Naar een Europese Industriële renaissance

In het kielzog van de langste recessie, richten de Europese Commissie en de lidstaten zich op de industrie als bron van economische groei en werkgelegenheid.

Gelabeld als de European Industrial Renaissance, is het doel om het aandeel van de industriële productie van 15% te verhogen tot 20% van het Europese BBP. De effecten zal groter zijn aangezien industriële activiteit een driver is voor het bedrijfsleven in andere gebieden; variërend van grondstoffen en energie om zakelijke diensten zoals logistiek en after-sales services. Industrie is goed voor meer dan 80% van de export en een eigen onderzoek en innovatie in Europa.

De rol van onderhoud en Asset Management in de industriële renaissance kan niet worden onderschat. Jaarlijks wordt ongeveer 450 miljard euro besteed aan het onderhouden van industriële activa, waarvan naar schatting 10.000 miljard euro nieuwwaarde. Meer dan 50% van de industriële activa heeft een resterende economische levensduur van meer dan 30 jaar. Industriële groei zal in grote mate moeten worden gegenereerd uit de bestaande industriële basis. Door middel van verbetering van activa kan basisinfrastructuur worden aangepast aan toekomstige behoeften en competitief blijven. Ook voor opkomende industrieën zijn passende maintenance benaderingen en technologieën nodig. Zonder de technologie en professionele vaardigheden die de gehele levenscyclus van de activa bestrijken, zal de industriële renaissance niet opstijgen.

Onderhoud en Asset Management draagt ​​bij aan het bereiken van een bredere reeks van maatschappelijke doelen. Het verlengen van de economische en technische levensduur van activa vermindert de ecologische voetafdruk van onze samenleving, terwijl de integratie van energiezuinige componenten en systemen verder bijdragen aan industriële afvalvermindering en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Health & Safety op de werkvloer is cruciaal in industriële omgevingen, waar gevaarlijke stoffen of extreme omstandigheden vormen een risico voor het onderhoudspersoneel.

De noodzaak van een Strategic Research Agenda (SRA) voor Maintenance

Om genoemde doelen te behalen zijn nieuwe technologieën nodig en nieuwe modellen voor samenwerking tussen eigenares van activa en innovatoren. In verschillende landen met een van oudsher grote industriële basis zijn innovatieprogramma’s gericht op Maintenance in opkomst.

Op Europees niveau echter zijn innovatie programma´s vooral technologie gedreven of gericht op een specifieke industrie. Er is beperkte afstemming rond multidisciplinaire diensten, zoals onderhoud. Om voort te bouwen op resultaten van gespecialiseerde instituten verspreid over Europa, en om bij te dragen aan het aanpakken van de gezamenlijke uitdaging om het concurrentievermogen van de Europese industrie te vergroten, is een coherente agenda voor asset management nodig.

Deze SRA is bedoeld als een ​​eerste stap in het identificeren van de grote uitdagingen en kansen in onderzoek rondom Maintenance en Asset Management. De SRA kan een basis vormen voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma, waar mogelijke geïntegreerd in bestaand onderzoeksplatformen zoals PPP's of programma zoals Horizon2020.

Deze Maintenance SRA roept de sector, en in het bijzonder de EFNMS op om de volgende maatregelen te nemen;

 • Oprichting van internationaal multi-disciplinair netwerk in Maintenance R & D

  Tussen de grote Europese onderzoeksgroepen vindt alleen incidenteel contact, afstemming en samenwerking plaats. Een semi-gestructureerde samenwerking in een netwerk zou het delen van kennis en ontwikkeling van partnerschappen mogelijke maken, en tot versnelling van de onderzoeksinspanningen kunnen leiden.


   
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van Maintenance 'Living Laboratories '
   
 • Om de kloof tussen fundamenteel onderzoek en innovatie te overbruggen zijn nieuwe instrumenten voor samenwerking tussen asset owners, vernieuwers en onderzoekers nodig. Voortbouwend op ervaringen in Nederland en Duitsland wordt de oprichting van een netwerk van ´Living Laboratories' voorgesteld, waar de nieuwe technologieën kunnen worden getest en gevalideerd in een operationele omgevingen. Een dergelijk netwerk, gesponsord door innovatieve asset owners zou field-testen en vraag-gestuurde technologische ontwikkeling mogelijk te maken.
   
 • Integratie van de Maintenance SRA met andere Europese programma’s

  Een diepere samenwerking met gevestigde Europese innovatie programma’s is noodzakelijk. In het bijzonder het creëren van werkgroepen en uitvoeringsagenda’s met de PPP's SPARC (Robotics), SPIRE (Chemical / Process Industry) en FoF (Manufacturing industrie) zou bijdragen aan het creëren van kansen op de korte termijn.

Lees de Strategic Research Agenda for Europe (EN)