Reliability Centered Maintenance - RCM3

Opleiding
Maintenance Management
Maintenance & Reliability Engineering

Betrouwbaarheid is van fundamenteel belang voor de meeste bedrijven. Machines die doen wat ze moeten doen, op de momenten dat dit ervan verwacht wordt, ondersteunen de productiviteit en competitiviteit in grote mate. Reliability-Centered Maintenance is een gerenommeerde methode om betrouwbaarheid van wereldklasse te bereiken door optimaal onderhoud.

Basis-kennis RCM is vereist om deel te nemen aan deze opleiding.

Krijg korting met de KMO-portefeuille
rcm

Risico-gestuurd RCM, “A Business Risk Management Process”De RCM3-methode is gebaseerd op het werk van John Moubray dat in 2003 geïntroduceerd werd. Het is een voortzetting van vele jaren rigoureus ontwikkelen en testen.

Tijdens het verbeteren van de RCM2-methode werd zijn genialiteit en het pionierswerk overduidelijk. Personen die RCM2 kennen, zullen de terminologie en het proces herkennen. Het RCM3-proces legt echter meer de nadruk op het belang van het bedrijfsverband en op hoe beveiligingssystemen worden beheerd. Daarnaast en nog belangrijker, legt het meer de nadruk op hoe risico's worden gekwantificeerd en beperkt.

De cursus biedt een gedetailleerd overzicht van RCM3 en is bedoeld voor iedereen die betrokken is of belang heeft bij het optimaliseren van de prestaties van fysieke assets. Fysieke en economische risico’s worden beperkt via het definiëren van onderhoudsactiviteiten en waar nodig door het bepalen van herontwerp en procedures. 

RCM 3 tijdslijn

RCM3 is de opvolger van RCM2.

RCM3 bepaalt een risicobeheer-strategie in overeenstemming met zowel ISO55000 voor assetmanagement als ISO31000 voor risicomanagement en is duidelijk verschillend van de op SE JA1011 standaard gebaseerde RCM-methode. De RCM3 methode wordt toegepast met het oog op het reduceren van operationele en onderhoudsrisico’s waardoor maximale veiligheid en betrouwbaarheid zo kostenefficiënt als mogelijk worden bereikt.

Hebt u RCM2 reeds onder de knie? Geen probleem, hier krijgt u de kans uw RCM-kennis bij te schaven en te vervolledigen.

RCM3 is:

“Een proces gebruikt voor het bepalen van het veilig en noodzakelijk minimum aan onderhoud, engineering en andere activiteiten om te verzekeren dat een aanvaardbaar niveau aan veiligheid, milieu en productiecapaciteit wordt bereikt, in overeenstemming met de assetmanagementstandaard van de organisatie.”

 • Gebaseerd op de RCM2-principes (SAE JA1011)
 • Niet enkel gebouwd op beschikbaarheid
 • Bekijkt tijdens de analyse storingsgevolgen en gerelateerde risico’s
 • Wordt de nieuwe standaard voor het analyseren van zowel roterende als statische uitrustingen

Met RCM3 definieert men de onderhoudstaken die dienen te worden toegepast op een systeem samen met hun uitvoeringsintervallen. RCM3 bepaalt evenzeer of het beter is een storing af te wachten, te worden bestreden door middel van herontwerp, te worden aangepast wat betreft gebruik of bijgestuurd wat betreft instructies, kennis en vaardigheden.

 

De methode

Door het beantwoorden van de acht RCM3 vragen en met behulp van een praktijkvoorbeeld ervaart de cursist de methode.

 1. Risico’s inventariseren en beoordelen
 2. Acties definiëren voor het effectief beheersen van risico’s
 3. Het correcte onderhoud kiezen gebaseerd op de technische haalbaarheid en de toegevoegde waarde
 4. Onderhoudsintervallen bepalen
 5. Succesvol Asset Management nastreven; onderlinge samenwerking tussen onderhoud, productie en inspectie
 6. Het nemen van de juiste beslissingen
 7. Opstellen van de onderhoud strategieën die voldoen aan de ISO-standaards

Na de cursus bent u in staat deel te nemen in een projectteam dat RCM3 toepast op een bedrijfsmiddel onder leiding van een RCM3-facilitator. Deze opleiding brengt u op het vereiste niveau voor deelname aan een RCM3-Facilitator training.

