Modelleren van Betrouwbaarheid en Beschikbaarheid van nieuwe – en bestaande installaties via Weibull-Analyse

Stel u voor dat u: wb

 • de vooropgestelde prestaties van een technisch systeem kan garanderen;
 • tegen de allerlaagste kost over de gehele levenscyclus;
 • en dit binnen aanvaardbare risico’s.

Dit is de ultieme uitdaging voor bedrijven die streven naar maintenance en asset management van het allerhoogste niveau. Met weibull-analyses komt dit (moeilijk) evenwicht binnen het bereik van een onderhoudsdienst. Want met deze methode simuleert u de onderhouds- en vervanginskosten van een technisch systeem over de levensduur. Weibull laat toe om verschillende scenario’s te vergelijken en een selectie te maken die het beste voldoet aan uw financieel plan, met behoud of verbetering van het gewenste risiconiveau.

Dankzij de Weibull-methode motiveert u de kosten voor onderhoudstaken, gebruik van spare-parts, human resources en de optimale spare part voorraad over de komende jaren objectief.

Tijdens deze Nederlandstalige opleiding leert u Weibull-analyse in theorie kennen en toepassen in praktische cases.

Leerdoelstellingen

 • Crow-Amsaa-analyse kunnen gebruiken om systemen te selecteren waar Reliability Centered Maintenance (RCM) de hoogte opbrengst kan leveren;
 • Weten hoe de Weibull-methode RCM-analyses aanvult;
 • Verschillende onderhouds- en vervangingsscenario’s kunnen modelleren en simuleren aan de hand van Monte Carlo-simulaties;
 • Een onderhouds- en vervangingsscenario voor de komende jaren objectief kunnen motiveren op gebied van kosten voor onderhouds- en vervangingstaken, human resources, spare-parts, optimale stock en design changes;
 • De vereisten kennen voor het verzamelen van de juiste gegevens voor Weibull-analyses.

Programma

 • Crow-Amsaa:
  • Ontstaan en theoretische achtergrond;
  • Praktische toepassing in RCM analyse systeem selectie.
 • Weibull-Analyse:
  • Historie, gebruik en voordelen van weibull analyse;
  • Faalkans distributie functies;
  • Verklaring van de badkuip curve aan de hand van faalkans distributies;
  • Weibull parameters in relatie tot onderhouds- of vervangingsstrategie, FMECA en RCM;
  • Het bepalen van weibull parameters:
   • Manueel,
   • Via Excell,
   • Specifieke software.
  • Weibayes:
   • Hoe lang moet een systeem werken om aan te tonen dat een aangepast onderhoudsplan effectief is
 • Introductie in het modelleren van technische systemen aan de hand van Monte-Carlo simulaties:
  • Forecast van kosten, beschikbaarheid en restrisico over een bepaalde levensduur;
  • Forecast van spare part gebruik en human resources;
  • Simuleren en vergelijken van diverse scenario’s voor onderhouds- en investeringsstrategieën.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op Maintenance Managers, Maintenance Supervisors, Reliability and Maintenance Engineers, Maintenance Technicians, Production Managers, Production Supervisors, Operators, Plant Engineers die betrokken zijn bij het opbouwen van het strategische investerings-en onderhoudsplan of strategisch asset management plan waar men een objectieve onderbouwing nodig heeft voor het gevolgde scenario.

Basiskennis van FMECA en RCM is aanbevolen

Lesgever

Stefan Snokx heeft meer dan 20 jaar ervaring in Asset Management in diverse industrieën zoals farma, chemie en automotive. Hij behaalde een MSc in Asset management aan de Robert Gordon University te Aberdeen, de bakermat voor Asset Management. Hij is momenteel Senior Maintenance Manager bij Tenneco Automotive, en daarnaast ook actief als lesgever rond technisch onderhoud en asset management.

Timing:

 • 08u30 Ontvangst met koffie
 • 09u00 Start opleiding
 • 11u00 Koffiepauze
 • 12u30 Lunch
 • 13u30 Vervolg opleiding
 • 15u00 Koffiepauze
 • 17u00 Einde opleidingsdag

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.