Defect Elimination: hoe proactief de grondoorzaak van machinestoringen voorkomen?

Opleiding
Maintenance & Reliability Engineering

Deze tweedaagse opleiding is bedoeld om de principes aan te leren die schuil gaan achter het verhogen van de bedrijfszekerheid van de meest courante machines in productie-installaties aan de hand van Defect Elimination. 

Vaak blijkt de praktijk rond machinestoringen weerbarstiger dan de theorie. Overal waar machines arbeid verrichten, kent men het belang van bedrijfszekerheid. Door de grote negatieve impact van storingen of problemen met machines is het belangrijk om actief hieraan te werken.

Deze tweedaagse opleiding is bedoeld om de principes aan te leren die schuil gaan achter het verhogen van de bedrijfszekerheid van de meest courante machines in productie-installaties aan de hand van Defect Elimination. Naast het bijbrengen van competenties en inzichten bij de deelnemers rond dit thema, biedt deze opleiding antwoorden op vraagstukken zoals:

 • Welke factoren leiden tot een efficiëntere en effectievere aanpak van machinestoringen?
 • Hoe voorkom je overhaast werk, ‘trial and error’ herstellingen, het nemen van voorbarige conclusies en slechte ad hoc beslissingen?
 • Welke zijn de meest voorkomende faalmodi van machines? En hoe pak ik de grondoorzaak ervan aan?

Leerdoelstellingen

 • Begrijpen waarom te investeren in de fase vooraf aan de PF-interval
 • Werking van pompen, elektromotoren, tandwielkasten en ventilatoren begrijpen
 • Proactief voorkomen van storingen, daarmee gepaard gaande productie uitval en hoge onderhoudskosten, door de oorzaken van machine faalmodi via Defect Elimination duurzaam aan te pakken

Programma

 • Design Failure Mode & Effect Analysis (DFMEA)
 • Defect Eliminatie filosofie
 • Contactmechanica
 • Machineleer: Pompen
  • Types en werking van pompen
  • Faalmodi van pompen
  • Detectiemethoden in functie van het faalmechanisme
  • Defect Elimination-strategie: proactief voorkomen van pompstoringen
 • Machineleer: Elektromotoren
  • Types en werking van elektromotoren
  • Faalmodi van elektromotoren
  • Detectiemethoden in functie van het faalmechanisme
  • Defect Elimination-strategie, proactief voorkomen van elektromotorstoringen
 • Machineleer: Tandwielkasten
  • Types / werking van tandwielkasten
  • Faalmodi van tandwielkasten
  • Detectiemethoden in functie van het faalmechanisme
  • Defect Elimination-strategie, proactief voorkomen van tandwielkaststoringen

Over de lesgever

Gedreven vanuit een nieuwsgierigheid voor mens en techniek, gaat Pedro Viña als lifelong learner door het leven en deelt hij zeer graag zijn opgedane kennis, praktische ervaringen en inzichten in industriële applicaties. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met het oplossen van complexe problemen met creatieve “out-of-the-box” oplossingen in uitdagingen van elke grote industrie.

Zijn pragmatische aanpak ontwikkelde hij in onderhoudsafdelingen in Antwerpen, waar hij startte als maintenance engineer voor een raffinaderij en eindigde als technology manager rotating equipment voor een chemisch bedrijf. Binnen I-care, staat hij aan het hoofd van vorming, opleiding en training voor de eigen medewerkers van I-care alsook voor eindgebruikers in de industrie.

Doelpubliek

Iedereen in onderhoud, reliability, asset management en productie die verantwoordelijk is voor het functioneren van assets in een industriële omgeving.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors