Opleidingscyclus Shutdown & Turnaround Management

Opleidingscyclus
Shutdown & Turnaround Management

Tijdens 9 sessies wordt het volledige proces van Shutdowns (SD’s) & Turnarounds (TA’s) behandeld. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers met begeleiding en feedback van de docenten een concrete verbetering rond TA en SD management in hun bedrijf realiseren.

Waarom is deze opleiding interessant voor uw bedrijf?

Deelnemers krijgen inzicht in de impact van het gekozen Turnaround uitvoeringsmodel op de andere Turnaround- en Shutdown-processen. Ze leren van uit een SWOT-methodiek de controlerende elementen op het turnaround-uitvoeringsmodel van uw bedrijf te definiëren. Met dit totaalbeeld van de mogelijkheden en problematieken van elk turnaround- en shutdown-proces, begrijpen de deelnemers beter de taakinvulling van de TA-functies & rollen (ook hun functie!) binnen uw bedrijf en zullen ze nog meer vanuit een team-gedachte werken.

Daarnaast wordt minstens één van onderstaande objectieven gerealiseerd bij implementatie van de door de deelnemer gemaakte verbetercase voor het eigen bedrijf:

Shutdowns and Turnaround
 • Optimale performance rond veiligheid en milieu;
 • Kostenbeheersing binnen alle shutdownfases en processen;
 • Verlagen van de doorlooptijd;
 • Stabiele opstart en shutdown tussentijd realisatie door geïntegreerd kwaliteitssysteem;
 • Versterken van de processen en systemen;
 • Verbeteren van de samenwerking met derden & bedrijfsinterne afdelingen;

Resultaat: een sneller en beter resultaat tegen lagere kosten

Leerdoelstellingen

 • Een shutdown/turnaround van A tot Z kunnen organiseren;
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen correct en ondubbelzinnig kunnen aflijnen;
 • Checklists kunnen opstellen van alle taken en voorwaarden voor, tijdens en na de Shutdown;
 • Procedures kunnen opzetten voor meerwerk, minderwerk en extra werk;
 • De effectiviteit en efficiëntie van uw huidige Shutdown-inspanningen kunnen beoordelen;
 • Betere afspraken kunnen maken met contractors om de betrouwbaarheid van de uitvoering te verhogen;
 • Onnodige kosten kunnen vermijden door verkeerde planning, uitvoering en afsluiting;
 • De uitvoeringsmodellen kennen: van 100% interne uitvoering tot 100% outsourcing;
 • De verschillende aspecten van turnaround-management en -organisatie kennen;
 • Budgettering en kostenbewaking kunnen toepassen doorheen alle fases;
 • De nodige maatregelen kennen en kunnen toepassen op gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit in alle fases.

Toegevoegde waarde van deze opleidingscyclus

Nood aan betere inzichten

Bij een shutdown en turnaround zijn veel mensen betrokken. Toch blijkt uit de praktijk dat er nog altijd (te) weinig mensen zijn met de kennis om deze complexe en dure operatie (kosten-)efficiënt in goede banen te leiden. Na deze opleidingscyclus heeft u de tools in handen om een shutdown en turnaround van A tot Z aan te pakken met uw team.

Fouten bij shutdowns/turnarounds zijn duur

Ondanks de zeer grote bedragen die gepaard gaan met deze werken tonen studies aan dat er meestal nog veel ruimte voor verbetering is: budgetten worden met miljoenen euro’s overschreden, deadlines worden niet gehaald, ...

Een groeiend tekort aan professionals met kennis van shutdowns/turnarounds

Vergrijzing en tekort aan instroom van jonge mensen zorgt dat veel kennis aan het wegsijpelen is. Deze praktische gerichte cyclus geeft deelnemers de kans om inzichten op te doen die zich in de praktijk zeer snel terugbetalen.

Panorama BASF

Programma

Sessie 1: Organisatie van een shutdown en turnaround

 • Definitie; Initiatie, strategie en langetermijn-planning;
 • Scoping, voorbereiding, planning;
 • Uitvoering;
 • Evaluatie
  • doelstellingen;
  • risico-management;
 • Bespreken van de resultaten van de voorbereidende enquête die door de deelnemers werd ingevuld.
 • Bepalen en vastleggen van de persoonlijke opdracht voor de verbetercase in het bedrijf;
 • Praktijkcase

Sessie 2: Het uitvoeringsmodel: wat en hoeveel uitbesteden?

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoerende organisatie
 • Overzicht van de verschillende uitvoeringsmodellen: 100% intern, 100% uitbesteed, of een mix;
  • Specifieke controle items voor de opvolging van een shutdown-verloop in elk model
  • SWOT van deze verschillende modellen
 • Methodiek om het beste uitvoeringsmodel te bepalen;
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing op basis van het uitvoeringsmodel.
 • Praktijkcase

Sessie 3: De relatie tussen het uitvoeringsmodel en scoping en werkvoorbereiding

 • Scoping:
  • Wat is scoping en waarom is dit belangrijk?
  • De verschillende stappen in scoping;
  • Het Scoping proces: hoe tot een goede scope komen?
  • Best practices in scoping.
 • Scope changes na scope freeze:
  • Meer- & Min werk voor de shutdown-uitvoering;
  • Meer- & Min werk tijdens shutdown-uitvoering.
 • Werkvoorbereiding:
  • Wat houdt een goede werkvoorbereiding in waarom is dit belangrijk?
  • Procesomschrijving werkvoorbereiding;
  • Resultaat werkvoorbereiding: info levels in werkpakketten;
  • SWOT Werkvoorbereiding
  • Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de werkvoorbereiding;
 • Praktijkcase

Sessie 4 : De relatie tussen het uitvoeringsmodel en planning

 • Work Breakdown System (WBS);
 • Procesomschrijving planning;
 • Soorten planning in een turnaround (Level 0, projectplan, detailplan,3 Days Lookahead,…);
 • Denken in scenario’s; Dynamische versus statische planning;
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de planning;
 • SWOT Planning
 • Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Praktijkcase

Sessie 5: Kwaliteit

 • Vaak voorkomende problemen met kwaliteit van uitvoering tijdens een turnaround en shutdown;
 • Gevolgen van niet-kwaliteit;
 • Kwaliteit doorheen de verschillende fases van een turnaround en shutdown;
 • Proces beschrijving om tot een betere uitvoeringskwaliteit te komen;
 • Kwaliteitsgarantie- en controle;
 • SWOT kwaliteit; 
 • Best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Praktijkcase

Sessie 6: Logistics, Procurement & Contracting

 • Logistics:
  • Procesomschrijving van de logistieke organisatie;
  • Logistiek plan (werfinrichting, lay down areas, tijdelijke voorzieningen, …);
  • Logistieke stromen van mensen en goederen.
 • Procurement & Contracting:
  • Procesomschrijving met aandacht voor scheiding der machten;
  • Contract types: wanneer wordt welk type contract best toegepast.
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in Procurement & contracting;
 • SWOT Logistics, Procurement & Contracting best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Praktijkcase

Sessie 7: Samenwerken in TEAM bij een shutdown/turnaround

 • De Chemie van een team
  • De fases van groepvorming: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning
  • Een sterk team: binnen het team neemt ieder een bepaalde rol op; wat zijn de belangrijste posities en wanneer zijn deze nodig
  • Mobilisatie van teamleden: geef het team een “thuis”
  • Verschillende teamculturen
  • Ref. Phases of Team Development (Tuckman)
 • Verandermanagement
  • Hoe krijg ik het team mee door medewerkers positief te overtuigen?
  • Hoe kunnen we omgaan met weerstand en hoe verloopt een verandercurve?
  • Hoe zorgen we voor betrokkenheid en begeleiden we deze verandering?
  • Ref. The change curve / 5 stages of change (Kübler-Ross)
 • Teamconflicten oplossen:
  • Herdefiniëren van een probleemstelling : de ladder van abstractie; problemen scherp stellen 
  • 9 stappen binnen conflictescalatie : van win-win tot lose-lose
  • Conflicthantering en oplossing
  • Speuren naar obstakels
  • Ref. Conflict escalation model (F.Glasl)
 • Constructief leiderschap
  • Beslissingen nemen en delegeren tijdens een shutdown
  • Constructieve feedback
  • Een ‘continue verbeteren’ cultuur bewerkstelligen
  • Ref. The  7 habits of highly effective people (S. Covey)
 • Praktijkcase

Sessie 8: Opvolging en rapporteren van de resultaten

 • Detailbespreking meeting- en rapportagestructuur.
 • KPI’s doorheen de verschillende TA en SD-fases:
  • Readiness;
  • Kosten;
  • Progress;
  • Veiligheid;
  • Kwaliteit;
  • Procurement;
  • Logistiek;
 • Cost Management:
  • Turnaround cost controlling plan;
  • Opbouw cost control;
  • Opvolging in uitvoeringsfase i.f.v. uitvoeringsmodel.
 • Progress opvolging en sturing in uitvoeringsfase;
 • Interactieve oefening
 • Rondleiding tijdens een shutdown bij Evonik

Sessie 9: Presentatie van de verbetercases

 • Onderwerp;
 • Relatie tot turnaround-doelstelling van uw bedrijf;
 • Analyse problematiek en het verbeterpotentieel;
 • Mogelijke oplossingen en voorgestelde verbeteringen;
 • Gevolgen, resultaten en opbrengsten van de verbetering;
 • Aanpak voor implementatie.
 • De experten in de programmacommissie en medecursisten geven daarna hun inzicht en advies om de verbetercase verder te helpen. Dit is dus zeker geen ‘beoordeling’ van de case.

Lesmethode

De lessen worden telkens opgebouwd uit een theoretische sessie door de docent en een praktijkgetuigenis uit de industrie, gevolgd door een bespreking van de praktijkcase en de ervaringen terzake van de deelnemers.
Tijdens de laatste sessie wordt aan de deelnemers gevraagd om een concrete verbetercase toepasbaar in hun bedrijf voor te stellen. Het lesmateriaal bestaat uit een printout van de slides samen met een gespecialiseerd boekenpakket. Deelnemers worden gevraagd ter voorbereiding van elke les enkele hoofdstukken te lezen of eventueel een case te bestuderen. Ook de resultaten van de vooraf ingevulde survey over een voorbije turnaround of shutdown komen tijdens de lessen aan bod.

Voorbereidende survey

De deelnemers worden gevraagd om bij hun inschrijving een korte survey in te vullen rond een voorbije Turnaround / Shutdown in hun bedrijf. De resultaten worden confidentieel behandeld en komen anoniem aan bod gedurende de opleidingssessies. Op geen enkele manier worden individuele resultaten met derden gedeeld. 

Werner Van Acker

Over de lesgevers-experts

Werner Vanacker is werkzaam bij Evonik in Antwerpen, als de Technische Governance Manager voor de Business Line Technical Services. Hij is vooral bezig met het optimaliseren van diverse processen binnen het onderhoud, turnarounds en engineering. Als vertegenwoordiger van de Antwerpse site, is hij ook actief in het wereldwijde 'Competence Center' in Turnaround management, om de turnaround processes te standaardiseren bij Evonik wereldwijd.

Kris Bauwens

Kris Bauwens is consultant en interim manager in Turnaround en Asset Management projecten bij MOVUS. Hij startte zijn carriere als production en maintenance manager bij Prayon. Als Business Process consultant bij Stork voerde hij daarna verschillende verbeteringsprojecten binnen de productie-industrie uit en maakte dan de overstap naar de contractorwereld als operationeel directeur van Stork België.

Doelpubliek

 • Managers en leidinggevenden die actief zijn in een coördinerende turnaround- & shutdown-functie, en die hun ervaring willen aanvullen met goede praktijken en nieuwe inzichten om zo de efficiëntie en doorlooptijd van de stops nog verder te optimaliseren.
 • Iedereen met of zonder ervaring in Shutdowns en Turnarounds, die wil begrijpen hoe een shutdown organisatie wordt opgezet, welke TA en SD processen hierbij komen kijken, en wat de impact hiervan op het resultaat van de turnaround en Shutdown is.

Er is geen specifieke voorkennis of diploma vereist, maar vertrouwd zijn met een (industriële) omgeving waar stops plaatsvinden is een must.

Meer informatie

Lessen en slides zijn in het Nederlands, de boeken zijn in het Engels.

 

Praktische informatie

Sessie 1: 25/04/2023 van 08:30 tot 12:30
Sessie 2: 25/04/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 3: 02/05/2023 van 08:30 tot 12:30
Sessie 4: 02/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 5: 09/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 6: 23/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 7: 30/05/2023 van 08:30 tot 12:30
Sessie 8: 30/05/2023 van 13:30 tot 17:30
Sessie 9: 20/06/2023 van 13:30 tot 17:30

Deze bedrijven namen al deel

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors