Asset Management

Misschien heeft u de term al horen waaien of misschien zijn er zelfs één of meerdere Asset Managers aan het werk in uw bedrijf of organisatie. Maar wat is Asset Management nu? Een nieuwe modieuze term voor onderhoud, het nieuwste project van de directie of gewoon gezond verstand?trap

Wat is asset management ?

In de financiële dienstensector komt de term ‘Asset Management’ al jaren voor.  Het gaat om een vermogensbeheer met een maximalisatie van het rendement als doel. Vandaag de dag wordt het begrip ‘Asset Management’ echter ook gebruikt voor het professionele beheer van de materiële en immateriële vaste activa.  Meestal gaat het om fysieke bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld infrastructuur, rollend materieel en productie-installaties. Asset Management focust op het in balans houden van prestaties, kosten en risico’s tijdens de volledige levensduur. Er worden betere beslissingen genomen door het samenwerken over de verschillende silo’s in een onderneming heen. Hierdoor kan men assets maximaal laten bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen.

Hoe is asset management ontstaan?

De huidige strategische benadering van asset management bouwt voort op eerdere ontwikkelingen in de sector van publieke nutsvoorzieningen in de Angelsaksische landen. Begin 2014 werd de ISO 55000 standaard gepubliceerd, waardoor asset management nu ook in andere sectoren ingang vindt.

Wat zijn de voordelen van asset management?

Asset Management maakt het voor grote organisaties mogelijk om processen die samenhangen met aanschaf, beheer en onderhoud van assets te standaardiseren en te vereenvoudigen,  en daardoor kosten te besparen. De verschillende zienswijzen, kennis, data en informatie die binnen een onderneming over de assets bestaan, worden geïntegreerd rond dezelfde doelstellingen. Het opstellen van transparante en tactische processen rond assets, resulteert vaak in een fundamentele koerswijziging met zowel financiële als niet-financiële voordelen.

Wat zijn de voordelen voor een bedrijf bij het behalen van een ISO 55001 certificaat?

Met een ISO 55001 certificaat kunnen organisaties naar regelgevers, investeerders en klanten toe aantonen dat assets presteren naar verwachting, bijvoorbeeld op gebied van capaciteit, beschikbaarheid en veiligheid.  Het certificaat garandeert ook dat de betrokken organisatie werkt aan het minimaliseren van de levenscyclus kosten, en dat alle bedrijfsrisico’s die samenhangen met de exploitatie van de assets correct worden beheerd.

Door Wim Vancauwenberghe, directeur van BEMAS, de Belgische vereniging rond onderhoud en asset management