijd op een 15-tal minuten. 
 


Ga naar de enquête...
Alvast hartelijk dank om deel te nemen namens BEMAS en KicMPi! 


Over Circulair Onderhoud


Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma  Interreg Vlaanderen-Nederland. In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.


Het project "Circulair onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu


Meer weten over het Interreg-project Circulair Onderhoud? Lees er hier alles over! 

Nieuws

Met droefheid melden we u het overlijden van Prof. em. Robert Leenaerts.

Op 1 juli 2021 kondigde Engie de naamsverandering naar EQUANS aan. EQUANS staat voor EQUation & ANSwers en wordt met wereldwijd 74.000 medewerkers internationaal marktleider in technische dienstverlening.

hackathon AP 4.0 AEVO

In de aanloop naar de hybride Asset Performance 4.0 Conferentie en Beurs organiseert BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en as

umati

Op 27 oktober zal Dr Alexander Broos, directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers) alle bezoekers van de

Roadmap Asset Management

De Nederlandse (petro)chemische industrie heeft de ambitie om anno 2030 te boek te staan als de veiligste ter wereld.

Interreg Vlaanderen-Nederland - Circulair Onderhoud

BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en  asset management en KicMPi, het Nederlandse Kennis en Innovatiecentrum voor maintenance in de procesindustrie, lanceren samen een praktijkgerichte enquête rond circulair onderhoud. Bedoeling is om inzicht te krijgen over hoe de technische dienst bijdraagt tot duurzaamheid en circulariteit.

DIKSMUIDE - 24 juni 2021 - BEMAS vzw, de Belgische vakvereniging rond technisch onderhoud, heeft voor de vierde keer de Prijs Wout Theuws u