kmo-portefeuille

BEMAS vzw is erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille (domein opleiding). Ons erkenningsnummer is DV.O213353.

Wat is de kmo-portefeuille?kmo portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Wie komt in aanmerking?

  • Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO);
  • Vrije beroepen Gevestigd in het Vlaamse Gewest;
  • Ondernemingen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code- lijst); 
  • Voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaams Gewest; 
  • Vzw’s zijn uitgesloten. 

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen ?

Maximaal per jaar

Een onderneming kan per kalenderjaar tot 15.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille. Daarbovenop kan een onderneming tot 25.000 euro subsidie krijgen voor strategisch advies. Onderstaande schema geeft het subsidiebedrag en het subsidiepercentage weer per pijler. Minimum projectbedrag voor opleidingen is € 100 

Maximale subsidie per uur

In de pijler opleiding, advies en advies internationaal ondernemen wordt de subsidiabele kostprijs beperkt tot € 90 (excl .btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per uur beperkt wordt tot € 45. Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Cursusmateriaal en cateringkosten worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Deze kosten moeten afzonderlijk aan de dienstverlener betaald worden.

Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Een subsidie kan alleen maar via de elektronische applicatie worden aangevraagd. Om een subsidie te kunnen aanvragen moet u zich eerst registreren op de website www.kmo-portefeuille.be Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding voor ondernemers.

Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van een overeenkomst of een inschrijving. U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving.

Heb ik een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

Nee. U dient uw subsidieaanvraag in op basis van uw inschrijving of overeenkomst met uw dienstverlener. De inschrijving of overeenkomst moet een vaste prijs bevatten zodat u weet hoeveel subsidie u moet aanvragen.

Wat is het verschil tussen storten en betalen?

  • Storten = eigen inbreng (50%) in de kmo-portefeuille steken via het rekeningnummer van Sodexo.
  • Betalen = betalen van de factuur aan de dienstverlener via de kmo-portefeuille.

kmo port

U kunt de stortingsgegevens terugvinden in de mail die automatisch gestuurd wordt of in uw portefeuille.

Wanneer geef ik via de kmo-portefeuille de opdracht tot het betalen van mijn dienstverlener?

U betaalt uw dienstverlener nadat u de factuur van de gesubsidieerde opleiding hebt ontvangen. Het is mogelijk om vanuit uw portefeuille meerdere betalingen te doen.

Meer informatie

  • Neem een kijkje op de website www.kmo-portefeuille.be ,
  • contacteer het Agentschap ondernemen op het gratis nummer 0800/20 555
  • stel uw vraag op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.