Coronavirus/COVID-19: Update BEMAS-policy

Laatste update: 20 oktober 2020

Belangrijke maatregelen i.v.m. de BEMAS-activiteiten en -opleidingen

Op vrijdag 16/10 kondigde de federale overheid nieuwe maatregelen aan om het Covid-19 virus het hoofd te bieden. Deze maatregelen sluiten het plaatsvinden van professioneel ingerichte evenementen en dus ook opleidingen niet uit. 

BEMAS begrijpt dat de fysieke aanwezigheid op een opleiding een belangrijke meerwaarde biedt voor de deelnemers. Veel van onze opleidingen vereisen ook een dynamische interactie tussen lesgever en deelnemers. Vandaar dat wij alles in het werk stellen om de opleidingen op locatie te laten plaatsvinden zoals gepland. Natuurlijk worden daarbij alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico's op Covid-19 besmetting te beperken. De recente maatregelen voor horeca-activiteiten hebben wel een impact op de catering bij onze opleiding. We voorzien in de mate van het mogelijke alternatieven die individueel kunnen genuttigd worden.

Onze algemene voorwaarden blijven weliswaar gelden. Daarnaast geldt de volgende policy voor onze opleidingen:
- U bent welkom op locatie om de opleiding te volgen

- U bent tevens welkom om de opleiding vanop afstand te volgen. Sinds de herstart van de opleidingen in september bieden we deze optie aan deelnemers die om specifieke redenen niet aanwezig kunnen zijn (e.g. quarantaine of verbod vanuit uw bedrijf). Graag wel op voorhand bevestigen indien u voor deze optie kiest, zodat we u de inloggegevens kunnen opsturen.

Mocht de overheid de maatregelen in die mate verstrengen dat live opleidingen/activiteiten niet meer mogelijk zijn, dan behouden we ons het recht voor om de training om te vormen tot een online live opleiding.
 

Belangrijke voorwaarden om live deel te nemen:

 • Voelt u zich ziek of heeft u de voorbije 7 dagen gezondheidsklachten gehad die aan een COVID-19 infectie kunnen gerelateerd worden, dan dient u de opleiding op afstand te volgen. Geef zeker en vast een seintje.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij evenementen in meetinglocaties. Vergeet dit dus niet mee te nemen!
 • Respecteer de regels i.v.m. social distancing tijdens het evenement en houd 1,5 afstand met andere personen
 • Er is desinfecterende handgel beschikbaar tijdens het evenement. Gelieve uw handen regelmatig te ontsmetten en te wassen.
 • Volg alle instructies van de uitbater van de leslocatie.

 

 

Online opleidingen en webinars

Een online opleiding of webinar vindt plaats op het BEMAS Distance Learning platform.

 

Wat heeft u nodig om deel te nemen via de BEMAS distance learning cloud?

De distance learning cloud van BEMAS werkt op basis van html5 standaard die zit ingebakken in alle moderne browsers. Installatie van een app of plug-in is NIET nodig.

Door de deelnemer zelf te voorzien:

 • PC, Laptop of Tablet met internetconnectie en geluid
 • Browser: Chrome, Edge, Safari, ...  Internet Explorer is niet geschikt, Google Chrome werkt het best.  Je kan tevoren je browser testen op html5 compatibiliteit.
 • Om te interageren met de andere deelnemers en lesgever is het aangewezen om ook over een microfoon te beschikken.

Wie dit wenst, kan hier ontdekken hoe de distance learning cloud van BEMAS werkt.

 

Over het Corona- / COVID-19-virus

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren long- en luchtweginfecties krijgen. Er zijn verschillende soorten coronavirussen zoals SARS en MERS. Meestal veroorzaken deze virussen relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en het vroege voorjaar. In feite wordt 5 tot 10 % van de verkoudheden veroorzaakt door coronavirussen.

In december 2019 was de Chinese regio Wuhan getuige van een uitbraak van een nieuw coronavirus, het Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2). Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en ademhalingssymptomen. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat u kan doen om besmetting te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig en grondig
 • Hoest in een papieren zakdoek en gooi die dan weg
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk met uw handen aan
 • Vermijd handen te geven
 • Vermijd nauw contact als u ziek bent

Maatregelen die BEMAS treft om de risico's van een besmetting te verminderen:

 • Opleidingen en studiesessies worden live en/of via e-learning aangeboden (met inachtname van strenge maatregelen)
 • Medewerkers van BEMAS worden geïnstrueerd om zich te onthouden van het werken of sprekers begeleiding te geven in geval van ziekte of symptomen die kunnen wijzen op een virale infectie. In dit geval zorgt BEMAS voor een alternatieve begeleiding, spreker of trainer. Indien dit niet mogelijk is, worden de deelnemers per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld van de annulering en wordt de training of activiteit op een later tijdstip verschoven. 
 • Ons kantoor blijft open van maandag tot vrijdag van 8.30u -12u30 en van 13u00 – 17u00
 • We blijven onze dienstverlening garanderen. Wel bieden we onze medewerkers de nodige flexibiliteit.  Zo zullen een aantal medewerkers bijvoorbeeld van thuis uit werken en daardoor beperkter telefonisch bereikbaar zijn.
 • Voor afspraken vragen wij u rekening te houden met volgende zaken: elke medewerker beslist zelf in alle verantwoordelijkheid of een afspraak op kantoor kan doorgaan, dan wel of de bespreking telefonisch of digitaal kan verlopen.  Mogelijks zullen een aantal reeds geplande afspraken worden geannuleerd of naar een latere datum worden verplaatst.  Uiteraard kan u ook zelf oordelen of u reeds vastgelegde afspraken wil wijzigen.
 • Op kantoor gelden vanzelfsprekend de basishygiënemaatregelen die reeds van kracht zijn bij de eerste melding rond COVID-19 in België. Wij respecteren de nodige afstand tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en klant. Handen worden gewassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog.
 • BEMAS zal blijvend transparant communiceren mocht de huidige situatie evolueren en nieuwe maatregelen noodzakelijk blijken.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over de BEMAS Distance Learning Cloud?  Contacteer ons op +32 9 221 14 19 of via infoatbemas [dot] org.

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kan u terecht bij de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689, www.info-coronavirus.be of info-coronavirusathealth [dot] fgov [dot] be

.

Nieuws

BEMAS volgt de maatregelen van de overheid nauwgezet op om de opleidingen en activiteiten zo coronaproof mogelijk te laten verlopen.

AP Campaign image Asset Performance

Van 15-17 september heeft BEMAS, de Belgische vakvereniging rond maintenance, haar eerste virtuele conferentie en webinar-reeks Asset Performance 4

AP Campaign image Asset Performance

In de aanloop naar de virtuele conferentie en webinarserie Asset Performance 4.0 organiseerde BEMAS, de Belgian Maintenance Association, 3 virtuele

EFNMS 50

Dit jaar viert EFNMS, de Europese Federatie van Nationale Onderhoudsorganisaties, haar 50e verjaardag.

Asset Performance 4.0

In het kader van de internationale uitbraak en verspreiding van COVID-19 volgt BEMAS de ontwikkelingen op de voet, rekening houdend met d

BEMAS Corona app

Gratis tool voor risicoanalyse op corona-infectie tijdens onderhoudswerkzaamheden.

In het kader van de internationale uitbraak en verspreiding van COVID-19 volgt BEMAS de ontwikkelingen op de voet, rekening houdend met d