BEMAS Forum Maintenance

Forum Maintenance, een interactieve dag met experten

BEMAS Forum Maintenance

Dit jaarlijkse Franstalige evenement is een gelegenheid om een waaier van concrete oplossingen, technieken, toegepaste en moderne methoden te ontdekken die door deskundigen aan professionals worden uitgelegd.

Het is een unieke gelegenheid om deel te nemen aan interactieve presentaties. Je krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen tussen deskundigen, collega's en vakgenoten over grondbeginselen, beste praktijken en toekomstige trends.

Het Forum Maintenance is een dag met interessante lezingen over de beste praktijken op het gebied van onderhoud, maar ook over de opwindende evolutie van het nieuwe industriële tijdperk.

We sluiten de dag af met de prijs voor het Technisch Team van het Jaar.

BEMAS werkt al actief aan een thema voor de editie 2023 van het Forum Maintenance.

Save the Date - 27 April 2023

Bois du Cazier, Charleroi

Forum Maintenance in 2023

Wil je op de hoogte gebracht worden wanneer het programma voor 2023 gekend is?

Forum Maintenance 2022

Forum Maintenance in 2022: Maintenance, een sleutelfactor in duurzaam beheer

Onderhoud draagt niet alleen bij tot de rentabiliteit van de activiteiten. Het draagt in zeer belangrijke mate, zonder dat dit voldoende wordt bevestigd, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling waarin economische, milieu- en sociale doelstellingen met elkaar in evenwicht zijn.

Dit is precies het onderwerp van het Forum Maintenance dat in 2022 doorging in Charleroi. Duurzame ontwikkeling ten voordele van onderhoudsactiviteiten, beperking van de klimaatverandering door in te grijpen in een van de grootste energieverbruikers ter wereld. De industriële motor, waardeontwikkeling met onderhoud en asset management tegenover nieuwe economische en ecologische uitdagingen, hoe het menselijke element te integreren in de overgang naar een industrie 5.0 zijn slechts enkele van de thema's die door onze sprekers werden aangekaart voor een publiek van meer dan 80 personen. De deelnemers konden vervolgens met onze deskundigen van gedachten wisselen over hun persoonlijke ervaringen en bevoorrechte banden aanknopen in een streven naar interne ontwikkeling en het streven naar uitmuntendheid.

Het Forum van 2022 was ook de gelegenheid om de Award voor Technisch Team van het Jaar in Wallonië uit te reiken. 

BEMAS Corporate Sponsors