Coronavirus/COVID-19: Update BEMAS-policy

Laatste update: 18 november 2021

 

Covid Safe Ticket en mondmasker verplicht op BEMAS-opleidingen en -activiteiten

Het Overlegcomité van 17 november heeft uitgebreid de epidemiologische toestand in ons land besproken. De viruscirculatie is de afgelopen weken erg toegenomen, onder meer door het toegenomen aantal contacten en meer binnenactiviteiten.

Sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig. Maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid en een verstrengde mondmaskerplicht.

Om uw veiligheid maximaal te garanderen, heeft BEMAS beslist om vanaf 20 november:

 • het gebruik van het Covid Safe Ticket te verplichten voor alle opleidingen en activiteiten
 • het dragen van een mondmasker te verplichten

 

Enkele belangrijke aandachtspunten om deel te nemen:
- Voelt u zich ziek of heeft u de voorbije 7 dagen gezondheidsklachten gehad die aan een COVID-19 infectie doen denken? Blijf dan thuis en contacteer onze opleidingsverantwoordelijke Fran Olbrechts via foatbemas [dot] org

- Neem zeker uw mondmasker mee. U heeft dit nodig om u te verplaatsen in alle binnenruimtes.

- Gelieve bij aankomst uw handen te ontsmetten. Er is desinfecterende handgel beschikbaar ter plaatse.

- We moedigen u ook sterk aan om de social distancing van 1,5 m te blijven hanteren.

 

Onze algemene voorwaarden blijven van toepassing.

 

Over het Covid Safe Ticket

U heeft een geldig CST als u beschikt over:
• een vaccinatiecertificaat
• een testcertificaat als bewijs van een negatieve test
• een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

U kan het Covid Safe Ticket downloaden als app op uw smartphone of u kan het aanvragen op papier. Hier vindt u meer informatie.

Een BEMAS-medewerker of een aangestelde verantwoordelijke scant uw Covid Safe Ticketbij aankomst aan de opleidingslocatie. Vergeet zeker ook uw identiteitskaart niet.

 
Wat als u geen Covid Safe Ticket heeft of u krijgt een rood scherm bij de scan?

Indien u niet over een CST beschikt of kan beschikken, zal u helaas niet kunnen deelnemen aan de live opleiding. Indien dit zich voordoet, gelieve dan onze opleidingsverantwoordelijke Fran Olbrechts te contacteren via foatbemas [dot] org of bel ons op via +32 9 221 14 19. 
 
Heeft u vragen over onze veiligheidsmaatregelen?
Contacteer gerust onze opleidingsverantwoordelijke Fran Olbrechts  via foatbemas [dot] org of bel ons op via +32 9 221 14 19. 

 

Online opleidingen en webinars

Een online opleiding of webinar vindt plaats op het BEMAS Live Learning platform.

 

Wat heeft u nodig om deel te nemen via de BEMAS Live learning platform?

De distance learning cloud van BEMAS werkt op basis van html5 standaard die zit ingebakken in alle moderne browsers. Installatie van een app of plug-in is NIET nodig.

Door de deelnemer zelf te voorzien:

 • PC, Laptop of Tablet met internetconnectie en geluid
 • Browser: Chrome, Edge, Safari, ...  Internet Explorer is niet geschikt, Google Chrome werkt het best.  Je kan tevoren je browser testen op html5 compatibiliteit.
 • Om te interageren met de andere deelnemers en lesgever is het aangewezen om ook over een microfoon te beschikken.

Wie dit wenst, kan hier ontdekken hoe het Live Learning Platform van BEMAS werkt.

 

Over het Corona- / COVID-19-virus

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren long- en luchtweginfecties krijgen. Er zijn verschillende soorten coronavirussen zoals SARS en MERS. Meestal veroorzaken deze virussen relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en het vroege voorjaar. In feite wordt 5 tot 10 % van de verkoudheden veroorzaakt door coronavirussen.

In december 2019 was de Chinese regio Wuhan getuige van een uitbraak van een nieuw coronavirus, het Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2). Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en ademhalingssymptomen. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat u kan doen om besmetting te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig en grondig
 • Hoest in een papieren zakdoek en gooi die dan weg
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk met uw handen aan
 • Vermijd handen te geven
 • Vermijd nauw contact als u ziek bent

Maatregelen die BEMAS treft om de risico's van een besmetting te verminderen:

 • Opleidingen en studiesessies worden live en/of via e-learning aangeboden (met inachtname van de maatregelen van de overheid)
 • Medewerkers van BEMAS worden geïnstrueerd om zich te onthouden van het werken of sprekers begeleiding te geven in geval van ziekte of symptomen die kunnen wijzen op een virale infectie. In dit geval zorgt BEMAS voor een alternatieve begeleiding, spreker of trainer. Indien dit niet mogelijk is, worden de deelnemers per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld van de annulering en wordt de training of activiteit op een later tijdstip verschoven. 
 • Ons kantoor blijft open van maandag tot vrijdag van 8.30u -12u30 en van 13u00 – 17u00
 • We blijven onze dienstverlening garanderen. Wel bieden we onze medewerkers de nodige flexibiliteit.  Zo zullen een aantal medewerkers bijvoorbeeld van thuis uit werken en daardoor beperkter telefonisch bereikbaar zijn.
 • Voor afspraken vragen wij u rekening te houden met volgende zaken: elke medewerker beslist zelf in alle verantwoordelijkheid of een afspraak op kantoor kan doorgaan, dan wel of de bespreking telefonisch of digitaal kan verlopen.  Mogelijks zullen een aantal reeds geplande afspraken worden geannuleerd of naar een latere datum worden verplaatst.  Uiteraard kan u ook zelf oordelen of u reeds vastgelegde afspraken wil wijzigen.
 • Op kantoor gelden vanzelfsprekend de basishygiënemaatregelen die reeds van kracht zijn bij de eerste melding rond COVID-19 in België. Wij respecteren de nodige afstand tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en klant. Handen worden gewassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog.
 • BEMAS zal blijvend transparant communiceren mocht de huidige situatie evolueren en nieuwe maatregelen noodzakelijk blijken.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over het BEMAS Live Learning Platform?  Contacteer ons op +32 9 221 14 19 of via infoatbemas [dot] org.

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kan u terecht bij de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689, www.info-coronavirus.be of info-coronavirusathealth [dot] fgov [dot] be

.

Nieuws

Equans Circulair Onderhoud Award

Equans heeft de Circulair Onderhoud Award gewonnen. Dit is de beloning voor de inspanningen die zijn gedaan wat betreft de duurzaamheid en het (her)gebruik van grondstoffen. Het bedrijf kreeg de prijs op de CO3-campus in Terneuzen uitgereikt.

Antwerpen, 27 oktober 2021 - Vanavond heeft BEMAS, de Belgian Maintenance Association, de derde Asset Performance 4.0 Award uitgereikt  tijdens de

Met droefheid melden we u het overlijden van Prof. em. Robert Leenaerts.

Op 1 juli 2021 kondigde Engie de naamsverandering naar EQUANS aan. EQUANS staat voor EQUation & ANSwers en wordt met wereldwijd 74.000 medewerkers internationaal marktleider in technische dienstverlening.

hackathon AP 4.0 AEVO

In de aanloop naar de hybride Asset Performance 4.0 Conferentie en Beurs organiseert BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en as

umati

Op 27 oktober zal Dr Alexander Broos, directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers) alle bezoekers van de

Roadmap Asset Management

De Nederlandse (petro)chemische industrie heeft de ambitie om anno 2030 te boek te staan als de veiligste ter wereld.