Opzet en beheer van een Risk Based Inspection programma

Opleiding
Maintenance & Reliability Engineering

Risk Based Inspection (RBI) is een methodiek die gericht is op de inspectie van statische onderdelen, waarbij het beperkte inspectiebudget wordt ingezet voor het inspecteren van de onderdelen die het hoogste risico met zich brengen. De methodiek heeft een duurzaam resultaat indien deze als een cyclisch proces in de bedrijfsvoering wordt verankerd.

Veel bedrijven in de procesindustrie zien zich geconfronteerd met problemen rond de integriteit en betrouwbaarheid van hun installaties. Dit kan leiden tot (bijna) incidenten en productieverlies. Om dergelijke problemen te voorkomen is er over het algemeen ruimschoots aandacht voor de mechanische onderdelen van de fabriek, maar de problemen worden in de praktijk evenzeer veroorzaakt door het falen van statische onderdelen.

Tijdens deze opleiding krijg je opdrachten om het leereffect te versterken en worden er praktische handvaten aangereikt om met het geleerde aan de slag te gaan.

Leerdoelstellingen

Tijdens deze 3-daagse opleiding leer je:

 • Waar Risk Based Inspection (RBI) wordt toegepast
 • Wat RBI oplevert
 • Hoe RBI wordt uitgevoerd
 • Hoe RBI in de organisatie wordt verankerd
 • Hoe men kan bepalen in welke mate RBI reeds in een organisatie is ingevoerd

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De toepassing van RBI in de procesindustrie
 • Het RBI-proces in theorie en in de praktijk
 • De RBI Maturity Assessment tool
 • De organisatie van RBI
 • Praktijkvoorbeelden

Tijdens de opleiding wordt er door middel van de inbreng van gastdocenten en opdrachten op verschillende manieren de link naar de praktijk gelegd. Zo ga je o.a. in het eigen bedrijf aan de slag om een self-assessment van de risico-situatie uit te voeren.

Programma

Dag 1

Introductie tot Risk Based Inspection (RBI)

 • Relevantie van RBI (incidenten)
 • De kern van RBI: het doel en de resultaten van RBI
 • De plaats van RBI in Maintenance Management
 • De deliverables van RBI (wat, wanneer, waar, hoe, rapportage)
 • Korte opdracht

Het RBI-proces

 • Waar wordt RBI ingezet (statische onderdelen; wat zijn kritische assets)?
 • RBI Best Practices (API 580/581 norm)
 • Cyclisch proces, multidisciplinair
  • Stap 1: Data- en informatieverzameling
  • Stap 2: Risk Assessment (waarschijnlijkheid en consequenties van falen)
  • Stap 3: Risk ranking (prioriteiten stellen met behulp van een risicomatrix)
  • Stap 4: Inspectieplan (allocatie van bedrijfsmiddelen, inspectiemethoden)
  • Stap 5: Mitigation
  • Stap 6: Reassessment (triggers voor herinspecties)
 • Opdracht voor dag 2

Dag 2

Het RBI-proces in de praktijk

 • Het RBI-proces in de praktijk
 • (Corrosie) onderzoek, faalmechanismen, degradatiemodellen
 • Korte opdracht

De RBI Maturity Assessment tool 

 • Digitalisering
 • Achtergronden en doel van de tool
 • Modules en rapportage
 • Input en resultaten
 • Opdracht voor terugkomdag 3: self-assessment met behulp van de RBI Maturity Assessment tool

Dag 3: Terugkomdag

Leren van het self-assessment

 • De deelnemers presenteren hun uitkomsten en leren aan de hand van de feedback van de moderator
 • Praktijkervaringen met RBI
 • Korte opdracht

Borging van RBI in de organisatie

 • Organisatie van RBI
  • Overlegstructuur; Terms of Reference
  • Management of Change
  • ICT
 • RBI en Condition Based Maintenance
 • RBI en FMECA
 • RBI en Industry 4.0
 • Evaluatiemoment

Over de lesgevers

Ceryl Geelen is Senior Expert Consultant bij PDM. Ceryl is een ambitieuze en pragmatische professional op het gebied van onderhoud en asset management met een 15-tal jaar projectervaring in verschillende industrieën, zowel binnen de procesindustrie als discrete productie; chemie, farma, voeding, offshore & baggeren, transport en infrastructuur. Door de verscheidenheid aan projecten heeft Ceryl kennis en ervaring op een breed spectrum van onderwerpen, focus en rollen. Van (EAM / CMMS) pakketselectie processen en implementatie tot organisatievraagstukken en herontwerp van bedrijfsprocessen. In rollen van implementatie adviseur en interim reliability engineer tot projectmanager en change agent. Naast zijn expertise in bedrijfsadvisering heeft hij een solide technische basis door zijn achtergrond in Werktuigbouwkunde (proces- en energietechnologie).

Robert Musschenga is Expert Engineer bij PDM en is een industriële ingenieur en technisch consultant met een specialistische focus op Internationaal onderhoudsmanagement. Robert spreekt Engels als zijn moedertaal en is internationaal opgegroeid in Singapore, Saoedi-Arabië, Nigeria en Thailand. Zijn brede industriële onderhoudsachtergrond heeft Robert in staat gesteld waardevolle inzichten te verwerven in verschillende disciplines van onderhoudsengineering, veiligheid en technisch beheer. Voorbeelden van kennis zijn: Lean Maintenance, Risk based inspection, Asset Management, Failure mode & effect analyse, Design for maintenance, HSE & machine risico-evaluaties, kwaliteitsmanagement en reliability centered maintenance. Robert heeft diverse projecten uitgevoerd voor toonaangevende opdrachtgevers, waaronder de oliegigant Shell, vliegtuigbouwer Fokker, graafmachinebouwer Caterpillar, Snoepfabriek Perfetti Van Melle (mentos) en chemische producent DOW onder anderen. Voor PDM heeft Robert onderzoek gedaan naar RBI-methodes en hieruit een maturity assessment tool ontworpen om asset owners in staat te stellen een vergelijking te maken met de best practices voor RBI zowel als met andere spelers in de industriële sectoren.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors