Opleidingscyclus SAP voor Maintenance Management

Opleidingscyclus
Maintenance Management

De sessies van de opleidingscyclus SAP geven onderhoudsmedewerkers de kans om de mogelijkheden van SAP PM binnen het domein onderhoud verder te exploiteren. Dit door zowel verschillende functionaliteiten van SAP toe te lichten als praktische tips te geven die het werken met deze software vlotter laten verlopen. Hierbij wordt enerzijds het klassiek SAP-systeem gedemonstreerd, maar er is ook aandacht voor de nieuwste innovaties en technologieën bij SAP (S/4 Hana). 

Deze cyclus gaat door in Antwerpen vanaf 2 oktober 2024.

 

Krijg korting met de KMO-portefeuille
Gecertificeerd met Qfor-label
Komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof

Een goed gebruik van IT-tools helpt bedrijven om processen gestructureerd, lean en transparant te maken. Het registreren van gegevens en activiteiten binnen onderhoud is bovendien onmisbaar om analyses en optimalisaties uit te voeren. In veel bedrijven is SAP het ERP-pakket dat door de hele organisatie gebruikt wordt, ook binnen de onderhoudsafdeling. SAP is een geïntegreerd pakket dat de verschillende afdelingen van een bedrijf naadloos verenigt. Ook voor de onderhoudsafdeling biedt dit pakket vele mogelijkheden. Vaak blijven deze jammergenoeg onbenut. 

Deze opleiding kan gevolgd worden ongeacht de versie van SAP die in uw bedrijf geïmplementeerd is. Daar waar specifieke functies slechts voor bepaalde versies beschikbaar zijn, wordt dit toegelicht. Deze opleiding is ook zeer nuttig voor mensen die in de toekomst SAP PM gaan gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van SAP PM.

Programma

MODULE 1: BASISKENNIS SAP

In deze opleiding wordt een globaal overzicht gegeven van SAP als bedrijfssoftware. Hierbij wordt ook ingegaan op de functionaliteiten voor SAP PM (Plant Maintenance), de verschillende interfaces en de nieuwste technologieën. Verder wordt er gefocust op de onderhoudsmodule binnen SAP. De cursist wordt geïntroduceerd in de basisbegrippen in SAP voor onderhoud en krijgt een overzicht van het best practice onderhoudsproces. Er worden talrijke tips & tricks gegeven voor het vlot navigeren in SAP via de klassieke schermen. Zo raakt een eindgebruiker vertrouwd met de software, kan hij tijd besparen en het aantal kliks minimaliseren. Als praktisch voorbeeld wordt er gewerkt rond onderhoudsmeldingen (creatie, lijsten opvragen, wijzigingen, documenten linken…).

Lees meer

MODULE 2: MASTERDATA IN SAP

Deze opleiding gaat in op de masterdata m.b.t. assets die in SAP beheerd worden. Het eerste deel gaat in op de technische objecten die de installatie en toestellen vertegenwoordigen. We bekijken hoe deze structuur in SAP wordt opgebouwd en welke basisgegevens worden bijgehouden. We geven ook aan hoe technische gegevens van bijvoorbeeld pompen in SAP ondergebracht worden m.b.v. classificatiegegevens. Voor het bijhouden van stuklijsten (reserveonderdelen) bestaan verschillende mogelijkheden. Deze worden hier toegelicht a.h.v. enkele voorbeelden.

Voor technische objecten kunnen ook meetpunten en tellers worden bijgehouden. We leggen uit hoe deze aangemaakt worden en hoe men metingen en tellerstanden ingeeft. We geven ook de mogelijkheden mee om documenten, zoals werkinstructies of tekeningen, aan technische objecten te linken. Dit kan op verschillende manieren, via GOS of het uitgebreidere Document Management Systeem (DMS) in SAP. Tijdens de opleiding krijgt de cursist ook een overzicht van het standaard onderhoudsproces in SAP. Hierbij wordt de link gemaakt tussen de masterdata en waar deze in het proces belangrijk is. Hier wordt o.a. dieper ingegaan op standaard taaklijsten voor wederkerende werken.

Lees meer

MODULE 3: OPVOLGING VAN ONDERHOUDSTAKEN MET SAP

In deze module wordt het order als centrale object voor onderhoudsactiviteiten belicht. Dit doorheen het hele onderhoudsproces, maar met de focus op werkvoorbereiding. De cursist leert welke de mogelijkheden zijn om in SAP een integrale werkvoorbereiding te doen a.h.v. een werkorder. Hierbij wordt ook de link gemaakt met het magazijn voor reserveonderdelen alsook de aankoop van materiaal en externe diensten en de daarbij horende beschikbaarheidscontroles. Verder worden de mogelijkheden van SAP voor het opmaken van een lange termijn of detailplanning behandeld. Tenslotte wordt er ingegaan op het afsluiten van onderhoudsopdrachten na het uitvoeren van de werken. Belangrijk hierbij is de aandacht voor nazorg, het bijwerken van masterdata in SAP en het correct registreren van uitvoeringshistoriek en vervolgtaken. We geven ook mee hoe mobiele toepassingen de administratie kunnen vereenvoudigen en het proces vlotter kunnen laten verlopen.

Lees meer

MODULE 4: PREVENTIEF ONDERHOUD MET SAP

Deze opleiding geeft een overzicht van het preventieve onderhoudsproces in SAP. Hierbij wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten onderhoudsplannen die binnen SAP mogelijk zijn en hoe de planning bijgestuurd kan worden.

  • Onderhoudsplannen in SAP
    • Tijdsgebaseerde onderhoudsplannen
    • Performantiegebaseerde onderhoudsplannen en tellers
  • Standaard taaklijsten
  • Planning van preventieve onderhoudsopdrachten in SAP

We geven ook een kort overzicht van de innovatieve technologieën binnen SAP Leonardo die condition based maintenance en predictive maintenance mogelijk maken.

Lees meer

MODULE 5: ONDERHOUD IN SAP S/4 HANA EN SAP INTELLIGENT ASSET MANAGEMENT

Deze opleiding bespreekt de innovaties op vlak van onderhoud door SAP met SAP S/4 HANA en SAP Intelligent Asset Management.

Het eerste deel gaat over de verschillen tussen SAP ECC en SAP S/4 HANA. De cursist leert waarin SAP vernieuwingen aanbrengt ten opzichte van de vroegere ECC. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe apps die het onderhoudsproces vlotter laten verlopen, de nieuwe dashboards die o.a. meer inzicht geven in kritische meldingen en orders en de nieuwe rapporteringsapps. Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op de “Asset Manager”: dit is de mobiele tool van SAP om de administratie en het proces rond het uitvoeren van het onderhoud eenvoudiger te maken.

In het tweede deel van deze module wordt er dieper ingegaan op SAP Intelligent Asset Management. Intelligent Asset Management is een cloud-based portfolio van oplossingen als aanvulling op het SAP EAM onderhoudspakket. SAP Intelligent Asset Management bestaat uit 3 subcomponenten

  • SAP Asset Intelligence Network (AIN) wordt gebruikt om gegevens van assets te delen met verschillende partijen.
  • SAP Asset Strategy and Performance Management (ASPM) maakt het mogelijk de juiste onderhoudsstrategie te bepalen voor je verschillende technische objecten aan de hand van verschillende analysemethodes, zoals Risk & Criticality assessment en FMEA.
  • SAP Predictive Maintenance Service (PdMS) maakt het mogelijk gebruik te maken van sensordata om predictief onderhoud uit te voeren met SAP.

SAP Intelligent Asset Management kan standalone gebruikt worden of gelinkt worden met een EAM systeem. Om de connectie te maken tussen het SAP systeem en de toepassingen in de cloud wordt gebruikt gemaakt van Asset Central Foundation. Hiermee worden technische objecten, meldingen, onderhoudsplannen, etc. gesynchroniseerd met de cloud.

Lees meer

Ontdek het volledige programma

Doelgroep

Deze opleiding kan gevolgd worden door alle SAP-gebruikers en medewerkers van de onderhoudsafdeling. Zeker aan te raden voor hoofdgebruikers. Deze opleiding is ook erg nuttig voor mensen die in de toekomst SAP gaan gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van SAP. Voor module 1 is geen voorkennis vereist. Voor de modules 2 t.e.m. 5 is SAP-basiskennis vereist. 

Volg de volledige cyclus of kies zelf uw modules

Door de modulaire opbouw kan u zelf bepalen welke sessies u wil volgen: afzonderlijke modules of de hele reeks. Via deze pagina kan u zich inschrijven voor de hele reeks.

Voor aparte modules: Klik op "lees meer" bij de gewenste module(s) hierboven in het programma, en voeg deze toe in je winkelmandje.

Inschrijven voor dit opleidingstraject

Ledentarief
€ 3.995,00
Niet-ledentarief
€ 4.995,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors