Coronavirus/COVID-19: BEMAS-opleidingen gaan door via online platform

Belangrijke maatregelen i.v.m. de BEMAS activiteiten en opleidingen


Het Corona of COVID-19 virus breidt snel uit in België en in de hele wereld. Wereldwijd worden er reisverboden, beperkingen en sociale afstandsmaatregelen buitgevaardigd om verdere verspreiding tegen te gaan. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen heeft de Federale overheid op donderdag 12 maart beslist om tot en met 3 april alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, ...) te verbieden.  Ook lessen in scholen worden opgeschort. Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Bedrijven worden aangemaand om telewerk te bevorderen.


Daarom heeft BEMAS beslist om tot minstens 19 april 2020 de BEMAS opleidingen en studiesessies enkel via afstandsleren aan te bieden. De klassieke classroom opleidingen en studiesessies worden dus omgevormd tot een online aanbod.


Dit betekent dat, op een enkele uitzondering na, alle geplande studie-en opleidingssessies blijven doorgaan op het aangekondigde tijdstip, maar dan wel via de BEMAS distance learning cloud. Deelnemers kunnen van op de werkplek of van thuis de les of presentatie volgen via internet op laptop, PC of tablet.  Personen die reeds ingeschreven zijn,  ontvangen nog persoonlijk meer instructies met een link en eventuele toegangscode voor de online opleiding of het webinar waarvoor ze zijn ingeschreven.


De inschrijvingen en bestellingen voor BEMAS opleidingen blijven dus gehandhaafd. Personen die ingeschreven zijn voor een (online) opleiding die getroffen worden door ziekte of die toch liever deelnemen aan een klassieke classroom opleiding, kunnen hun inschrijving omboeken naar een volgende editie van de (klassikale) opleiding zonder additionele kosten. De originele factuur blijft behouden en dient voldaan te worden. Wij vragen echter wel om ons ten laatse 24h voor aanvang van de online training of webinar op de hoogte te stellen van de afwezigheid of omboeking.  In geval van annulering of onaangekondigde (online) afwezigheid om niet-medische redenen, blijven onze standaard algemene voorwaarden van kracht.   


Ook deelnames aan BEMAS (online) seminars en studiesessies blijven gehandhaafd, maar kunnen op elk moment gratis worden geannuleerd. Deelname aan deze korte BEMAS webinars is gratis voor alle medewerkers van bedrijven die lid zijn van BEMAS. Niet leden betalen een bijdrage.


 


Deze policy werd het laatst geüpdatet op 13 maart 2020.en blijft tot 19/4/2020 van kracht. De policy kan na evaluatie worden verlengd of aangepast. Uiteraard zullen wij de deelnemers onmiddellijk op de hoogte brengen van alle verdere beslissingen die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten.


 

Wat heeft u nodig om deel te nemen via de BEMAS distance learning cloud?


De distance learning cloud van BEMAS werkt op basis van html5 standaard die zit ingebakken in alle moderne browsers. Installatie van een app of plug-in is NIET nodig.


Door de deelnemer zelf te voorzien:


 • PC, Laptop of Tablet met internetconnectie en geluid
 • Browser: Chrome, Edge, Safari, ...  Internet explorer is niet geschikt.  Je kan tevoren je browser testen op html5 compatibiliteit.
 • Om te interageren met de andere deelnemers en lesgever is het aangewezen om ook over een microfoon te beschikken.

Wie dit wenst, kan hier ontdekken hoe de distance learning cloud van BEMAS werkt.


 


Over het Corona / COVID 19-virus


Van coronavirussen kunnen mensen en dieren long- en luchtweginfecties krijgen. Er zijn verschillende soorten coronavirussen zoals SARS en MERS. Meestal veroorzaken deze virussen relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en het vroege voorjaar. In feite wordt 5 tot 10 % van de verkoudheden veroorzaakt door coronavirussen.


In december 2019 was de Chinese regio Wuhan getuige van een uitbraak van een nieuw coronavirus, het Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2). Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en ademhalingssymptomen. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.


Wat u kan doen om besmetting te voorkomen:


 • Was uw handen regelmatig en grondig
 • Hoest in een papieren zakdoek en gooi die dan weg
 • Raak uw gezicht zo weinig mogelijk met uw handen aan
 • Vermijd handen te geven
 • Vermijd nauw contact als u ziek bent

Maatregelen die BEMAS treft om de risico's van een besmetting te verminderen:


 • Opleidingen en studiesessies worden momenteel enkel via een e-learningplatform aangeboden
 • Medewerkers van BEMAS worden geïnstrueerd om zich te onthouden van het werken of sprekers begeleiding te geven in geval van ziekte of symptomen die kunnen wijzen op een virale infectie. In dit geval zorgt BEMAS voor een alternatieve begeleiding, spreker of trainer. Indien dit niet mogelijk is, worden de deelnemers per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld van de annulering en wordt de training of activiteit op een later tijdstip verschoven. 
 • Onze kantoor blijft open van maandag tot vrijdag van 8.30u -12u30 en van 13u00 – 17u00
 • We blijven onze dienstverlening garanderen. Wel bieden we onze medewerkers de nodige flexibiliteit.  Zo zullen een aantal medewerkers bijvoorbeeld van thuis uit werken en daardoor beperkter telefonisch bereikbaar zijn.
 • Voor afspraken vragen wij u rekening te houden met volgende zaken: elke medewerker beslist zelf in alle verantwoordelijkheid of een afspraak op kantoor kan doorgaan, dan wel of de bespreking telefonisch of digitaal kan verlopen.  Mogelijks zullen een aantal reeds geplande afspraken worden geannuleerd of naar een latere datum worden verplaatst.  Uiteraard kan u ook zelf oordelen of u reeds vastgelegde afspraken wil wijzigen.
 • Op kantoor gelden vanzelfsprekend de basishygiënemaatregelen die reeds van kracht zijn bij de eerste melding rond COVID-19 in België. Wij respecteren de nodige afstand tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en klant. Handen worden gewassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog.
 • BEMAS zal blijvend transparant communiceren mocht de huidige situatie evolueren en nieuwe maatregelen noodzakelijk blijken.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over de BEMAS Distance Learning Cloud?  Contacteer ons op +32 9 221 14 19 of via infoatbemas [dot] org.


Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kan u terecht bij de FOD Volksgezondheid via 0800 14 689, www.info-coronavirus.be of info-coronavirusathealth [dot] fgov [dot] be

.


 


 

Nieuws

AP Campaign image Asset Performance

In de aanloop naar de virtuele conferentie en webinarserie Asset Performance 4.0 organiseerde BEMAS, de Belgian Maintenance Association, 3 virtuele

EFNMS 50

Dit jaar viert EFNMS, de Europese Federatie van Nationale Onderhoudsorganisaties, haar 50e verjaardag.

Asset Performance 4.0

In het kader van de internationale uitbraak en verspreiding van COVID-19 volgt BEMAS de ontwikkelingen op de voet, rekening houdend met d

BEMAS Corona app

Gratis tool voor risicoanalyse op corona-infectie tijdens onderhoudswerkzaamheden.

In het kader van de internationale uitbraak en verspreiding van COVID-19 volgt BEMAS de ontwikkelingen op de voet, rekening houdend met d

BEMAS easyfairs uitgesteld

In het kader van de internationale uitbraak en verspreiding van COVID-19, het Coronavirus, volgt Easyfairs Belgium de ontwikkelingen op de voet, re

BEMAS coronavirus

Belangrijke maatregelen i.v.m. de BEMAS activiteiten en opleidingen