Coronavirus/COVID-19: Update BEMAS-policy

Laatste update: 7 juni 2021

Heropstart vanaf 9 juni

Het ministrieel besluit van 4 juni staat het fysiek plaatsvinden van professioneel ingerichte evenementen, en dus ook opleidingen, toe.
Uiteraard zijn hier weliswaar voorwaarden aan verbonden. 

Al onze locaties nemen strikte maatregelen i.v.m. COVID-19 zoals vereist vanuit de overheid.
De zalen zijn aangepast en worden beperkt in capaciteit (e.g. min. 4 m² per deelnemer) en de locaties zijn uitgerust (e.g. handgel, ventilatie, ...) om een veilige opleiding mogelijk te maken.

Enkele belangrijke voorwaarden om deel te nemen:
- Het dragen van een mondmasker is verplicht bij openbare evenementen. Vergeet dit dus niet mee te nemen!
- Respecteer de regels i.v.m. social distancing tijdens het evenement en houd 1,5 afstand met andere personen
- Er is desinfecterende handgel beschikbaar tijdens het evenement. Gelieve uw handen regelmatig te ontsmetten en te wassen.
- Voelt u zich ziek of heeft u de voorbije 7 dagen gezondheidsklachten gehad die aan een COVID-19 infectie doen denken? Blijf dan thuis!

 

Belangrijke maatregelen i.v.m. de BEMAS-activiteiten en -opleidingen (t.e.m 8 juni)

Op dinsdag 27/10/2020 kondigde de Vlaamse overheid, in navolging van de Waalse en Brusselse regering, nieuwe maatregelen aan om het Covid-19 virus het hoofd te bieden. Deze maatregelen - die ingegaan zijn vanaf 30/10/2020 - sluiten het fysiek plaatsvinden van professioneel ingerichte evenementen, en dus ook opleidingen, uit. Op 30/10/2020 kondigde de Federale overheid nieuwe maatregelen aan die dit van toepassing maken op het volledige land. Ondertussen werd de periode verlengd t.e.m. 8 juni 2021.

BEMAS begrijpt dat de fysieke aanwezigheid op een opleiding een belangrijke meerwaarde biedt voor de deelnemers.
Vandaar dat wij alles in het werk hebben gesteld om de opleidingen op locatie te laten plaatsvinden zoals gepland. De recente maatregelen staan dit echter niet toe. Er zullen geen fysieke BEMAS-evenementen meer plaatsvinden tot en met 8 juni 2021.

Onze algemene voorwaarden blijven van toepassing. Daarnaast geldt de volgende policy t.e.m 8 juni:
- Alle opleidingen binnen deze periode worden geëvalueerd ihkv de huidige omstandigheden in samenwerking met de lesgevers
- Indien een uitvoering online mogelijk is, zal gekozen worden om de opleiding aan te bieden via ons distance learning leerplatform. In dit geval blijft uw inschrijving geldig voor de online opleiding.
- In alle andere gevallen zal gekozen worden om de opleiding te verplaatsen naar een latere datum. Ook in dit geval blijft uw inschrijving geldig voor de nieuwe datum.

 

Online opleidingen en webinars

Een online opleiding of webinar vindt plaats op het BEMAS Live Learning platform.

 

Wat heeft u nodig om deel te nemen via de BEMAS Live learning platform?

De distance learning cloud van BEMAS werkt op basis van html5 standaard die zit ingebakken in alle moderne browsers. Installatie van een app of plug-in is NIET nodig.

Door de deelnemer zelf te voorzien:

 • PC, Laptop of Tablet met internetconnectie en geluid
 • Browser: Chrome, Edge, Safari, ...  Internet Explorer is niet geschikt, Google Chrome werkt het best.  Je kan tevoren je browser testen op html5 compatibiliteit.
 • Om te interageren met de andere deelnemers en lesgever is het aangewezen om ook over een microfoon te beschikken.

Wie dit wenst, kan hier ontdekken hoe het Live Learning Platform van BEMAS werkt.

 

Over het Corona- / COVID-19-virus

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren long- en luchtweginfecties krijgen. Er zijn verschillende soorten coronavirussen zoals SARS en MERS. Meestal veroorzaken deze virussen relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en het vroege voorjaar. In feite wordt 5 tot 10 % van de verkoudheden veroorzaakt door coronavirussen.

In december 2019 was de Chinese regio Wuhan getuige van een uitbraak van een nieuw coronavirus, het Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2). Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en ademhalingssymptomen. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat u kan doen om besmetting te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig en grondig
 • Hoest in een papieren zakdoek en gooi die dan weg
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk met uw handen aan
 • Vermijd handen te geven
 • Vermijd nauw contact als u ziek bent

Maatregelen die BEMAS treft om de risico's van een besmetting te verminderen:

 • Opleidingen en studiesessies worden live en/of via e-learning aangeboden (met inachtname van strenge maatregelen)
 • Medewerkers van BEMAS worden geïnstrueerd om zich te onthouden van het werken of sprekers begeleiding te geven in geval van ziekte of symptomen die kunnen wijzen op een virale infectie. In dit geval zorgt BEMAS voor een alternatieve begeleiding, spreker of trainer. Indien dit niet mogelijk is, worden de deelnemers per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld van de annulering en wordt de training of activiteit op een later tijdstip verschoven. 
 • Ons kantoor blijft open van maandag tot vrijdag van 8.30u -12u30 en van 13u00 – 17u00
 • We blijven onze dienstverlening garanderen. Wel bieden we onze medewerkers de nodige flexibiliteit.  Zo zullen een aantal medewerkers bijvoorbeeld van thuis uit werken en daardoor beperkter telefonisch bereikbaar zijn.
 • Voor afspraken vragen wij u rekening te houden met volgende zaken: elke medewerker beslist zelf in alle verantwoordelijkheid of een afspraak op kantoor kan doorgaan, dan wel of de bespreking telefonisch of digitaal kan verlopen.  Mogelijks zullen een aantal reeds geplande afspraken worden geannuleerd of naar een latere datum worden verplaatst.  Uiteraard kan u ook zelf oordelen of u reeds vastgelegde afspraken wil wijzigen.
 • Op kantoor gelden vanzelfsprekend de basishygiënemaatregelen die reeds van kracht zijn bij de eerste melding rond COVID-19 in België. Wij respecteren de nodige afstand tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en klant. Handen worden gewassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog.
 • BEMAS zal blijvend transparant communiceren mocht de huidige situatie evolueren en nieuwe maatregelen noodzakelijk blijken.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over de BEMAS Distance Learning Cloud?  Contacteer ons op +32 9 221 14 19 of via infoatbemas [dot] org.

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kan u terecht bij de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689, www.info-coronavirus.be of info-coronavirusathealth [dot] fgov [dot] be

.

Nieuws

Op 1 juli 2021 kondigde Engie de naamsverandering naar EQUANS aan. EQUANS staat voor EQUation & ANSwers en wordt met wereldwijd 74.000 medewerkers internationaal marktleider in technische dienstverlening.

hackathon AP 4.0 AEVO

In de aanloop naar de hybride Asset Performance 4.0 Conferentie en Beurs organiseert BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en as

umati

Op 27 oktober zal Dr Alexander Broos, directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers) alle bezoekers van de

Roadmap Asset Management

De Nederlandse (petro)chemische industrie heeft de ambitie om anno 2030 te boek te staan als de veiligste ter wereld.

Interreg Vlaanderen-Nederland - Circulair Onderhoud

BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en  asset management en KicMPi, het Nederlandse Kennis en Innovatiecentrum voor maintenance in de procesindustrie, lanceren samen een praktijkgerichte enquête rond circulair onderhoud. Bedoeling is om inzicht te krijgen over hoe de technische dienst bijdraagt tot duurzaamheid en circulariteit.

DIKSMUIDE - 24 juni 2021 - BEMAS vzw, de Belgische vakvereniging rond technisch onderhoud, heeft voor de vierde keer de Prijs Wout Theuws u

The Grain kondigt vandaag Checkmate aan. De AI-gebaseerde applicatie voor geaccelereerde productieplanning en scheduling in de industrie is ontwikkeld met steun van VLAIO.