Diagnose en analytisch storingzoeken in de miniatuurfabriek voor techniekers

Opleiding
Maintenance Management
Maintenance & Reliability Engineering

In deze 2-daagse opleiding leer je hoe je een storing in een geautomatiseerde machine wordt kan lokaliseren en verhelpen. De opleiding wordt gegeven op een minifabriek die volledig voldoet aan de huidige stand van de technologie. Deze technologieën worden eerst begeleid zelfstandig aangeboden zodat de samenhang tussen de verschillende onderdelen in een geautomatiseerde machine verduidelijkt wordt. Monitoring van de PLC via Laptop en de verschillende technische schema’s zoals pneumatische, elektrische en flowchart zullen de gebruiker helpen om verdachte componenten te traceren in de geautomatiseerde machine.

Leerdoelstellingen

Na het doorlopen van deze opleiding kennen en/of kunnen de medewerkers:

 • Omschrijven hoe een productielijn is opgebouwd en dit zowel op hardware niveau als op software niveau
 • Omschrijven wat de verschillende technische onderdelen zijn en hun functie omschrijven
 • Relaties leggen tussen de verschillende onderdelen in een geautomatiseerd proces
 • De begrippen input, logic en output onderscheiden en hun samenhang begrijpen in een geautomatiseerd proces
 • De meest gebruikte sensoren herkennen en hun functie benoemen in een geautomatiseerd proces
 • De verschillende onderdelen in een pneumatische installatie herkennen en hun functie benoemen in een geautomatiseerd systeem
  • Een pneumatisch schema analyseren en linken met de verschillende stations
 • De verschillende elektrische onderdelen herkennen in een elektrisch schema en hun functie benoemen in een geautomatiseerd systeem
  • Aansluitingen van componenten op input- en outputkaarten
  • Linken leggen met de machine, het pneumatisch schema en de flowchart
 • Een geautomatiseerd proces bedienen rekening houdend met de veiligheidseisen
 • De verschillende veiligheidscomponenten in een geautomatiseerde installatie herkennen en hun functie benoemen.
  • Voorafgaand theoretisch stuk begeleid zelfstandig
   • Algemene opbouw veiligheidskring : Input – Logic – Output.
   • Noodzaak risico-analyse op machine
   • Gevolg van risico-analyse op opbouw veiligheidssysteem
  • Bespreking safety inputs
   • Veiligheidslichtscherm : Gebruik
   • Veiligheidscamera : Gebruik
   • Veiligheidsschakelaars : Gebruik
   • Terugkoppelsignalen vanuit safety outputs : Gebruik
  • Bespreking safety logic
   • Verschil veiligheidsrelais en veiligheids PLC : gebruik
  • Bespreking safety output
   • Afschakelventielen : Gebruik
   • Motoren : Gebruik
   • Alarmroutine, heropstart na noodstop.
  • Restrisico’s in pneumatische installaties : Herkennen en oplossingen.
 • Van het geautomatiseerd proces het sequentieel proces begrijpen aan de hand van een flowchart
 • Stilstanden van de machine traceren met behulp van de flowchart en mogelijke oorzaken van de stilstand benoemen : link leggen tussen componenten en de stilstand
 • Verdachte componenten van de stilstand identificeren aan de hand van hun TAG nummer
 • De storing ook lokaliseren met behulp van meettoestellen en door te loggen met de  PLC via de laptop : monitoring proces
 • De storing verhelpen

Voor wie is deze opleiding?

 • Techniekers die storing zoeken op installaties met PLC sturing.
 • Opfrissing storing zoeken voor techniekers
 • Techniekers in een productieomgeving of automatisch magazijn
 • Schoolverlaters (max 1 jaar in dienst) die een technische vooropleiding hebben gehad : Bachelor elektromechanica, onderhoudstechnieker, automatisatie,….

Praktisch

De duur van de opleiding is 2 dagen, steeds van 8u30 tot 16u00.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

In samenwerking met

BEMAS Corporate Sponsors