Opleidingscyclus Machinediagnose

Maintenance & Reliability Engineering

Roterende machines zijn de drijvende kracht van onze hedendaagse procesindustrie. Ongeacht dat deze machines vaak eenvoudig en robuust zijn opgebouwd, doet een onverwachtse uitval zich regelmatig voor. Dit zorgt vaak voor aanzienlijke nevenschade door de impact op de downtime, verlies van productie, leveringsachterstand, etc. Het begrijpen van machines, hun werking en hun faalmodes is cruciaal om problemen doeltreffend op te sporen en onverwachte uitvallen te vermijden.

Krijg korting met de KMO-portefeuille
Gecertificeerd met Qfor-label

Deze uitgebreide opleidingscyclus heeft als doel technische inzichten te verwerven inzake machineproblemen, hoe die zich gedragen en hoe die opgespoord kunnen worden. Er wordt extra gefocust op trillingsanalyse en statorstroomanalyse (MCSA/ESA). Het marktaanbod in conditiebewakingssystemen wordt tijdens de opleiding afgetoetst met de noden van de machines zodat je als deelnemer voor je aandrijvingen een optimale kosten/baten analyse kan beogen en bekomen.

Kort overzicht

 • Volg de volledige opleidingscyclus of schrijf u in voor één van de 3 modules
 • Een totaal van 17 sessies van 4 lesuren, telkens op dinsdagnamiddag
 • Start op 26 september 2023; loopt door tot in februari 2024
 • Theoretische lessen aangevuld met praktijkvoorbeelden, cases en een examen per module
 • Kwaliteitsdocenten met erkende expertise in het vakgebied

Programma

Module 1: Machines en hun faalgedrag (20u)

De investering in een monitoringssysteem vertaalt zich niet altijd in een opbrengst door het vermijden van machine-uitval. Mogelijks laat de faalmode zich niet zien in de gemeten data, of meten we net te weinig om het falen op te merken. Daarom moeten we enerzijds goed begrijpen hoe de machine en zijn componenten werkt en welke faalmodes we kunnen verwachten vooraleer we een onderhoudsplan en een monitoringssysteem daarop afstemmen. De methodiek voor het opstellen van een Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) wordt hierin uitvoerig toegelicht.

5 sessies van 4 lesuren:

 • Onderhoud, sustainability en cultuur
 • Conditiebewakingstechnieken en FMECA
 • Machineonderdelen (motoren, pompen, tandwielkasten...)
 • Falen van machineonderdelen (motoren, pompen, tandwielkasten...)
 • Case studies en examen

Meer informatie

Module 2: Mechanische diagnosestelling (24u)

Trillingsanalyse is een alom gekende techniek om falen van roterende onderdelen doeltreffend op te sporen. In deze module geraak je bekend met de terminologie, de algemene principes en de toepasbare internationale normeringen. Daarnaast worden de meest gebruikelijke machineproblemen en hun toonbeeld in de trillingen besproken. Vóór de industriële cases met echte data klassikaal besproken worden, staan we nog even stil bij het aanpakken van storende machinetrillingen ten gevolge van resonantie. 

6 sessies van 4 lesuren:

 • Basisprincipes trillingen (tijdsignaal, spectrum)
 • Meetstrategie en normering
 • Mechanische foutpatronen
 • Systeem dynamica
 • Resonantie, ODS en oplossingen
 • Case studies en examen

Meer informatie

Module 3: Elektrische diagnosestelling (24u)

Aan de hand van elektrische signalen kunnen heel wat machineproblemen opgespoord worden, vaak vooraleer er effectieve mechanische schade berokkend wordt in de machines. We krijgen via stromen en spanningen namelijk een inzicht op de machineconditie én de machinewerking. Het gebruik van technieken zoals ESA en MCSA wordt in deze module opnieuw getoetst met de faalmodes en hun relevantie als detectiemethodiek. Na het bespreken van de lagerstroomproblematiek wordt ook deze module afgesloten met een greep van sprekende casestudies uit het werkveld.

6 sessies van 4 lesuren:

 • Basisprincipes elektriciteit (netsysteem, power quality)
 • Meetstrategie en normering
 • Elektrische foutpatronen (MCSA, MCA)
 • Geavanceerde technieken (ESA)
 • Lagerstromen en oplossingen (EMC)
 • Case studies en examen

Meer informatie

Data en timing

Module 1: Machines en hun faalgedrag
- Onderhoud, sustainability & cultuur 26 september 2023
- Conditiebewakingstechnieken en FMECA 3 oktober 2023
- Machineonderdelen (motoren, pompen, tandwielkasten...) 10 oktober 2023
- Falen van machineonderdelen (motoren, pompen, tandwielkasten...) 17 oktober 2023
- Case studies en examen 24 oktober 2023
Alle sessies vinden plaats in de namiddag van 13:00 tot 17:00. Ontvangst met broodjeslunch om 12:30.
Module 2: Mechanische diagnosestelling
- Basisprincipes trillingen (tijdsignaal, spectrum) 14 november 2023
- Meetstrategie en normering 21 november 2023
- Mechanische foutpatronen 28 november 2023
- Systeemdynamica 5 december 2023
- Resonantie, ODS en oplossingen 12 december 2023
- Case studies en examen 19 december 2023
Alle sessies vinden plaats in de namiddag van 13:00 tot 17:00. Ontvangst met broodjeslunch om 12:30.
Module 3: Elektrische diagnosestelling
- Basisprincipes elektriciteit (netsysteem, power quality) 9 januari 2024
- Meetstrategie en normering 16 januari 2024
- Elektrische foutpatronen (MCSA, MCA) 23 januari 2024
- Geavanceerde technieken (ESA) 30 januari 2024
- Lagerstromen en oplossingen (EMC) 6 februari 2024
- Case studies en examen 13 februari 2024
Alle sessies vinden plaats in de namiddag van 13:00 tot 17:00. Ontvangst met broodjeslunch om 12:30.
Bram Corne BEMAS

Over de lesgevers

Dr. Bram Corne is expert in het stellen van machinediagnoses aan de hand van Electrical Signature Analysis. Daarnaast bezit Bram het ISO 18436 CAT IV Vibration Expert certificaat, het industrieel kwaliteitslabel voor diagnosestellingen aan de hand van trillingsanalyse. De combinatie van deze kennis en ervaring sinds 2012, resulteert in een gerichte aanpak bij complexe machineproblemen. Naast het meten, analyseren en adviseren, gebruikt Bram zijn kennis om allerhande opleidingen te organiseren en de industrie inzicht te geven tot de oorzaak en verloop van een faalgedrag bij machines (RCFA). Bram is zaakvoerder en eigenaar van Orbits – Machinery Diagnostics.

Bram Vervisch BEMAS

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassing machinediagnose. Bram bouwde ervaring op bij het analyseren van trillingen op tandwielkasten. Daarnaast is Bram actief in het diagnosticeren van machineproblemen in de industrie aan de hand van Electrical Signature Analysis en trillingen. Daarvoor bezit Bram het ISO 18436 CAT III Vibration Expert certificaat. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, toegepast in de industrie. Als Asset Reliability Practitioner houdt hij zich ook bezig met het verbeteren van betrouwbaarheid van assets. Bram is zaakvoerder en eigenaar van Orbits – Machinery Diagnostics en gastprofessor “Machineoptimalisatie” aan de Universiteit Gent.

Inschrijven voor dit opleidingstraject

Ledentarief
€ 4.995,00
Niet-ledentarief
€ 5.595,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors