BEMAS Forum Maintenance

Forum Maintenance, een interactieve dag met experten

BEMAS Forum Maintenance

Dit jaarlijkse Franstalige evenement is een gelegenheid om een waaier van concrete oplossingen, technieken, toegepaste en moderne methoden te ontdekken die door deskundigen aan professionals worden uitgelegd.

Het is een unieke gelegenheid om deel te nemen aan interactieve presentaties. Je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen tussen deskundigen, collega's en vakgenoten over grondbeginselen, beste praktijken en toekomstige trends.

Het Forum Maintenance is een dag met interessante lezingen over de beste praktijken op het gebied van onderhoud, maar ook over de opwindende evolutie van het nieuwe industriële tijdperk.

We sluiten de dag af met de award voor het Technisch Team van het Jaar in Wallonië.

BEMAS werkt al actief aan een thema voor de editie 2024 van het Forum Maintenance.

De volgende editie vindt plaats op donderdag 25 april 2024.

Forum Maintenance in 2024

Wil je op de hoogte gebracht worden wanneer het programma voor 2024 gekend is?

Thema's van de voorbije edities

Forum Maintenance in 2023: Maintenance Management in tijden van energie- en menselijke uitdagingen

Vandaag de dag is onderhoud niet alleen de sleutel tot meer concurrentievermogen en duurzaamheid, het is ook een strategisch wapen. Dit geldt natuurlijk des te meer voor de technische teams die deze winter het voortouw nemen om de betrouwbaarheid van de energievoorziening van ons land te garanderen.

Sinds het begin van de Oekraïense crisis is onderhoud gebruikt als hefboom om de Europese energiemarkt te destabiliseren. Er zijn bijvoorbeeld technische redenen aangevoerd om te voorkomen dat de Nordstream 2 pijpleiding in gebruik kon worden genomen. Begin september kondigde Gazprom aan dat Nord Stream 1 na onderhoudswerkzaamheden niet opnieuw kon worden opgestart vanwege een olielek in een van de gasturbines in het compressorstation. Dit "technische probleem" leidde tot nieuwe recordprijzen op de gasmarkt. Eind september werden beide pijpleidingen ernstig beschadigd door een reeks onderwaterexplosies. Het is overduidelijk dat Rusland zijn energiebronnen op zijn zachtst gezegd zeer strategisch beheert.

Terugvechten

Het is daarom noodzakelijker dan ooit dat bedrijven zich wapenen tegen de stijgende energieprijzen en de afnemende voorzieningszekerheid. Hiervoor kunnen we hetzelfde wapen gebruiken: een strategisch onderhouds- en vermogensbeheerbeleid. De technische dienst kan energieverbeteringsprojecten uitvoeren, maar ook energieverspilling in bestaande installaties tegengaan. Denk aan het wegwerken van persluchtlekken, het zorgen voor optimale smering, het reinigen van warmtewisselaars, het repareren of vervangen van lekkende condenspotten, enz. Vandaag de dag is onderhoud niet alleen de sleutel tot meer concurrentievermogen en duurzaamheid, het is ook een strategisch wapen. Het spreekt voor zich dat dit des te meer geldt voor de technische teams, die deze winter in de voorhoede staan om de betrouwbaarheid van de energievoorziening van ons land te garanderen.

Dit was het centrale thema van het Forum Maintenance 2023.

We reikten ook opnieuw de award voor Technisch Team van het Jaar uit. Takeda won deze editie, GSK won de publieksprijs.

Naar het programma van 2023

Forum Maintenance in 2022: Maintenance, een sleutelfactor in duurzaam beheer

Onderhoud draagt niet alleen bij tot de rentabiliteit van de activiteiten. Het draagt in zeer belangrijke mate, zonder dat dit voldoende wordt bevestigd, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling waarin economische, milieu- en sociale doelstellingen met elkaar in evenwicht zijn.

Dit is precies het onderwerp van het Forum Maintenance dat in 2022 doorging in Charleroi. Duurzame ontwikkeling ten voordele van onderhoudsactiviteiten, beperking van de klimaatverandering door in te grijpen in een van de grootste energieverbruikers ter wereld. De industriële motor, waardeontwikkeling met onderhoud en asset management tegenover nieuwe economische en ecologische uitdagingen, hoe het menselijke element te integreren in de overgang naar een industrie 5.0 zijn slechts enkele van de thema's die door onze sprekers werden aangekaart voor een publiek van meer dan 80 personen. De deelnemers konden vervolgens met onze deskundigen van gedachten wisselen over hun persoonlijke ervaringen en bevoorrechte banden aanknopen in een streven naar interne ontwikkeling en het streven naar uitmuntendheid.

Het Forum van 2022 was ook de gelegenheid om de Award voor Technisch Team van het Jaar in Wallonië uit te reiken. Chaudfontaine won de hoofdprijs, Galler ging naar huis met de publieksprijs.

Naar het programma van 2022

eForum Maintenance in 2021: Welk onderhoud morgen ?

De onderhoudsfunctie wordt erkend als een belangrijke drijvende kracht achter industriële prestaties op het gebied van kostenbeheersing, deadlines en kwaliteit. De invloed ervan op het bereiken van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling blijkt uit de onmiskenbare bijdrage ervan aan materiaal- en energiebesparingen, de veiligheid van kritieke installaties dicht bij onze woonplaats en het behoud van ons milieu.

Technologieën zijn nog nooit zo geavanceerd, volwassen en toegankelijk geweest. Ze leveren gegevens die onmiddellijk worden omgezet in bruikbare indicatoren voor managementdoeleinden en maken het mogelijk om de beste beslissingen te nemen voor de exploitatie van faciliteiten en de levering van diensten.

En toch... zijn het menselijke en organisatorische kwesties die de kern van het bedrijf vormen, vooral in tijden van instabiliteit of crisis. Het motiveren van personeel, het managen van interne en externe human resources, het afstemmen van een onderhoudsbeleid op de strategische uitdagingen van het bedrijf en het definiëren van een realistische routekaart voor het geleidelijk bereiken van 4.0 industrialisatie roepen een heleboel vragen op. Deze vragen leiden tot een behoefte aan actuele, synthetische informatie en aan het delen van ideeën en ervaringen.

Het e-forumprogramma is zo opgezet dat het de multidimensionale aard (menselijk, technologisch, organisatorisch, maatschappelijk) van onderhoud weerspiegelt, met presentaties door mensen "in het veld" die de beste praktijken illustreren.

Naar het programma van 2021

eForum Maintenance in 2020: Uitdagingen en kansen voor een snel groeiend beroep

De industriële wereld zou niet zijn wat hij nu is zonder goed beheer van onderhoud, van zijn materiële en... menselijke assets. En toch meten we niet altijd de technische impact ervan, of de bijdrage ervan in termen van productiviteit, prestaties, kostenverlaging, personeelsontwikkeling, enz.

Omdat industriële veranderingen onze bedrijven blootstellen aan nieuwe uitdagingen, omdat onderhoud voortdurend en veeleisend leren vereist, omdat meer en meer van jullie zich bij ons aansluiten en omdat jullie dagelijkse zorgen belangrijk voor ons zijn, blijft BEMAS volharden in haar missie om informatie en onderwijs te bieden over uitmuntend onderhoud.

Hoe beheren we bestaande apparatuur in een voortdurend veranderende wereld? Moeten we erin investeren of het nog een paar jaar onderhouden? Hoe motiveren we onze teams met het oog op de realiteit van het vakgebied en de evolutie van technologieën, met het oog op de moeilijkheden van onze beroepen, hoe houden we ons bezig met groene energie in het centrum van een 'zero waste'-evolutie, hoe behouden we of vinden we nieuwe economische evenwichten in dienst van het onderhoud?

Naar het programma van 2020

Forum Maintenance in 2019: Onderhoudsberoepen, hefbomen voor de operationele excellentie van de toekomst

De industriële wereld zou niet zijn wat hij nu is zonder goed beheer van onderhoud, van zijn materiële en... menselijke assets. En toch meten we niet altijd de technische impact ervan, of de bijdrage ervan in termen van productiviteit, prestaties, kostenverlaging, personeelsontwikkeling, enz.

Omdat industriële veranderingen onze bedrijven blootstellen aan nieuwe uitdagingen, omdat onderhoud voortdurend en veeleisend leren vereist, omdat meer en meer van jullie zich bij ons aansluiten en omdat jullie dagelijkse zorgen belangrijk voor ons zijn, blijft BEMAS volharden in haar missie om informatie en onderwijs te bieden over uitmuntend onderhoud.

Hoe beheren we bestaande apparatuur in een voortdurend veranderende wereld? Moeten we erin investeren of het nog een paar jaar onderhouden? Hoe motiveren we onze teams met het oog op de realiteit van het vakgebied en de evolutie van technologieën, met het oog op de moeilijkheden van onze beroepen, hoe houden we ons bezig met groene energie in het centrum van een 'zero waste'-evolutie, hoe behouden we of vinden we nieuwe economische evenwichten in dienst van het onderhoud?

Foto's van de voorbije edities

BEMAS Corporate Sponsors