 

Leerdoelstellingen

 • De theorie achter RCM 3 begrijpen;
 • De stappen voor de praktische toepassing van RCM 3 kennen;
 • Weten welke doelen u met RCM 3 kan bereiken en weten hoe u hiertoe komt;
 • Weten welke middelen er nodig zijn voor de succesvolle implementatie van RCM 3

 

Programma

 • Dag 1:
  • Geschiedenis en introductie van RCM en RCM3
  • De rol van de onderhoudsfunctie
  • Het bepalen van de operating context (i.e. het bedrijfsverband)
  • Risico identificatie
   • Definiëren van functies en gewenste prestatieniveaus;
   • Vaststellen van manieren waarop bedrijfsmiddelen kunnen falen in het leveren van een gewenste prestatie (functionele verstoring);
 • Dag 2:
  • Risico identificatie
   • Bepalen van oorzaken van afwijkingen (storingsvormen; faaloorzaak en mechanismen)
   • Beschrijven van effecten bij het optreden van fouten (storingseffecten)
  • Risico analyse
   • Bepalen van gevolgen van storingen (storingsgevolgen)
   • Niet-gemitigeerde risico’s
  • Risico evaluatie
   • Het ‘de moeite waard’-criterium
 • Dag 3:
  • Technische haalbaarheid en de intervallen van proactief onderhoud
   • Periodieke vervanging
   • Periodieke revisie
   • Periodieke toestandsbeoordeling
  • Terugvalacties
   • Periodieke storingsdetectie
   • Eenmalige wijzigingen
   • Geen periodiek onderhoud
  • Risicobeheersmaatregelen voor onaanvaardbaar risico
   • Technische haalbaarheid en de intervallen van detectie
  • Risico beheersmaatregelen voor aanvaardbaar risico
  • Het in praktijk brengen van de aanbevelingen
  • Samenvoegen van taken tot onderhoudsschema’s
  • Toepassen van de RCM-methode
   • Werkgroepen
   • Facilitators
  • Wat RCM bereikt
RCM 3 boek

U ontvangt:

 • Het nieuwe boek RCM3: Risk Based Reliability Centered Maintenance (Marius Basson)
 • Het RCM3-Beslissingsdiagram
 • Uitgewerkte praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen en oplossingen

Doelgroep

De aangewezen personen voor het bijwonen van deze cursus zijn medewerkers en managers van Engineering, Reliability Engineering, Productie, Technische Dienst en Asset Management. Iedereen die belang heeft bij het waarborgen van het optimaal functioneren van bedrijfsmiddelen, het optimaliseren van onderhoud en het beperken van risico’s. Meer specifiek in situaties waar veiligheid, milieu-eisen, productie of leveringsstiptheid in het gedrang zijn. Het niveau maakt de cursus vooral interessant voor Maintenance Managers, Maintenance Supervisors, Reliability and Maintenance Engineers, Maintenance Technicians, Production Managers, Production Supervisors, Operators, en Plant Engineers. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Over de lesgever

De training wordt begeleid door dhr. Luc Brabants, dé RCM specialist van België. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in Maintenance & Asset Management. De laatste 15 jaar legt hij zich voornamelijk toe op Reliability-Centered Maintenance. Als enige in België behaalde hij de officiële Aladon-licentie, en bovendien werd hij opgeleid door John Moubray, de geestelijke vader van RCM 2. Luc Brabants wisselt lesgeven af met specifieke opdrachten bij onder andere ArcelorMittal, NavalGroup, Barry Callebaut, Domtar, Volvo Car, SPE, Siemens, Exxon, Dana, JanssenPharma, Metallo, Sabic, Umicore, ...

wo18 sep '24
om 09h00 in Leuven
18, 20 en 25 september 2024
Ledentarief
€ 2.695,00
Niet-ledentarief
€ 2.995,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors