Kostenefficiënte onderhoudsstrategie: Hoe besparen met de juiste keuzes in onderhoud?

Seminar
Maintenance Management

Stijgende kosten knagen aan winstmarges, terwijl klassieke onderhoudsstrategieën de capaciteit van installaties ondermijnen. Milieuwetgeving en de noodzaak te verduurzamen zet de industrie verder onder druk, terwijl in veel industrieën de economische omstandigheden vereisen om te focussen op kosten, zonder daarbij in te boeten op gebied van risico’s en prestaties. Het is hierdoor steeds belangrijker om de juiste keuzes te maken in onderhoud. Het is dus zaak om mogelijkheden en kansen goed onder de loep te nemen, om zo te streven naar een kostenefficiënte onderhoudsstrategie.

Belangrijke uitdagingen daarbij zijn:

 • Gebrek aan inzicht in assets: Veel asset owners hebben moeite om een volledig overzicht te krijgen van hun assets. Het ontbreken van gedetailleerde informatie over de locatie, status, en prestaties van assets maakt het lastig om weloverwogen beslissingen te nemen en optimalisaties door te voeren. 
   
 • Onzekerheid over risico’s: zonder gedegen inzicht in potentiële risico's, is het moeilijk om proactief risicobeheer toe te passen en de impact van onvoorziene gebeurtenissen te minimaliseren.
   
 • Gebrek aan kostenbeheersing: het beheren van kosten is een voortdurende uitdaging voor asset owners. Onvoldoende inzicht in de kostenstructuur van assets en het ontbreken van een gestructureerd programma voor kostenbesparing maken het moeilijk om efficiëntie te realiseren en de winstgevendheid te verbeteren.
   
 • Ongestructureerd cost savings programma: Veel asset owners staan onder druk om snel kosten te verlagen. Een gebrek aan gestructureerd programma voor kostenbesparing kan leiden tot inefficiënties en gemiste kansen voor optimalisatie.
   

Geconfronteerd met deze uitdagingen, heeft Sitech een pragmatische benadering uitgewerkt om te komen tot een gestructureerde aanpak. De Sitech Asset Management quick scan focust daarbij op 15 onderhoudscompetenties, waaronder cost control, criticality ranking, life time extension en veiligheid, gezondheid en milieu. Via de scan krijg je op relatief korte termijn inzicht over waar je op het gebied van asset management staat op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit inzicht vormt vervolgens de basis voor het ontwikkelen van een effectief en haalbaar kostenprogramma, waarbij per onderhoudsdiscipline het verbeterpotentieel wordt vastgesteld. Zo wordt voor iedereen, van werkvoorbereider tot de onderhoudsmanager en de plant manager duidelijk waarop te focussen.

Door te begrijpen waar risico's zich bevinden en welke kostenbesparingen mogelijk zijn, kan iedereen proactief strategieën opstellen en uitvoeren om zowel operationele efficiëntie als financiële resultaten te verbeteren. De Sitech quick scan fungeert daarmee als een cruciaal instrument voor het optimaliseren van asset management en het realiseren van duurzame kostenbesparingen.

Kortom, tijdens dit seminar door Sitech krijg  je inzicht in de relatie tussen de (gekozen) bedrijfs-, onderhouds- en asset management-strategie en de kosten. Je leert ook hoe je tactische beslissingen neemt om de doelstellingen te realiseren. Door te focussen op de juiste KPI’s kan je risico’s, budget en performance onder controle houden zonder roofbouw te plegen op toekomstige toegevoegde waarde van de assets. De presentatie geeft praktische kennis om proactief en efficiënt om te gaan met de uitdagingen van vandaag, waardoor je in staat bent duurzame optimalisaties door te voeren en de financiële resultaten te verbeteren.

Over Sitech

Met een volledig geïntegreerde aanpak biedt Sitech succesvol management en supervisie van turnarounds, maintenance operations en modificatieprojecten. Deze diensten worden onderbouwd met onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van diverse engineeringdisciplines. In een intensieve samenwerking met onze klanten realiseren wij betrouwbare dienstverlening, binnen budget, op schema en met minimale risico’s.

Al meer dan 15 jaar biedt Sitech ondersteuning aan vooraanstaande bedrijven in de procesindustrie bij het uitvoeren en managen van complexe turnarounds, maintenance operations en uitdagende modificatieprojecten. Als onderdeel van de Ebert HERA Group werken we elke dag samen met onze klanten dagelijks en meer dan 3.000 specialisten. Samen optimaliseren en waarborgen we de volledige levenscyclus van assets in de chemische procesindustrie.

Peter Bosmans Sitech

Over de sprekers

Peter Bosmans is Customer Solutions Manager bij Sitech en is al sinds 1989 in diverse rollen als in maintenance en engineering werkzaam in de chemische industrie. Bosmans luister uitvoerig naar de uitdagingen van de klant. Samen met een multidisciplinair team van 300 engineers van de Technology & Innovation afdeling koppelt hij de juiste expertises die passen bij de oplossingen voor de uitdaging van de klant.

Eric Timmermans Sitech

Eric Timmermans is Reliability Engineer bij Sitech, 14 jaar actief op de Chemelot Site en raakt nog elke dag getriggerd door het risico en scenario denken. Samen met de klanten wil hij het Asset Management op een hoger niveau brengen aan de hand van op feiten gebaseerde verbetertrajecten. Hij heeft de Asset Management Quick Scan al bij zes bedrijven met succes uitgevoerd, wat heeft geleid tot waardevolle inzichten en besparingen.

di28 mei '24
om 14h30 in Herentals
28 mei 2024
Ledentarief
€ 0,00
Niet-ledentarief
€ 85,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors