Enquête Circulair Onderhoud

BEMAS en KicMPi willen in kaart brengen in welke mate duurzaamheid en circulaire concepten al zijn doorgedrongen op de werkvloer in de procesindustrie en andere industrieën in Nederland en Vlaanderen. 

Deze enquête loopt in het kader van het Circulair Onderhoud project dat wordt gesteund door Interreg Vlaanderen-Nederland en de Europese Unie.  Thema's in de enquête zijn onder meer emissiereductie, energieverbruik, duurzaamheid, hergebruik van materialen en andere circulaire concepten. We polsen natuurlijk ook naar de rol van de technische dienst.

De antwoorden worden verwerkt tot een algemeen rapport met de geaggregeerde resultaten van de enquête. De resultaten en dit rapport worden ook gepresenteerd tijdens het Jaarevent Circulair Onderhoud op dinsdagmiddag 16 november 2021 in Terneuzen. 

Wie deelneemt aan de enquête ontvangt een rapport met de resultaten en maakt ook kans op een nominatie voor de eerste Circulair Onderhoud Award

We schatten de invultijd op een 15-tal minuten. 
 


Ga naar de enquête...
Alvast hartelijk dank om deel te nemen namens BEMAS en KicMPi! 


Over Circulair Onderhoud


Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma  Interreg Vlaanderen-Nederland. In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.


Het project "Circulair onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu


Meer weten over het Interreg-project Circulair Onderhoud? Lees er hier alles over! 

Nieuws

Food Industry Alimento

Na een nieuwe audit heeft BEMAS haar QFor label uitgebreid met het QFor Food certificaat.

BEMAS Innovation Awards 2022

Antwerpen - 23 maart 2022- Tijdens de beurs easyFairs MAINTENANCE 2022 reikte BEMAS, the Belgian Maintenance Association vzw, voor de elfde

Equans Circulair Onderhoud Award

Equans heeft de Circulair Onderhoud Award gewonnen. Dit is de beloning voor de inspanningen die zijn gedaan wat betreft de duurzaamheid en het (her)gebruik van grondstoffen. Het bedrijf kreeg de prijs op de CO3-campus in Terneuzen uitgereikt.

Antwerpen, 27 oktober 2021 - Vanavond heeft BEMAS, de Belgian Maintenance Association, de derde Asset Performance 4.0 Award uitgereikt  tijdens de

Met droefheid melden we u het overlijden van Prof. em. Robert Leenaerts.

Op 1 juli 2021 kondigde Engie de naamsverandering naar EQUANS aan. EQUANS staat voor EQUation & ANSwers en wordt met wereldwijd 74.000 medewerkers internationaal marktleider in technische dienstverlening.

hackathon AP 4.0 AEVO

In de aanloop naar de hybride Asset Performance 4.0 Conferentie en Beurs organiseert BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en as