Evolueren van een maintenance- naar een asset management-organisatie

Toepassingstraject
Asset Management

In dit toepassingstraject leert u een Strategic Asset Management Plan (SAMP) opmaken, Asset Management-doelen bepalen en opvolgen, stakeholders betrekken in de verschillende stappen van Asset Management, en aantonen hoe men waarde kan creëren met Asset Management.

Veel bedrijven die al een goed werkend onderhoudsbeheer hebben, willen graag een asset management plan hebben voor al hun installaties. Dat is in vele gevallen de logische aanloop naar de evolutie tot een Asset Management-organisatie.

People machine

Toch heerst er, terecht en onterecht, onzekerheid en koudwatervrees om deze stappen te zetten. Nochtans wijst de praktijk uit dat de meerwaarde op langere termijn zeer groot is. 

In een (strategisch) asset management plan worden de organisatiedoelstellingen vertaald in een plan voor de maintenance- en asset management-organisatie en wordt er toegelicht hoe deze doelstellingen gerealiseerd zullen worden. Hierbij worden thema’s zoals aging assets geobjectiveerd en wordt het plan opgesteld om de gemiddelde leeftijd en bijhorende conditie terug op peil te brengen. Het is hierbij belangrijk om over te schakelen naar levenscyclus optimalisaties waarbij de totale life cycle in beschouwing wordt genomen.

Tijdens dit toepassingstraject legt u als deelnemer stap voor stap de basis om dat alles uit te bouwen. In een kleine groep onder begeleiding van een zeer ervaren specialist en lesgever krijgt u theorie, gecombineerd met praktijkopdrachten om zelf uit te voeren. Door de periode van enkele weken tussen elke sessie is er voldoende tijd om de inzichten om te zetten in uw eigen bedrijf.

Dit toepassingstraject onderscheidt zich van klassieke (Asset) Management-opleidingen door te focussen op de meest essentiële processen die in veel bedrijven nog niet (voldoende) zijn uitgewerkt.

Evolueren van Maintenance naar Asset Management

Een van de doelen van dit traject is om de onderhoudsorganisatie te laten evolueren naar een asset management-organisatie. Asset Management is een begrip dat de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt wordt zowel in de publieke sector (bv. infrastructuurbeheerders) als in de private sector (bv. productieondernemingen).

ISO 55000 definieert Asset Management als de “gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa”. Het is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Asset Management helpt bedrijven om de juiste afwegingen tussen kosten, opbrengsten en risico’s te maken. Ze draagt op die manier bij tot het structureel en duurzaam verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Steeds meer bedrijven en organisaties kijken hoe de processen rond investeringen en beheer van infrastructuur, installaties en/of machinepark passen in de Asset Management-principes zoals die in de ISO 55000-norm naar voren worden geschoven. De principes achter de norm helpen organisaties om er voor te zorgen dat iedere en in de organisatie rondom de assets aan dezelfde doelen werkt en de operationele silo’s worden doorbroken. Momenteel wordt immers nog te vaak veel waarde verloren door suboptimalisatie.

Trajectdoelstellingen

Door het participeren in het toepassingstraject, leert u:

 • een Strategic Asset Management Plan (SAMP) opmaken.
 • een Asset Management Plan opmaken.
 • Asset Management-doelen bepalen en opvolgen.
 • stakeholders betrekken in de verschillende stappen van Asset Management.
 • aan te tonen hoe men waarde kan creëren met Asset Management.

Na het vervullen van de opdrachten in het toepassingstraject heeft uw bedrijf:

 • een Strategic Asset Management Plan voor een welomschreven groep van assets.
 • een Critiality Ranking voor één asset familie.
 • een Asset Management Plan voor (een deel van) deze assets.
 • een Basis LTAP (Long Term Asset Plan) voor één assetfamilie.
 • een basis LCP (Life Cycle Plan) voor één asset familie.
 • een aanpak om veroudering van asset inzichtelijk en bespreekbaar te maken.
 • een aanpak om de juiste contractvorm te kiezen voor uitbesteed werk en om het contract op te volgen.
 • de resultaten van een Self Assessment Gap-analyse t.o.v. de ISO 55000-norm.

Inhoud per sessie

1. De essentiële bouwstenen van Asset Management en het Strategic Asset Management Plan (SAMP)

Inhoud

 • Begrijpen van het Asset Management-domein
 • Wat moet er gebeuren: normen en kader ISO 55000
 • Hoe kan u dat doen?
 • Welke modellen kunnen u ondersteunen?

Onderwerpen

 • Asset Management Context
 • Asset Management Beleid & SAMP

Huiswerkopdracht

High Level SAMP (Stakeholder map / SWOT/ benoemen: AM-doelen voor de waarde drijvers)

2. Asset data, Asset conditie, Asset criticality

Inhoud

 • Welke informatie heeft u nodig voor Asset Management?
 • Hoe zorgt u ervoor dat deze data actueel blijft?
 • Hoe bewaakt u de conditie?
 • Hoe stelt u kritische assets vast?

Onderwerpen

 • Bespreken huiswerk (Basis SAMP)
 • Asset data control / life cycle data
 • Management of Asset Change
 • Condition monitoring
 • Criticality Ranking (link met Reliability Engineering)

Huiswerkopdracht

Critiality Ranking voor één assetfamilie

3. Risk Based Decision Taking en benadering voor investeringsbeslissingen

Inhoud

 • Hoe maakt u veroudering inzichtelijk?
 • Hoe definieert u maatregelen?
 • Hoe worden portfoliokeuzes gemaakt met behulp van business cases en van risicomatrix?

Onderwerpen

 • Bespreken huiswerk (Criticality Ranking)
 • LTAP: Long Term Asset Plan (Asset health model) 
 • LCP: Asset Life Cycle Plannen
 • Portfoliokeuzes (bestaande & nieuwe assets) business cases & risicoreductie 

Huiswerkopdracht

 • Basis LTAP (Long Term Asset Plan) voor één assetfamilie
 • Basis AMP 

4. Besturing van Asset Management Plannen en activiteiten

Inhoud

 • Hoe gaat u om met uitbesteding?
 • Hoe garandeert u resultaat van uitbestede werken?
 • Hoe garandeert u resultaat van interne werken?

Onderwerpen

 • Bespreken huiswerk (Basis LTAP)
 • Sourcing keuzes (Outsourcing Control)
 • Aansturing externe service providers
 • Aansturing interne service providers

Huiswerkopdracht

 • Basis LCP (Life Cycle Plan) voor één assetfamilie

5. Asset Management in het kader van ISO 55500

Inhoud

 • Inrichting van het Maintenance & Asset Management systeem: proces organisatie, IT, content, besturing: Welke eisen stelt ISO?
 • Hoe werkt een ISO 55 000 certificeringstraject?
 • Hoe meet u de ISO 55 000 compliance?

Onderwerpen

 • Bespreken huiswerk (Basis LCP)
 • Asset Management Systeem inrichting
 • Certificeringstrajecten

Huiswerkopdracht

 • Self assessment ISO 55000 (optionele opdracht)

Doelpubliek

Technisch-operationele managers (asset managers, technische directie, onderhoudsmanagers, fleet managers, etc…) die willen starten met het toepassen van de Asset Management-principes binnen hun organisatie. Bij voorkeur heeft u van tevoren reeds inzicht in wat Asset Management inhoudt. Wij sturen u graag wat leesmateriaal indien dat niet het geval is. 

"Deze opleiding biedt veel aanknopingspunten om zelf mee aan de slag te gaan en is goed toepasbaar op de eigen werkomgeving."

Anoniem

"De opleiding biedt veel aanknopingspunten om zelf mee aan de slag te gaan. Goed toepasbaar op eigen werkomgeving."

Anoniem
d

Over de lesgever

Peter Decaigny is Partner bij Mainnovation. Peter behaalde zijn diploma van Master of Science Elektriciteit in 1995. Daarna studeerde hij als Bedrijfskundig ingenieur af aan de Universiteit van Gent (iswm de Vlerick Management school). Peter bekleedde verschillende maintenance management posities. Hij startte zijn carrière bij Volvo Cars Gent. In 2004 was hij verantwoordelijk voor het uniform maken van de onderhoudsaanpak in alle vestigingen van Volvo Cars. Hier implementeerde hij de Value Driven Maintenance (VDM) aanpak. Peter was van 2006 tot 2009 Business Team Manager bij Siemens voor een team dat energie- en onderhoudsprojecten uitvoerde. Sinds 2009 is Peter actief bij Mainnovation. Als Partner is hij verantwoordelijk voor de Mainnovation activiteiten in België en Frankrijk. Daarnaast voert hij VDMXL audits uit en leidt hij grote verandertrajecten.

Toepassingstraject

Een toepassingstraject is een opleiding die bestaat uit een kick-off sessie gevolgd door verschillende vervolgsessies. Na elke sessie gaan de deelnemers aan de slag met de aangeleerde concepten door ze toe te passen in hun bedrijf. Tijdens de daaropvolgende sessie worden ervaringen gedeeld met de andere deelnemers en worden uitdagingen en oplossingen besproken. Daarna wordt er gestart met de voorbereiding van de volgende toepassingsfase. 
Na het volledige traject heeft de deelnemer niet enkel kennis en ervaring opgedaan, maar is er ook een verbeterslag gemaakt in het bedrijf  waar hij werkzaam is.  Een toepassingstraject biedt dan ook een interessante ROI voor de deelnemer en het bedrijf.

di4 feb '25
om 13h00 in Vlaanderen
4/02 - 11/03 - 01/04 - 06/05 - 03/06
Ledentarief
€ 1.895,00
Niet-ledentarief
€ 2.195,00
Taal
Nederlands
Georganiseerd door
BEMAS

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors