Plannen en voorbereiden van shutdowns vanuit Productie

Opleiding
Shutdown & Turnaround Management

Deze opleiding biedt een eerste of hernieuwde kennismaking met planning en werkvoorbereiding voor onderhoudstops.

Krijg korting met de KMO-portefeuille
Gecertificeerd met Qfor-label

 

In deze dynamische tijd wordt er steeds meer gevraagd van productie, wat zijn uitwerking heeft naar de gehele organisatie. Als maintenance-organisatie anticiperen op productie is het resultaat van een goede werkvoorbereiding en planning. De druk vanuit onder andere de markt is groot en vereist maximale inzet en beschikbaarheid van installaties. Communicatie en afstemming binnen de afzonderlijke afdelingen (Productie, Maintenance, Projecten en SHEQ) is nog belangrijker geworden. Het integreren van deze afdelingen in de voorbereiding van onderhoudstops is daarom essentieel.

Veelal wordt door bedrijven nog gebruikgemaakt van een traditionele aanpak van planning en werkvoorbereiding voor shutdowns, turnarounds, outages en pitstops. Herhaaldelijk wordt er veel inzet, tijd en kosten besteed aan de voorbereiding van deze onderhoudstops. De uitkomst van de voorbereiding van werkzaamheden heeft een directe impact op de productieplanning voor wat betreft de beschikbaarheid van installaties, systemen, etc., alsook de inzet van personeel. Onderhoudstops liggen in het verlengde van onderhoud-, inspectie- en reinigingswerkzaamheden, hetzij aanpassingen en/of vernieuwingen. Veelal - in ca. 70% van de gevallen – gaat het hier om preventief onderhoud.

BEMAS Shutdown Turnaround Factory

 

Planning en werkvoorbereiding vanuit het perspectief van Productie werkt anders: alle werkzaamheden die een procesunit, equipment, productie- of energiesysteem kunnen beïnvloeden dienen inzichtelijk te zijn. Het doel is minimale tot geen downtime van deze procesunits, equipment, productie- of energiesystemen zodanig dat de volgorde van uitbedrijfname en inbedrijfname leidend is binnen planning en werkvoorbereiding. Om te komen tot deze inzichtelijkheid wordt er naast de traditionele WBS (Werk Breakdown Structuur) gebruikgemaakt van de SBS (Systeem Breakdown Structuur).

Onderhoudstops vergen regelmatig het uiterste van een productie- en onderhoudsorganisatie: kleine shutdowns vooral door hun relatief hoge frequentie, grote turnarounds door hun complexiteit. In beide situaties is de voorbereiding erop gericht de onderhoudstop met de juiste kwaliteit, veilig, op tijd én binnen budget af te ronden. De fabriek kan vervolgens snel weer in bedrijf worden genomen. Maar om dit te realiseren is het cruciaal dat planning en werkvoorbereiding nauwkeurig worden uitgevoerd. Want in veel organisaties zijn de competenties om daaraan in de praktijk invulling te geven geleidelijk aan het verdwijnen…

Deze opleiding biedt een eerste of hernieuwde kennismaking met planning en werkvoorbereiding voor onderhoudstops. Daarbij is gekozen voor het perspectief van Productie, die belanghebbende is bij een vlot verloop van de turnaround met als uitgangspunt een minimale downtime. De nadruk ligt meer op kortere onderhoudstops in discrete manufacturing (run-to-run stops) en minder op omvangrijke turnarounds in de procesindustrie. De inrichting van een optimale integrale werkvoorbereiding, planning en optimale afstemming van planning van werkzaamheden met impact naar beschikbaarheid van productiesystemen, equipment, veiligheid, etc. worden in de opleiding behandeld. De opleiding biedt praktische handvatten voor wie (voor de eerste keer) als planner of werkvoorbereider een rol moet spelen in shutdowns, turnarounds, outages of pitstops.

Leerdoelstellingen

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Filosofie van werkvoorbereiding en planning
 • Organisatie van werkvoorbereiding en planning
 • Standaardisatie en vereenvoudiging
 • Planningsmethodiek

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Planning vanuit Productie
 • Een vernieuwde aanpak bij de voorbereiding van onderhoudstops
 • Nieuwe inzichten in de aanpak van werkvoorbereidingen
 • Nieuwe inzichten in de aanpak en het opstellen van een planning
 • De toepassing en het opstellen van een integrale planning
 • Vereenvoudigen van werkvoorbereidingen (Lean approach)
 • Het toepassen van standaarden
 • De toepassing van breakdowns
 • Het optimaal afstemmen, succesvol samenwerken
 • Werken met een plankaart

 

Programma

Dag 1: Integrale benadering stop event

 • Filosofie van een stop event
 • Planning en werkvoorbereiding vanuit Productie
 • Hoe is uw organisatie ingericht?
 • Standaardisatie van werkprocessen
 • Werkvoorbereiding vs. planning
 • Integrale werkvoorbereiding
 • Integrale planning, de standaard
 • Hoe zet ik een planning op?
 • Impacteren van energie-/processystemen

 

Dag 2: Impact naar beschikbaarheid van installaties

 • Ervaring uit de praktijk: gastdocent van Janssen Pharmaceutica (Davy Bens)
 • Optimaal toepassen van breakdowns (WBS, SBS, OBS en CBS)
 • Opdracht uitwerken (plankaart)
 • Waar ligt de focus binnen planning?
 • Omgaan met scope changes
 • Opdracht voor terugkomdag 3

 

Dag 3: Digitale voorbereiding

 • Uitwerking van de opdracht
 • Gebruik maken van tools
 • Lean werken met SMED
 • Gebruik van dashboards
 • Hoe krijgen we onze planning en voorbereiding tijdig klaar?
 • Evaluatiemoment

 

Methode

Tijdens de opleiding wordt er door middel van de inbreng van opdrachten en een gastdocent op verschillende manieren de link naar de praktijk gelegd. Zo krijg je o.a. voorbeelden van bedrijven waar het fout is gegaan in de voorbereiding en planning, en leer je tijdens oefeningen succesvol samenwerken en opstellen van een plankaart.

 

Leon De Ruiter

Over de lesgevers

Leon de Ruiter heeft als senior consultant bij PDM ruim 30 jaar ervaring binnen maintenance, projecten en turnarounds in diverse posities. Als onder andere maintenance engineer, project engineer, projectmanager en turnaround manager heeft hij binnen de olie-, gas en petrochemische industrie ruime kennis vergaard over engineering, pre-commissioning, commissioning, start-up, QA/QC, planning en werkvoorbereiding en cost control. De laatste jaren houdt hij zich bezig met coördinatie, implementatie en optimalisatie van werkprocessen. Leon is tevens docent bij IIR.

Davy Bens BEMAS

Davy Bens is Shutdown Manager op de Geel site van Janssen Pharmaceutica en ook is hij daar Campus Contractor Manager van de afdeling Engineering & Property Services (E&PS). Hij heeft ruim 20 jaar ervaring bij Janssen (Beerse/Olen/Geel), steeds in de facility afdeling. Gegroeid van operator – MRT-planner – coördinator – supervisor tot manager.

 

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors