Opleidingscyclus Machinediagnose

Opleidingscyclus
Maintenance & Reliability Engineering

Roterende machines zijn de drijvende kracht van onze hedendaagse procesindustrie. Ongeacht dat deze machines vaak eenvoudig en robuust zijn opgebouwd, doet een onverwachtse uitval zich regelmatig voor. Dit zorgt vaak voor aanzienlijke nevenschade door de impact op de downtime, verlies van productie, leveringsachterstand, etc. Het begrijpen van machines, hun werking en hun faalmodes is cruciaal om problemen doeltreffend op te sporen en onverwachte uitvallen te vermijden.

17/09/2024 t.e.m. 19/11/2024, regio Mechelen

Krijg korting met de KMO-portefeuille
Gecertificeerd met Qfor-label

Deze uitgebreide opleidingscyclus heeft als doel technische inzichten te verwerven inzake machineproblemen, hoe die zich gedragen en hoe die opgespoord kunnen worden. Er wordt extra gefocust op trillingsanalyse en statorstroomanalyse (MCSA/ESA). Het marktaanbod in conditiebewakingssystemen wordt tijdens de opleiding afgetoetst met de noden van de machines zodat je als deelnemer voor je aandrijvingen een optimale kosten/baten analyse kan beogen en bekomen.

Kort overzicht

 • Volg de volledige opleidingscyclus of schrijf je in voor één van de 3 modules
 • Een totaal van 9 lesdagen van 8 lesuren, telkens op dinsdag.
 • Van 17/09/2024 t.e.m. 19/11/2024
 • Theoretische lessen aangevuld met praktijkvoorbeelden, cases en een examen per module
 • Kwaliteitsdocenten met erkende expertise in het vakgebied

Programma

Module 1: Machines en hun faalgedrag (3 dagen)

De investering in een monitoringssysteem vertaalt zich niet altijd in een opbrengst door het vermijden van machine-uitval. Mogelijks laat de faalmode zich niet zien in de gemeten data, of meten we net te weinig om het falen op te merken. Daarom moeten we enerzijds goed begrijpen hoe de machine en zijn componenten werkt en welke faalmodes we kunnen verwachten vooraleer we een onderhoudsplan en een monitoringssysteem daarop afstemmen. De methodiek voor het opstellen van een Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) wordt hierin uitvoerig toegelicht.

 • Onderhoud, sustainability en cultuur
 • Conditiebewakingstechnieken en FMECA
 • Machineonderdelen (motoren, pompen, tandwielkasten...)
 • Falen van machineonderdelen (motoren, pompen, tandwielkasten...)
 • Case studies en examen
   

Lees meer over deze module

Module 2: Mechanische diagnosestelling (3 dagen)

Trillingsanalyse is een alom gekende techniek om falen van roterende onderdelen doeltreffend op te sporen. In deze module geraak je bekend met de terminologie, de algemene principes en de toepasbare internationale normeringen. Daarnaast worden de meest gebruikelijke machineproblemen en hun toonbeeld in de trillingen besproken. Vóór de industriële cases met echte data klassikaal besproken worden, staan we nog even stil bij het aanpakken van storende machinetrillingen ten gevolge van resonantie. 

 • Basisprincipes trillingen (tijdsignaal, spectrum)
 • Meetstrategie en normering
 • Mechanische foutpatronen
 • Systeem dynamica
 • Resonantie, ODS en oplossingen
 • Case studies en examen
   

Lees meer over deze module

Module 3: Elektrische diagnosestelling (3 dagen)

Aan de hand van elektrische signalen kunnen heel wat machineproblemen opgespoord worden, vaak vooraleer er effectieve mechanische schade berokkend wordt in de machines. We krijgen via stromen en spanningen namelijk een inzicht op de machineconditie én de machinewerking. Het gebruik van technieken zoals ESA en MCSA wordt in deze module opnieuw getoetst met de faalmodes en hun relevantie als detectiemethodiek. Na het bespreken van de lagerstroomproblematiek wordt ook deze module afgesloten met een greep van sprekende casestudies uit het werkveld.

 • Basisprincipes elektriciteit (netsysteem, power quality)
 • Meetstrategie en normering
 • Elektrische foutpatronen (MCSA, MCA)
 • Geavanceerde technieken (ESA)
 • Lagerstromen en oplossingen (EMC)
 • Case studies en examen

Lees meer over deze module

Leerdoelstellingen

Module 1:        Machines en hun faalgedrag

 • Begrijpen hoe machinediagnose onderdeel is van een reliability gebaseerde bedrijfscultuur
 • Kennen van verschillende onderhoud strategieën en hun toepassing
 • Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) kunnen koppelen aan bestaande conditiebewakingstechnieken.
 • Correcte verwachtingspatronen koppelen aan machinediagnose
 • Courante machineonderdelen kennen en hun fysisch gedrag in de machine
 • Faalgedrag van machineonderdelen begrijpen en hun invloed op het fysisch gedrag van de machine
 • Onderscheid kunnen maken tussen direct en indirect falen
 • Zelf leren toepassen van de verworven technieken

 

Module 2:        Mechanische diagnosestelling 

 • Gerichte keuzes kunnen maken bij het meten van trillingen
 • De invloed van keuzes zoals samplefrequentie, meettijd en dynamisch bereik begrijpen op zowel tijdssignalen als frequentiesignalen
 • De basis van frequentieanalyze begrijpen
 • Toepassen van de juiste meetstrategie voor het monitoren van faalmodes
 • Gebruik maken van de beschikbare normen
 • Mechanische foutpatronen begrijpen in interpreteren
 • Begrijpen hoe een machine zich als een systeem gedraagt
 • Begrippen als massa, stijfheid en demping toepassen op machines
 • Resonantie begrijpen als fysische fenomeen op machines
 • Bewegingen van machines interpreteren en uitvoeren van een Operational Deflection Shape Analysis (ODS)
 • Zelf leren toepassen van de verworven technieken

 

Module 3:        Elektrische diagnosestelling 

 • Begrijpen van basisprincipes van elektriciteit: driefasige systemen, netten, netkwaliteit
 • Hoe een elektrische metingen uitvoeren, welke sensoren en meetstrategie kan je toepassen
 • Welke normen bestaan er voor elektrische metingen en hoe kunnen ze nuttig toegepast worden
 • Wat is het verschil MCSA, MCA en ESA en waar kun je welke techniek voor gebruiken
 • Welke elektrische en mechanische foutpatronen kun je verwachten in elektrische metingen
 • Welke transformatietechieken bestaan er en wat is het nut op elektrische analyses
 • Hoe ontstaan lagerstromen en hoe kunnen ze worden vermeden?
 • Zelf leren toepassen van de verworven technieken

Data en timing

Alle sessies vinden plaats op dinsdag.

8u30 ontvangst
9u00 Start les
17u00 Voorziene einde

Er zijn 2 koffiepauzes en een lunch voorzien.
 

Module 1: Machines en hun faalgedrag

 • 17/09/2024
 • 24/09/2024
 • 01/10/2024

Module 2: Mechanische diagnosestelling

 • 08/10/2024
 • 15/10/2024
 • 22/10/2024

Module 3: Elektrische diagnosestelling

 • 05/11/2024
 • 12/11/2024
 • 19/11/2024

Doelpubliek

 • Onderhoudstechniekers die op dagelijkse basis in contact komen met falen van machines en hun inzicht hierop willen vergroten
 • Onderhouds- of reliabilitymanagers die op de hoogte willen zijn van hoe machines falen en hoe ze gediagnosticeerd kunnen worden.
 • Trillingsexperts die hun kennis willen uitbreiden richting interpretatie van signalen
 • Personen die machinediagnose willen introduceren in hun bedrijf. 
   
Bram Corne BEMAS

Over de lesgevers

Dr. Bram Corne is expert in het stellen van machinediagnoses aan de hand van Electrical Signature Analysis. Daarnaast bezit Bram het ISO 18436 CAT IV Vibration Expert certificaat, het industrieel kwaliteitslabel voor diagnosestellingen aan de hand van trillingsanalyse. De combinatie van deze kennis en ervaring sinds 2012, resulteert in een gerichte aanpak bij complexe machineproblemen. Naast het meten, analyseren en adviseren, gebruikt Bram zijn kennis om allerhande opleidingen te organiseren en de industrie inzicht te geven tot de oorzaak en verloop van een faalgedrag bij machines (RCFA). Bram is zaakvoerder en eigenaar van Orbits – Machinery Diagnostics.

Bram Vervisch BEMAS

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassing machinediagnose. Bram bouwde ervaring op bij het analyseren van trillingen op tandwielkasten. Daarnaast is Bram actief in het diagnosticeren van machineproblemen in de industrie aan de hand van Electrical Signature Analysis en trillingen. Daarvoor bezit Bram het ISO 18436 CAT III Vibration Expert certificaat. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, toegepast in de industrie. Als Asset Reliability Practitioner houdt hij zich ook bezig met het verbeteren van betrouwbaarheid van assets. Bram is zaakvoerder en eigenaar van Orbits – Machinery Diagnostics en gastprofessor “Machineoptimalisatie” aan de Universiteit Gent.

Inschrijven voor dit opleidingstraject

Ledentarief
€ 5.595,00
Niet-ledentarief
€ 6.295,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

Modules binnen dit traject

BEMAS Corporate Sponsors