Asset Management in Infrastructuur

Lerend Netwerk
Asset Management

Omdat infrastructuurbeheer geen statische activiteit is, en ook externe factoren blijvend voor nieuwe uitdagingen blijven zorgen, brengt BEMAS ook dit jaar verschillende infrabedrijven samen om de laatste trends en uitdagingen in Asset Management te analyseren. De focus zal liggen op het in kaart brengen van de noden voor het behalen van ISO 5500x-normen en op een juiste benadering van de markt van toeleveranciers en stakeholders.

Gratis voor medewerkers van leden van BEMAS

Het beheer van infrastructurele assets is een hele uitdaging. Er moet voldaan worden aan steeds hogere eisen met betrekking tot beschikbaarheid en betrouwbaarheid, terwijl het budget beperkt blijft. Het is dan ook zaak om tijdig de oorzaak van problemen op te sporen en op te lossen. Daarnaast moet door een gepast onderhoud ook het ontstaan van problemen voorkomen worden. Om dit correct te kunnen doen, is het erg belangrijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de toestand van de gehele infrastructuur.  We moeten daarom de onderliggende risico’s en de effecten hiervan in kaart brengen.

In 2022 heeft BEMAS, samen met collega’s uit infrastructuurbedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland reeds de grootste noden en beschikbare oplossingen voor Asset Management, Asset Performance Management en Asset Investment Planning in kaart gebracht. Er werden toen modellen opgemaakt, enerzijds om strategische onderhouds- en vervangingsinvesteringen te doen, anderzijds om korte- en langetermijnplanning en opvolging van de assetinvestering te beheren met aandacht voor een financiële balans voor OPEX en CAPEX.

Omdat infrastructuurbeheer geen statische activiteit is, en ook externe factoren blijvend voor nieuwe uitdagingen blijven zorgen, brengt BEMAS ook dit jaar verschillende infrabedrijven samen om de laatste trends en uitdagingen in Asset Management te analyseren. De focus zal liggen op het in kaart brengen van de noden voor het behalen van ISO 5500x-normen en op een juiste benadering van de markt van toeleveranciers en stakeholders.

Wat is het Lerend Netwerk "Asset Management in Infrastructuur"?

Ongetwijfeld herken je vele van bovenstaande uitdagingen. BEMAS, de Belgische non-profit vereniging rond maintenance en asset management, nodigt jou daarom uit om deel te nemen aan een lerend netwerk “Asset Management in Infrastructuur”. 

Bedoeling is om samen met collega’s uit andere infrastructuurbedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een beter begrip te krijgen van de noden en beschikbare oplossingen voor Asset Management, Asset Performance Management en Asset Investment Planning. 

 

Doelstellingen

Presentaties en gemodereerde discussies volgens 2 thema’s, en:

 1. Inzicht krijgen in de gaps die er zijn om de ISO 5500x-normen te halen;
 2. De markt van toeleveranciers en andere stahkeholders in kaart brengen en een strategie opstellen mbt de juiste benadering

 

Wat gaan we concreet doen?

 • Serie van 4 namiddagsessies. De eerste sessie gaat door bij Aquafin (Dijkstraat 8, Aartselaar). Andere sessies gaan door bij andere deelnemers zoals Farys. De sessies worden begeleid door een neutrale moderator van BEMAS.
 • Eén of meerdere gastsprekers / specialisten in de materie brengen enkele conceptuele en praktijkgerichte inzichten.
 • Nadien volgt een groepsgesprek waarbij ervaringen en inzichten gedeeld worden.

Deelnemers kunnen de opgedane inzichten meenemen en toepassen binnen de eigen organisatie.

Programma

Sessie 1 – dinsdag 25 april: Aquafin, Aartselaar
Hoe Asset Health en Long Term Asset Plan integreren met een EAM systeem?

Deze lezing zal de belangrijke rol bespreken van het integreren van asset health met een Enterprise Asset Management (EAM) systeem en levenscyclusplannen. We zullen kijken naar welke asset health data er wordt gecollecteerd, hoe deze geïmplementeerd kan worden in Maximo MAHI, hoe erover gerapporteerd kan worden en hoe levenscyclusplannen kunnen worden opgezet.

Het uiteindelijke doel om een is om een lange termijn financieel plan te maken om de waarde van het patrimonium in stand te houden.

 • Wie is wie?
 • Presentatie
  • Luc Verhoest, Asset Manager RWZI & Sliblijnen
  • Danny Verhulst, Asset Beheerder
 • Groepsgesprek: Hoe gaat jullie bedrijf om met Asset Health?
 • Voorstelling van het vervolg van het AIP programma

 

Sessie 2 - woensdag 20 september: Agentschap Wegen & Verkeer, Gent
Hoe starten met AM en ISO 55000 certificatie?

 

 • Interactieve presentatie: "Asset Management bij MoW" door Gerben Van Neyghem, Specialist Asset Management @ Agentschap Wegen en Verkeer
  • Waarom is MoW gestart met Asset management
  • Wat waren de eerste stappen?
  • Hoe is het SAMP tot stand gekomen?
  • Hoe wordt het Asset Managent Masterplan uitgevoerd bij AWV?
  • Volgende stappen 
 • Interactieve presentatie "De roadmap naar ISO55.000" door Peter Decaigny, Managing Partner @Mainnovation
  • Korte toelichting over de ISO55000
  • achtergrond
  • ISO55000, ISO55001, ISO55002, ISO55010 (draft)
  • de onderdelen / hoofdstukken van de ISO 55000x (en de relatie met ISO 9000)
  • Gap analye
   • wat is een gap analyse hoe loopt dit
   • hoe zelf dit uitvoeren
   • hoe gaps elimineren
  • Certificatieprocess     
   • hoe je certifiëren
   • wat zijn de ervaringen met certificatie
   • wat zijn de evoluties in de vragen en vereisten die worden gesteld door de auditors?

 Sessie 3 - donderdag 30 november: Waterlink, Walem

Sessie 3 en 4 worden nog ingepland - meer informatie volgt

Praktische informatie

Locatie

Telkens bij één van de deelnemers. De locatie van deze sessies worden vastgelegd tijdens de eerste sessie.

De eerste sessie gaat door bij Aquafin (Dijkstraat 8, Aartselaar)

 

Timing

12:30 ontvangst met broodje

13:00 Introductie en welkom

13:15 Presentatie Aquafin

14:15 Q&A

14:45 Break - kort bedrijfsbezoek

15:30 Groepsgesprek

17:00 Round-up & programma volgende sessies

 

Inschrijving

U krijgt vanaf de 2de deelnemer per bedrijf 50% korting op de deelnameprijs met de code LNAMI23.


Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Registratie voor het lerend netwerk is vereist.
 • Er is geen limiet aan inschrijvingen, wel van max. 3 fysiek aanwezige deelnemers per bedrijf.
 • Door je te registreren voor dit initiatief, ga je ermee akkoord dat tijdens het event foto's en video's van je gemaakt mogen worden voor publicatie.

Hou me op de hoogte

Ontvang een mail wanneer we dit event opnieuw organiseren.
Ja, hou me op de hoogte

BEMAS Corporate Sponsors