Prijs Wout Theuws

De Prijs Wout Theuws is een award voor een leerling uit zesde of zevende jaar van in een richting met dubbele finaliteit of arbeidsmarkt-finaliteit (BSO, TSO of SE-N-SE), die zich onderscheiden hebben tijdens een bedrijfsstage in een technische dienst of gewerkt hebben aan een project of GIP waarin hij/zij bijzondere aandacht heeft besteed aan onderhoud of betrouwbaarheid. Leerlingen kunnen worden genomineerd voor de prijs door het stagebedrijf, de school of door BEMAS zelf. Een jury gaat in gesprek met de betrokkenen en beslist over de winnaar.

WOUT

Met deze prijs wil BEMAS, de Belgische vereniging rond onderhoud en het beheer van assets, jongeren in een technische opleiding inspireren om, net als Wout Theuws, hun carrière te starten in onderhoud met de ambitie zichzelf verder te ontplooien tot een echte industriële leider op hoog niveau.

Waarom dit initiatief?

De wedstrijd biedt leerlingen een extra motivatie om uit te blinken tijdens een bedrijfsstage of een project rond onderhoud en betrouwbaarheid uit te voeren. Het is ook een mooie manier voor bedrijven en scholen om een leerling te belonen die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in ons vakgebied.

De winnaar ontvangt een geldprijs van € 300 en een certificaat van BEMAS. Ook de school ontvangt een certificaat als teken van erkenning. De Prijs Wout Theuws zet ook de betrokken leerling, de school en het stagebedrijf in de spotlights omdat zowel de vakpers als de regionale pers worden uitgenodigd tijdens het overhandigingsmoment tijdens de proclamatie.

Voorbeelden van bedrijfsstages en projecten die in aanmerking komen voor nominatie

 • Uitzonderlijke inzet tijdens een korte stage in de technische dienst van een bedrijf waarbij de leerling heeft meegewerkt aan onderhoudstaken;
 •  Uitzonderlijke inzet tijdens een langere stage in de technische dienst van een bedrijf in het kader van een duaal leertraject;
 • Een stageverslag over het uitvoeren van een grote revisie van een machine;
 • Een verslag met ‘lessons learned’ met suggesties voor de verbetering van het preventief onderhoud van een installatie na een reeks van bedrijfsstages;
 • Een project / GIP waarin de leerling een didactische opstelling rond onderhoud of betrouwbaarheid heeft gerealiseerd;
 • Een project / GIP met een studie om een vaak optredende storing in een machine definitief op te lossen;
 • Een project / GIP over het ontwerp van een toestel of installatie waarin is nagedacht over de betrouwbaarheid, levensduur en/of onderhoudbaarheid van de belangrijkste) componenten;
 • Een project / GIP waarin een bestaande installatie betrouwbaarder of onderhoudsvriendelijker wordt gemaakt;
 • Een project / GIP rond het opzetten van een automatisatie van de administratie in een technische dienst; 
 • Een project / GIP waarin een app is ontwikkeld om onderhoudstechnici te ondersteunen;
 • Etc…

Winnaars van vorige edities

2023 - 2024 - Reno Fonck - Schepperinstituut Wetteren 

Reno Fonck

2022-2023 - Wout Noterman -  Bernardustechnicum Oudenaarde 

2021-2022 - Robin De Clerq - Bernardustechnicum Oudenaarde

2020-2021 - Sander Callewaert - 't Saam Campus Cardijn Diksmuide

2016-2017 - Edugo Campus Glorieux Oostakker

2015-2016 - Brandon Thoen, Lennert Van Daele en Nick Van Riel -   Go! Atheneum Klein-Brabant Bornem

Hoe wordt de winnaar geselecteerd en bekendgemaakt?

Nominatieproces

 • Leerlingen kunnen worden genomineerd door het stagebedrijf, de school
  of door BEMAS zelf.
 • Nominatie kan via dit online formulier :
  https://forms.gle/kbWbH7KRL4nsqSJe7 of per mail naar info@bemas.org.
 •  Optioneel van een kopie van het werk / GIP, het verslag van de stage of het project/GIP, ondersteunende documentatie (foto's, video's, …) en eventueel een aanbevelingsbrief van de stagebegeleider of projectmentor doorgestuurd worden naar info@bemas.org
 • Nominaties zijn mogelijk tot 1/6/2025.

Selectie van de winnaar

 •  Een jury, bestaande uit ervaringsdeskundigen uit de industrie en vertegenwoordigers van BEMAS, beoordeelt de nominaties.
 •  De jury gaat in gesprek met stagebegeleiders en/of projectmentoren voor verdere evaluatie. Er kan ook een gesprek plaatsvinden met de genomineerde leerling.
 •  Daarbij evalueert de jury volgende criteria:
  • Relevantie van het werk op gebied van onderhoud en betrouwbaarheid.
  • De mate van inzet en inzicht van de genomineerde leerling.
  • Kwaliteit van de realisatie of de prestaties.
 • De jury beslist over de winnaar op basis van de beoordelingen en gesprekken. De beslissing van de jury is bindend en kan niet worden aangevochten.

Prijsuitreiking:

 • De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de proclamatie op zijn/haar school. Er wordt tevoren niet aan de betrokken leerling gecommuniceerd dat hij/zij de winnaar is.
 •  BEMAS contacteert de school van de van de winnaar om ervoor te zorgen dat een vertegenwoordiger van BEMAS aanwezig kan zijn op de proclamatie. Er worden ook afspraken gemaakt om (lokale) pers en vakpers uit te nodigen.
 • De vertegenwoordiger van BEMAS is aanwezig tijdens de proclamatie/afstudeerceremonie, neemt zeer kort het woord waarbij het doel en de opzet van de prijs Wout Theuws wordt toegelicht, en maakt vervolgens de winnaar bekend.
 • De winnaar neemt het certificaat en de geldprijs (specimen cheque) in ontvangst. Ook de school ontvangt een certificaat. Dit is natuurlijk ook een mooi fotomoment waar naast de winnaar, ook de begeleider of titularis, schooldirecteur en eventueel een vertegenwoordiger van het stagebedrijf kunnen bij aanwezig zijn.
 • Na de proclamatieceremonie worden er met de winnaar praktische afspraken gemaakt rond de overschrijving van de geldprijs.

Waarom de Prijs Wout Theuws

Wout Theuws, geboren in 1953, volgde een technische opleiding auto mechanica en startte op 16-jarige leeftijd zijn carrière in een garagebedrijf. Door hard werken, een grote leergierigheid en avondstudie, kreeg hij steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven. Dankzij zijn ervaring en praktijkkennis kon Wout Theuws in 1975 starten bij Fisher Price als tooldesigner en groeide door tot plant engineering manager. In september 1986 ging Wout als Technical Engineering Manager aan de slag bij Bosal in Oevel. Net zoals in de beginjaren bleef hij ook in die tijd ‘levenslang leren’. In 1991 rondde hij de opleiding ‘Master in integraal onderhoudsbeheer’ af aan de Hogeschool Gent. In 1996 behaalde hij aan de Hogeschool Eindhoven een post HBO, Business administration and organisation. 

Hij won ook de Award voor Belgian Maintenance Manager of the Year 2000, uitgereikt door BEMAS. Sindsdien is hij is hij betrokken bij verscheidene projecten en initiatieven van BEMAS, en participeert hij actief in verschillende werkgroepen rond Maintenance, zowel op Belgisch als op Europees niveau. 

Dat het onderhoud in belangrijke mate bijdraagt tot het succes van een onderneming, is niet enkel het leidmotief van Wout Theuws, het is ook de kerngedachte van BEMAS. Efficiënt en effectief onderhoud heeft immers een grote impact op de bedrijfscontinuïteit en het bedrijfsresultaat. Onderhoud is dan ook van kapitaal belang voor een duurzaam succes in industriële ondernemingen en andere asset intensieve organisaties.

Tot op de dag van vandaag laat Wout Theuws niet na zijn kennis en ervaringen te delen met collega maintenance managers, en helpt mede daardoor het onderhoud in de Vlaamse en Belgische industrie op een nog hoger niveau te tillen. Door de combinatie van toepassen van beste praktijken in onderhoud en de beschikbaarheid van jong technisch talent, kan onze regio er in slagen om een attractieve locatie te blijven voor industriële investeringen.

Met de ‘Prijs Wout Theuws’ wil BEMAS jongeren met technische opleiding inspireren om, net als Wout Theuws, hun carrière te starten in onderhoud met de ambitie zichzelf verder te ontplooien tot een echte industriële leider op internationaal niveau. De prijs Wout Theuws wordt alvast een eerste baken op zijn of haar CV.

 

BEMAS Corporate Sponsors