Workshop: Storende machinetrillingen verhelpen aan de hand van ODS- en Modale bewegingsanalyses

Opleiding
Maintenance & Reliability Engineering

Tijdens deze opleiding worden de technieken Experimentele Modale Analyse (EMA) en Operational Deflection Shape Analysis (ODS) op een toepasselijke manier gebracht en wordt er geleerd hoe je met eenvoudig meetmateriaal al heel wat extra inzichten kan verwerven over het machinegedrag. 

Bij terugkerend machinefalen is het aangewezen om proactief op zoek te gaan naar de oorzaken. Hierin spelen dynamische bewegingen in en rond de machine vaak een prominente rol. Onverwachte flexibiliteiten en vervormingen kunnen resulteren in een bron aan complexe krachten en overvloedige trillingen. Hoewel Experimentele Modale Analyse (EMA) en Operational Deflection Shape Analysis (ODS) vaak onder geavanceerde technieken vallen, kunnen ze ook heel pragmatisch benaderd worden. Tijdens deze workshop worden deze technieken op een toepasselijke manier gebracht en wordt er geleerd hoe je met eenvoudig meetmateriaal al heel wat extra inzichten kan verwerven over het machinegedrag. Doorheen de sessie worden praktische voorbeelden en demonstraties gebruikt. De dag wordt beëindigd met een concrete toepassing en aantal sprekende cases.

Leerdoelstellingen

  • Hoe beschrijven we een dynamisch systeem?

  • Wat is resonantie en wat is een natuurlijke frequentie?
  • Hoe gaan we om met resonantie in ons systeem?

  • Wat is Operational Deflection Shape (ODS) en Modale Analyse (EMA/OMA), en hoe passen we dit toe?

Programma

  • Inleiding tot trillingen en systeemdynamica

Als start van de opleidingsdag wordt de demonstratieve opstelling ingeleid en gekaderd. Vervolgens wordt gekaderd hoe Experimentale Modale Analyse (EMA), Operationele Modale Analyse (OMA) en Operational Deflection Shape Analysis (ODS) kan toegepast worden in een onderhoudsomgeving. Dit wordt gevolgd door enkele basisbegrippen uit trillingen en hoe een machine als een compleet systeem kan benaderd worden. Massa, stijfheid, demping en manieren om de responsie van machines voor te stellen worden aangehaald.

  • Resonantie, natuurlijke frequenties en oplossingen

Als vervolg van de vorige sessie wordt het begrip resonantie uitgebreid besproken. De invloedrijke parameters zoals massa, demping en stijfheid komen hierbij aan bod alsook de manieren om resonanties of eigenfrequenties in kaart te brengen (bump-test, runup, coast-down, impact test, ...). Deze fenomenen worden ook aan de hand van een basisdemonstratie voorgetoond. Bovendien worden ze ook op de workshopopstelling gedemonstreerd. Daarnaast gaan we dieper in op de eventuele oplossingsmogelijkheden indien er bij een industriële applicatie resonantie wordt vastgesteld. Dit gedreven door praktische voorbeelden en cases.

  • ODS, OMA en EMA

Als vervolg van de vorige sessie wordt het begrip resonantie uitgebreid besproken. De invloedrijke parameters zoals massa, demping en stijfheid komen hierbij aan bod alsook de manieren om resonanties of eigenfrequenties in kaart te brengen (bump-test, runup, coast-down, impact test, ...). Deze fenomenen worden ook aan de hand van een basisdemonstratie voorgetoond. Bovendien worden ze ook op de workshopopstelling gedemonstreerd. Daarnaast gaan we dieper in op de eventuele oplossingsmogelijkheden indien er bij een industriële applicatie resonantie wordt vastgesteld. Dit gedreven door praktische voorbeelden en cases.

  • Casestudies en demonstratie

Er wordt in groep metingen uitgevoerd op de demonstratieopstelling. Hierna krijgt u zelf de kans om de metingen te verwerken in Excel. U creëert een eigen tool die rechtstreeks toepasbaar is binnen uw bedrijf. Als afsluiter worden enkele praktische cases aangehaald.

f

Prof Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassing machinediagnose. Bram bouwde ervaring op bij het analyseren van trillingen op tandwielkasten. Daarnaast is Bram actief in het diagnosticeren van machineproblemen in de industrie aan de hand van Electrical Signature Analysis en trillingen. Daarvoor bezit Bram het ISO 18436 CAT III Vibration Expert certificaat. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, toegepast in de industrie. Als Asset Reliability Practitioner houdt hij zich ook bezig met het verbeteren van betrouwbaarheid van assets. Bram is zaakvoerder en eigenaar van Orbits – Machinery Diagnostics en gastprofessor “Machineoptimalisatie” aan Universiteit Gent. 

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors