Op weg naar maintenance 4.0

Maintenance ondergaat momenteel een complete metamorfose

Process plantIn de meeste Europese landen investeert men minder in nieuwe fabrieken en uitrusting en concentreert men zich voor investeringen veel meer op Azië en andere lage kostlanden. De Europese bedrijven moeten de oude machines en fabrieken op maximale capaciteit draaiende houden om hun rendement en competitiviteit te behouden. In de toekomst zal men de rol en het belang van maintenance dan ook aanzienlijk benadrukken. Dankzij nieuwe en snel opkomende technische ontwikkeling zullen de overeenkomstige kennis en knowhow zo snel in belang toenemen dat het moeilijk te volgen is.

De traditionele onderhoudsverantwoordelijke (die in het verleden alleen de lagers smeerde en de bouten vastschroefde), is geëvolueerd tot een ware onderhoudsspecialist. Zijn kennis moet voortdurend up-to-date zijn om overweg te kunnen met nieuwe werkmethodes, arbeidsprocessen, nieuwe computerprogramma’s en uitrustingen zoals "condition monotoring", enz. Voor modern professioneel onderhoud is constante bijscholing vereist.

Het is eveneens een feit dat oudere mensen tegenwoordig de dienst verzekeren in de maintenance business. Veel bedrijven besparen door geen nieuwe onderhoudsstaf in dienst te nemen. Op die manier gaat waardevolle kennis op het vlak van maintenance verloren bij pensionering van deze oudere werknemers. In de meeste landen is er eveneens een tekort aan mensen in de onderhoudsstaf. Spijtig genoeg zien de jongeren de onderhoudswereld niet als een uitdaging. De business is niet aantrekkelijk genoeg, ze mist "glamour".

 

Maintenance ontwikkelt zich snel

In het verleden was het de gewoonte om te wachten tot de uitrusting uitviel en ze dan te herstellen – vandaag gekend als “brandjes blussen”. De directie beschouwde onderhoud als een noodzakelijke kost om zaken te doen. Gelukkig is er tegenwoordig een verandering in deze standaardmanier van werken. Maintenance ontwikkelt zich snel. Momenteel bestaat het doel erin het rendement van de site te optimaliseren door zoveel mogelijk over te schakelen van traditionele correctieve acties naar een volledig geïntegreerde proactieve aanpak om de betrouwbaarheid te verhogen. Hoe dan ook, verscheidene studies in verschillende Europese landen tonen aan dat correctief onderhoud nog steeds de standaard is. 35 tot 50 % past nog steeds de aanpak “we zullen het maken wanneer het defect is” toe. 

 

Op weg naar Maintenance 4.0

Eén van de belangrijkste trends in de industrie is een toenemende digitalisering en het verbinden van ‘dingen’ via het internet. We kennen dit onder de verzamelnaam ‘industrie 4.0’, met termen zoals Industrial Internet of Things (IIoT), Big data, predictive analytics, Artificiële Intelligentie (AI), machine learning, enz... Deze nieuwe tools bieden ongekende mogelijkheden op gebied van onderhoud, betrouwbaarheid en condition monitoring, onder andere door het ‘voorspellen’ van toekomstige storingen en het inschatten van de nog resterende nuttige levensduur of Remaining Useful Life (RUL). Het gebruik van deze nieuwe digitale technieken in onderhoud wordt samengevat met de term ‘Onderhoud 4.0’. Ook deze termen mag u alvast toevoegen aan uw maintenance-woordenboek:

Preventive Maintenance

Voorkomen is beter dan genezen, ook in maintenance. Wacht niet tot er zich een storing voordoet, maar laat software een onderhoud inplannen. Zo voorkomt u storingen. Het complete omgekeerde dus van hoe er vroeger brandjes geblust werden.

Predictive Maintenance

Predictive maintenance gaat nog een stap verder: via software kijkt u naar de staat van uw assets, gebaseerd op condition monitoring. Die data komt uit olie-analyses, infraroodmetingen, ultrasoonmetingen ... Zo wordt dan voorspeld wanneer zich een storing zou kunnen voordoen.

Prescriptive Maintenance

Dit is tot op vandaag de meest geavanceerde vorm van maintenance. Prescriptive gaat nog een stap verder dan predictive, want die bekijkt ook welke aanpak het beste is, gebaseerd op big data, simulaties, machine learning ... 

 

Blijf up-to-date dankzij BEMASmaintenance manager

Het mag dus duidelijk zijn: maintenance is grondig aan het veranderen. Het belang van onderhoud en de vereisten op het vlak van kennis over onderhoud zullen zo snel toenemen dat niemand in staat zal zijn om het alleen te beheren. Om te garanderen dat mensen, organisaties en bedrijven voordeel zullen halen uit de beste knowhow en competitiviteit die kennis in onderhoud kan bieden, moeten we de bestaande grenzen doorbreken.

Daarin wil BEMAS een voortrekkersrol spelen. Dankzij onze netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken maakt u kennis met andere maintenance-professionals die voor dezelfde uitdagingen staan als u. Daarnaast kan u in onze opleidingen continu uw kennis bijspijkeren, of u nu nog aan het begin van uw maintenance-carrière staat, of al stappen zet van maintenance- naar asset management-organisatie. Bij BEMAS bent u welkom.