Innovative Root Cause Analysis

Toepassingstraject
Maintenance & Reliability Engineering

Innovative Root Cause Analyse (iRCA) is één van de meest effectieve methodieken om de grondoorzaak van een storing te vinden. Tijdens dit toepassingstraject krijgt u de theoretische en praktische kennis die nodig is om de techniek in uw bedrijf toe te passen.

Krijg korting met de KMO-portefeuille
Gecertificeerd met Qfor-label

 

Concept Toepassingstraject

De beste manier om een nieuwe techniek echt te leren kennen is door hem in de praktijk te brengen. Dat is wat we tijdens dit toepassingstraject doen. Deelnemers en lesgevers volgen samen een leerpad dat deels online verloopt, op uw eigen tempo, en deels klassikaal. De theorie wordt concreet gemaakt met voorbeelden, maar wordt vooral ook meteen toegepast op storingen in uw eigen bedrijf.

Blended learning
Blended learning is een leermethode die de laatste jaren opgang maakt. Door online en offline leren te combineren verloopt een training beter en vooral efficiënter. Als deelnemer maakt u op eigen tempo kennis met de (basis)aspecten van iRCA. Tijdens de lessen met de andere deelnemers is er meer ruimte voor diepgang, het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Kort samengevat:

Online leermodule:
•    Methoden op eigen tempo leren kennen en oefenen; 
•    Continu beschikbaar als referentie; 
•    12 maanden inbegrepen in het toepassingstraject. 

Training in klaslokaal gedurende drie volle dagen:
•    Kennis en ervaringen delen met anderen; 
•    Gezamenlijk oefenen en toepassen methoden op eigen storingen; 
•    Verdieping van de concepten door de lesgever;
•    Vragen stellen. 

Opbouw

Stap 1: 
Voor de opleiding: voorbereiding
•    In de periode voor de start van de opleiding leert u de basis-aspecten van de iRCA-methodiek zelf kennen via het online platform.
•    U selecteert een eerste case in uw eigen organisatie en past de geleerde basisaspecten alvast een eerste keer toe

Stap 2: 
Opleidingsdag 1 & 2: training Innovative Root Cause Analysis
•    Tijdens een tweedaagse opleiding wordt dieper ingegaan op de theorie achter de iRCA-methoden: Event Mapping en ProbleemAnalyse.
•    Oefeningen maken de methode aanschouwelijk.
•    Er wordt feedback gegeven op de eigen case.
 
Stap 3: 
Zelfstandige uitwerking case, ondersteund door e-learning
•    Een bedrijfscase wordt in samenwerking met collega’s uitgewerkt met de getrainde methoden
•    Het online platform ondersteunt hier verder bij en wordt weer gebruikt ter voorbereiding van de volgende lesdagen
•    Desgewenst doet u een beroep op de lesgever voor coaching en feedback
 
Stap 4:
Terugkomdag : training Innovative Root Cause Analysis
•    Tijdens deze dagen krijgt u feedback op de uitgewerkte cases, en kan u vragen stellen aan lesgever en mede-deelnemers.
•    Er wordt aandacht besteed aan een aanvullende methode, Human Factor Analyse, om oorzaken van “human errors” te bepalen 
•    Tenslotte wordt er aandacht besteed aan implementatie en borging van de RCA-methoden in de eigen organisatie
 
Stap 5: 
Toepassing in uw eigen organisatie
•    Na afloop van het traject kan u de methode in uw eigen organisatie toepassen.
•    Er is toegang tot het online platform gedurende één jaar na de start van het toepassingstraject.
•    Desgewenst kunt u alsnog een beroep doen op de lesgever voor feedback (life time support!)

Hulpmiddelen
Deelnemers krijgen 12 maanden de beschikking over e-Learning modulen. Naast een heldere uitleg van de concepten van iRCA bevat deze ook vele documenten te downloaden zoals werkbladen, hulpbladen, pdf’s van proceskaarten en posters. Deelnemers krijgen tevens de beschikking over een uitgebreide Excel-template die de gehele RATIO-aanpak volledig ondersteunt.

Over IRCA

Tijdens deze opleiding, op basis van de RATIO-aanpak, leert u werken met: 

 • Event Mapping: als methode om de totale samenloop van omstandigheden te bepalen en te visualiseren die tot een probleem hebben geleid, alsmede om mogelijke, gekozen en reeds genomen maatregelen te visualiseren;
 • Probleem Analyse: voor het bepalen van achterliggende onbekende (technische) oorzaken,
 • Human Factor Analyse: voor het bepalen van oorzaken van menselijk of organisatorisch falen.

Leerdoelstellingen

Storingen kosten geld, daarom willen we ze zo snel mogelijk oplossen. Soms lukt het om meteen de juiste oorzaak te vinden en de machine weer te laten draaien. Maar soms lukt dat niet, of blijkt de storing steeds weer terug te komen, en dan is een systematische storingsanalyse nodig.

In deze opleiding leert u storingen zo snel en efficiënt mogelijk aan te pakken door:

 • juiste en relevante vragen te stellen;
 • informatie over de storing correct visueel te documenteren;
 • storingen correct over te dragen aan collega’s;
 • de juiste storingsoorzaken te bepalen, zonder te vervallen in een aanpak van 'trial & error';
 • de storingsoorzaken weg te nemen om de storing in de toekomst duurzaam te voorkomen.


De RATIO-aanpak:

 • staat voor Reflecteren, Analyseren, Toewijzen, Implementeren en Observeren;
 • is geschikt voor continu verbeteren;
 • is compatibel met Six Sigma, Deming, Kaizen of Lean;
 • bestaat uit bewezen methodieken voor het oplossen van vraagstukken;
 • maakt gebruik van praktische tools die makkelijk schaalbaar zijn en daardoor zowel voor eenvoudige als complexe problemen kunnen worden toegepast;
 • is flexibel toepasbaar onder verschillende omstandigheden, zowel uitgebreid als verkort, zowel door management als op de werkvloer.

Doelgroep

Iedereen in onderhoud én productie die verantwoordelijk is voor het functioneren van de installaties, zoals maintenance engineers, reliability engineers, maintenance managers, ...

h

Bart Smit is trainer en facilitator van opleidingen rond problemen, storingen en hoe ze te voorkomen. Hij studeerde Operationele techniek en technische bedrijfskunde in Amsterdam en werkte o.a. als reliability engineer bij Tata Steel, voor hij bij CoThink aan de slag ging. Door het trainen en het in de dagelijkse praktijk borgen van (rationele) methoden helpt hij organisaties hun prestaties te verbeteren. Hij heeft al veel met Belgische bedrijven samengewerkt. Zijn woordgebruik en manier van denken leunt ook zeer goed aan bij de Vlaamse aard.

Ron Vonk

Ron Vonk studeerde Werktuigbouwkunde met als specialisatie onderhoudsmanagement. Zowel over onderhoudsmanagement als over de toepassing en implementatie van rationele denkmethoden heeft hij een boek en diverse artikelen geschreven.

Hij is inmiddels bijna 25 jaar actief als adviseur en trainer in binnen- en buitenland bij industriële bedrijven. Door het trainen en het in de dagelijkse praktijk borgen van (rationele) methoden helpt hij organisaties hun prestaties te verbeteren. Hij heeft al veel met Belgische bedrijven samengewerkt. Zijn woordgebruik en manier van denken leunt zeer goed aan bij de Vlaamse aard.

Gerelateerde opleidingen

Ben je op zoek naar een opleiding storingsanalyse of root cause analysis op een basisniveau? Ontdek dan:

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors