Erkenningen en kwaliteitslabels

BEMAS streeft in zijn werking naar een hoge kwaliteit. Hiervoor kregen we in 2021 ook erkenning van het Qfor-label.
Wat betekent dat voor u als deelnemer? Lees hier verder:

 1. Wat is het Qfor-label?
 2. Bespaar tot 30 % op uw opleidingsbudget met de KMO-portefeuille 
   

Wat is het Qfor-label?

BEMAS kreeg in 2021 de erkenning van Qfor. Dankzij het behalen van het Qfor label kregen we ook toegang tot verschillende subsidiesystemen en voordelen, waarover u hieronder meer leest.

Qfor is een kwaliteitsmodel specifiek ontwikkeld voor organisaties of departementen actief in learning en consulting. Deze kwaliteitsmethode is specifiek afgestemd is op alle vormen van training, consulting en andere ‘knowledge based services’. De methode is het resultaat van een Europees Leonardo-project. Ze wordt in België toegepast onder toezicht van de vzw Comité van Toezicht. Meer informatie vindt u op www.qfor.org.

Tijdens de audit werden onze dienstverlening en onze interne werking en processen doorgelicht. Daaruit kwam naar voren dat BEMAS beantwoordt aan de criteria van de Qfor norm met module ProcessScan. De Certificatiecommissie van CertUp verklaart dat deze organisatie erkend is volgens de Qfor auditmethode met module ProcessScan voor de hierna vermelde dienstverlening:
Learning: open opleidingen, in-companyopleidingen en e-learning gericht

Op 31 maart 2022 heeft BEMAS haar QFor label uitgebreid met het QFor Food certificaat. Door een samenwerkingsovereenkomst met Alimento is BEMAS nu een erkende opleidingsorganisatie voor de voedingsindustrie.

 

 

Bespaar tot 30% op uw opleidingsbudget met de KMO-portefeuille

BEMAS vzw is erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille met erkenningsnummer DV.0213353. kmo port

U kiest zelf waarvoor u uw subsidies gebruikt

Elke Vlaamse kmo krijgt een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en/of advies. De maximumbedragen binnen de verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest zelf waarvoor u de kmo-portefeuille inzet. Het jaarlijks subsidiebedrag wordt toegekend per kalenderjaar. Bij uw eerste aanvraag ziet u meteen uw beschikbaar jaarlijks budget en bij latere aanvragen welk budget u nog over hebt.

Verhoogd jaarlijks subsidiebedrag

Waar er vroeger een onderscheid was in percentage en steunplafonds tussen bv advies en opleiding, is het jaarlijks subsidieplafond voor beide samen opgetrokken. Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming.

 • Kleine ondernemingen (<50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 30% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro.
 • Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 20% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro.

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiering?

 • Opleidingskost
 • Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
 • Cursusmateriaal, mits het uitsluitend gebruikt wordt voor de opleiding
 • Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100 euro

Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiering?

Deze kosten kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Ze worden rechtstreeks betaald aan de dienstverlener/opleidingsinstituut.

 • Btw
 • Cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag

U wilt een opleiding volgen. Hoe vraagt u de subsidie aan?

Bij het aanvragen van uw kmo-portefeuillesubsidie is het belangrijk dat u eerst inschrijft voor de opleiding, vooraleer u een aanvraag indient. Er moet met andere woorden eerst een inschrijving zijn bij BEMAS. U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na start van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Bent u nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille? Registreer u dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via uw federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Een handige demo helpt u snel op weg.

Bij uw eerste aanvraag wordt ingesteld en vastgeklikt of u als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies (op basis van uw NACE-code en na controle bij KBO). Het erkenningsnummer van BEMAS is DV.0213353