De essentiële basics voor besluitvorming en het doen van aanbevelingen

Het maken van keuzes, het bepalen van het beste alternatief, het nemen van besluiten of het doen van aanbevelingen, ook medewerkers binnen Asset- en Maintenance Management ontkomen er niet aan. Daarbij gaat het niet alleen om het komen tot het beste alternatief of besluit, maar bij voorkeur ook om het tot een alternatief of besluit met maximaal draagvlak. Effectiviteit is immers Kwaliteit x Acceptatie.Besluitvorming


Maar hoe bereik je dat, met name als het besluit ook collega’s buiten de eigen afdeling aangaat? Tijdens deze ééndaagse training krijgt u de kennis en technieken aangereikt om op een eenvoudige maar zeer effectieve manier besluiten te nemen of aanbevelingen te doen.


Of het nu gaat om het kiezen van het beste modificatie-voorstel, de beste leverancier, de beste coderingsstructuur voor je assets, etc., de aangereikte methode zal steeds voor het beste alternatief met maximaal draagvlak.


Leerdoelstellingen


  • Het kennen en begrijpen van nut- en noodzaak van een methode voor het nemen van besluiten;
  • De methode voor BesluitvormingsAnalyse vlot kunnen toepassen;
  • De juiste vragen kunnen stellen en antwoorden zorgvuldig en bondig kunnen noteren;
  • Een Besluitvormingsanalyse kunnen vertalen in concrete toepassingen in de dagelijkse praktijk;
  • Het Excel-template kunnen gebruiken om de methode in de praktijk toe te passen;

Inhoud


De opleiding maakt gebruik van de methode voor BesluitvormingsAnalyse als onderdeel van de RATIO-aanpak die gebruikt wordt voor het oplossen en voorkomen van problemen. De opleiding geeft op één dag zowel een theoretische basis, als praktische oefeningen mee. Hierbij worden echte cases en praktijkvoorbeelden gebruikt.


Doelgroep


Iedereen die in het kader van asset management of maintenance management, revisies of projecten, vertrouwd moet zijn met het zelfstandig kunnen uitvoeren van besluitvormingsanalyses, waarbij zowel de kwaliteit als de acceptatie van de keuzes belangrijk zijn.


Lesgever


Ron VonkRon Vonk studeerde Werktuigbouwkunde met als specialisatie onderhoudsmanagement. Zowel over onderhoudsmanagement als over de toepassing en implementatie van rationele denkmethoden heeft hij een boek en diverse artikelen geschreven. Hij is inmiddels bijna 20 jaar actief als adviseur en trainer in binnen- en buitenland bij industriële bedrijven.


Door het trainen en het in de dagelijkse praktijk borgen van (rationele) methoden helpt hij organisaties hun prestaties te verbeteren. Hij heeft al veel met Belgische bedrijven samengewerkt. Zijn woordgebruik en manier van denken leunt zeer goed aan bij de Vlaamse aard, en is dan ook één van de best scorende lesgevers bij BEMAS.


De eerstvolgende editie van deze opleiding is op 4 oktober 2017 in Sint-Niklaas