Member list

Vivaqua
activity:

Production, distribution d'eau potable. Assainissement des eaux usées

Bruxelles
Vivaqua Tailfer - Lustin
Lustin
Vivaqua Technisch Centrum - Linthout
Brussel
Vlaamse Overheid - Departement Kanselarij en Bestuur - Het FacilitairBedrijf
activity:

Het agentschap heeft als missie:
- het verstrekken van facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren vna het patrimonium.
- het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies om de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen en van de provinciale en lokale besturen te ondersteunen, zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

Brussel
Vogelsang Elektromotoren GmbH
Bochum