'Magneetbedrijf voor Technisch Talent?'

'Bent u een aantrekkelijke werkgever voor technisch talent?'maint

De BEMAS-benchmark “Magneetbedrijf voor technisch talent?” werd in 2015 voor de eerste keer georganiseerd in het kader van MORE4CORE, een Europees INTERREG IVB-project dat als doel had om marktintegratie, werknemersmobiliteit en innovatie in de sector van Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) in Noord-West Europa te verbeteren. BEMAS werkte hier toen voor samen met VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en BDO Adforum. Meer dan 300 technici uit tientallen bedrijven vulden een uitgebreide online vragenlijst in om per bedrijf een score te kunnen geven op 5 magneetfactoren:

 1. De relatie tussen (onderhouds)technici en operations;
 2. Het onderhoudsmanagement en -ondersteuning ;
 3. De visie op kwaliteitszorg;
 4. De adequate voorziening van middelen, materialen en gereedschap;
 5. De mate van bottom-up participatie.

Na analyse van de resultaten en een bedrijfsbezoek door de jury kwam Alpro Wevelgem als winnaar uit de bus, gevolgd door Actemium en Geysen. Voor meer info over de eerste editie kan u het persbericht lezen, of de foto’s van de uitreiking bekijken.

“Magneetbedrijf voor technisch talent?” Editie 2016

Aangezien (onderhouds)technici nog altijd op nummer 1 staan in de lijst van knelpuntberoepen zitten veel bedrijven met prangende vragen op gebied van HR. Het aantrekken en bijhouden van technisch personeel is vandaag de dag dan ook een grote uitdaging. Door middel van deze benchmark (en wedstrijd) promoten we technische beroepen en helpen we bedrijven verder na te denken over hun HR-beleid voor technisch personeel. Dankzij de wedstrijd kunnen bedrijven (indien gewenst) ook aan de buitenwereld laten zien dat ze een magneet voor technisch talent zijn.

Hoe deelnemen?

De benchmark “Magneetbedrijf voor technisch talent?” verloopt als volgt:

 1. In de eerste fase vullen de (onderhouds)technici werkzaam in het bedrijf een anonieme vragenlijst in.
 2. Na het afsluiten van de bevraging worden de antwoorden door BEMAS geanalyseerd.
 3. U ontvangt een benchmark-rapport met daarin de score op de magneetfactoren voor uw bedrijf, en daarnaast ook een detail van de antwoorden op elke vraag.
 4. Eind 2016 is er een feedback-moment waarop u de resultaten van uw rapport ook nog eens persoonlijk met een specialist van BEMAS kan bespreken.
 5. De 3 bedrijven met de beste resultaten worden genomineerd als finalisten voor de wedstrijd “Magneetbedrijf voor technisch talent”.
 6. Na aanvaarding van de nominatie brengt een neutrale jury bestaande uit Maintenance en HR professionals een bezoek aan de finalisten. Zij voeren een extra evaluatie uit ter plaatse.
 7. De winnaar krijgt begin 2017 de award uitgereikt voor “Magneetbedrijf voor technisch talent!”.

Waarom deelnemen?

 • U krijgt zicht op het huidige werktevredenheidsniveau van de technici;
 • U identificeert verbeterpunten voor de werking van het onderhoud en de onderhoudsdienst;
 • U krijgt meer grip op het aantrekken en behouden van kwalitatieve technische medewerkers;
 • U krijgt visibiliteit als aantrekkelijke werkgever voor technisch talent.

Kortom een unieke kans om rond deze uitdagingen te werken, aan de hand van een specifieke wetenschappelijk gefundeerde bevraging gericht naar (onderhouds)technici.

Voorwaardentechni

Zowel asset owners als servicebedrijven kunnen deelnemen aan de benchmark. Voor de technische kant van de benchmark, de website en de statistische analyses van de resultaten werkt BEMAS opnieuw samen met BDO Adforum.

Deelnameprijs:

Bevraging

De bevraging bestaat uit een totaal van 88 vragen:

 • 32 vragen over de 5 magneetfactoren zoals bovengenoemd
 • 6 vragen over jobtevredenheid
 • 20 vragen over kwaliteit en veiligheid
 • 22 vragen over werkomstandigheden en recente veranderingen
 • 8 vragen over identificatie

De bevraging neemt ongeveer 30 minuten tijd in beslag om in te vullen. Bekijk de voorbeeldvragenlijst

Confidentialiteit

Uiteraard garanderen de organisatoren, BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw en BDO Adforum, absolute confidentialiteit en anonimiteit met betrekking tot de resultaten.

Voor wie?

Zowel KMO’s als grote(re) industriële bedrijven en andere asset intensieve organisaties kunnen deelnemen aan de benchmark. Ook service providers die technische interventies uitvoeren bij klanten zijn meer dan welkom. Het is ook mogelijk om met meerdere afdelingen of sites deel te nemen binnen eenzelfde bedrijf. Om een representatief beeld te kunnen vormen van de resultaten van het HR-beleid in uw organisatie, vragen we dat minstens 50% van de (onderhouds)technici de vragenlijst invullen (met een minimum van 15 (onderhouds)technici). Als uw bedrijf minder dan 15 technici tewerk stelt, moeten ze allemaal de vragenlijst invullen.

 • Voorbeeld 1: Uw bedrijf stelt 60 (onderhouds)technici tewerk. U kan deelnemen aan de Benchmark waarbij een minimum van 30 (onderhouds)technici de vragenlijst invullen.
 • Voorbeeld 2: Uw bedrijf stelt 25 (onderhouds)technici tewerk. U kan deelnemen aan de Benchmark waarbij een minimum van 15 (onderhouds)technici de vragenlijst invullen.
 • Voorbeeld 3: Uw bedrijf heeft 15 of minder (onderhouds)technici. U kan deelnemen aan de Benchmark indien alle (onderhouds)technici de vragenlijst invullen.

Verloop van de benchmark en wedstrijd

 • Inschrijven kan op elk moment, maar om aanmerking te komen voor de Award 2016 (uitreiking begin 2017) moeten alle technici de vragenlijst invullen voor 31/10/2016.
 • Inschrijven kan via onderstaand formulier
 • Bij inschrijving geeft u de verantwoordelijke aan die dit proces binnen het bedrijf zal begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld de Maintenance Manager, HR Manager of Service Manager zijn.
 • De verantwoordelijke ontvangt een bevestiging van de inschrijving.
 • De verantwoordelijke verspreidt vervolgens de vragenlijst onder de (onderhouds)technici:
  • via de link waarbij de technici zelf de vragenlijst online kunnen invullen op eender welke pc
  • via afgedrukte exemplaren van de .pdf vragenlijst waarbij zij de vragenlijst op papier invullen De technici vullen vervolgens de vragenlijst anoniem in.
 • De vragenlijsten dienen ingevuld te worden vóór 31 oktober 2016. Wanneer uw technici de vragen online beantwoorden, hoeft u verder niets te doen. Indien u koos voor de papieren versie, dient deze data gedigitaliseerd te worden in de online tool door de organisatie van de benchmark. Dit kunt u zelf verzorgen of u kunt dit door de organisatoren laten uitvoeren. Voor deze dienst vragen we wel een bijkomende vergoeding ten bedrage van 5,- EUR (exclusief BTW) per in te voeren vragenlijst.
 • De neutrale jury nomineert de 3 finalisten op basis van de scores van de deelnemende bedrijven.
 • De 3 finalisten krijgen vervolgens een bezoek van de jury. De HR Manager en Maintenance / Service Manager geven bij die gelegenheid een gezamenlijke presentatie over het HR-beleid voor technische medewerkers in hun bedrijf waarna de jury enkele vragen kan stellen. Dit wordt gevolgd door een bedrijfsbezoek waarbij de juryleden graag een gesprek voeren met enkele medewerkers van de technische dienst en de Algemeen Directeur of verantwoordelijke van de site.
 • De winnaar van de Benchmark“Magneetbedrijf voor technisch talent” wordt door de jury gekozen op basis van de resultaten van de vragenlijst (50%) en de evaluatie van het bedrijfsbezoek (50%).
 • De proclamatie van de winnaar gebeurt begin 2017. Tijdens dit event ontvangt de winnaar een mooie award die in ontvangst wordt genomen door de Maintenance / Service Manager en de HR Manager van het winnend bedrijf. Alle 3 finalisten ontvangen een certificaat als “Magneetbedrijf voor technisch talent”.
Bedrijfsgegevens
Verantwoordelijke inschrijving
Verantwoordelijke technische dienst
HR Manager