Verliesbeheersing aan de hand van process reliability analyse

Opleiding
Maintenance & Reliability Engineering

In deze opleiding wordt gedemonstreerd hoe je verliezen kan beheersen door de procescontrole te verbeteren. Aan de hand van een procesbetrouwbaarheidsanalyse wordt het functioneren van processen geanalyseerd en tools aangereikt om de verbeterpunten in kaart te brengen. Deze verbeterpunten vormen de basis voor een actieplan dat uw organisatie heel wat kan opleveren.
 

In een ideale wereld gedraagt een proces zich elke dag op dezelfde manier en heeft het elke dag dezelfde output. Betrouwbaarheid doet dan ook denken aan consistentie of herhaalbaarheid over alle metingen heen. Je wil niet alleen dat metingen nauwkeurig zijn (i.e. geldig), maar je wil verder ook steeds hetzelfde antwoord krijgen als je een instrument gebruikt om een bepaalde variabele te meten. 

Dit maakt dat procesbetrouwbaarheid zeer belangrijk is voor zowat alle processen, of die nu een fysische, chemische, economische of sociale achtergrond hebben. Met een procesbetrouwbaarheidsanalyse leg je de zwakten van een proces bloot en wordt het verbeterpotentieel van dit proces duidelijk zichtbaar.

Programma

Deel 1

 • Introductie: beelden uit de praktijk
  • Doel: verliesbeheersing
 • Procescontrole: waarom & wat?
 • Statistiek, waarom?
  • De weg ernaar toe
  • Weibull
  • Linearisering
 • Vereiste data
  • Uitvoeren analyse
  • Interpretatie 
 • Verliezen kwantificeren
 • Een ideaal proces definiëren
 • Proces reliability analyse in de praktijk
 • Concrete case slibdrogers Aquafin

Deel 2

 • Bespreking van de cases van de deelnemers
 • Discussie en next steps

Methode

Tijdens het eerste dagdeel (halve dag) wordt de theorie duidelijk gemaakt, waarna er aan de hand van een concrete case gedemonstreerd wordt hoe je dit kan omzetten in de praktijk.

Tijdens het tweede dagdeel (halve dag) worden jouw eigen cases besproken. Er wordt hiervoor gevraagd om vooraf aan de opleiding de nodige, maar simpele en gemakkelijk te voorziene, productiedata aan te leveren. De lesgevers zullen de analyses die besproken werden tijdens het eerste dagdeel uitvoeren op jouw data en uitvoerig bespreken. Verder worden er tijdens dit dagdeel gekeken naar mogelijke volgende stappen en een concreet voorbeeld.

Doelgroep

Productiemanagers, onderhoudsmanagers, reliability en onderhoudsingenieurs, procesingenieurs, en iedereen die begaan is met de stabiliteit en betrouwbaarheid van hun proces. Inzicht in de eigen productieprocessen wordt verondersteld.

Over de lesgevers

Herman Baets

Herman Baets studeerde in 1973 af aan de KULeuven als Scheikundig Ingenieur. Hij startte zijn loopbaan bij BASF Antwerpen, waar hij verschillende functies uitgeoefend heeft, gaande van productie over engineering en onderhoud tot strategische taken. Door de confrontatie van de ideeën uit engineering en onderhoud om te zetten in strategische modellen en deze toe te passen, is de stap gekomen naar "onderhoud begint bij engineering". Gedurende de loopbaanfase van het ontwerpen van strategieën in onderhoud en asset management, kwam het idee over verliesbeheersing. De aanpak van het beheersen van de verliezen als een geïntegreerde opgave tussen operations en maintenance, werd hier geboren. Tijdens zijn loopbaan was Herman Baets lid van talrijke interne en externe werkgroepen en commissies, meestal in de technische wereld, en was hij o.a. voorzitter van het EFNMS.

Tom Van de Peer

Tom Van de Peer studeerde Burgerlijk Ingenieur Scheikunde aan de KULeuven (1993) en startte zijn loopbaan in de drinkwatersector. Na een tussenstap in de rubberchemie ging hij in 1999 bij Aquafin NV achtereenvolgens aan de slag als procestechnoloog, accountmanager Aquaplus NV en bekkenverantwoordelijke bij Operations. Sinds 2018 is hij Manager Asset Engineering binnen de afdeling Levenscyclusbeheer van de directie Asset Management.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors