De essentiële basics van Risk-Based Inspection

Als onderhoudsprofessional wilt u onverwachte storingen en daaropvolgend reactief onderhoud het liefst vermijden. Deze kunnen namelijk (zeer) duur en gevaarlijk zijn. Door correct preventief en predictief onderhoud kunnen dergelijke problemen beperkt worden. Dit houdt in dat de werkelijke toestand van een onderdeel zo goed mogelijk gekend moet zijn.

Om te beslissen wanneer welke (onderdelen van) installaties geïnspecteerd of gemonitord moeten worden, is de Risk Based Inspection-methode (RBI) ontwikkeld.

Een RBI-analyse kan zowel kwantitatief als kwalitatief gebeuren en brengt de risico's en gevolgen van storingen in kaart op gebied van Health, Safety, Environment en business. Op basis hiervan kunnen inspectie-intervallen geoptimaliseerd worden om zo risico's en kosten te verlagen.

Leerdoelstellingen

 • Weten wat RBI inhoudt;
 • Een RBI-plan kunnen opzetten;
 • Begrijpen hoe de restlevensduur van static equipment kan worden bepaald;
 • De resultaten van een RBI-inspectie kunnen interpreteren;
 • De uitvoering van een RBI-plan kunnen opvolgen.

Programma

 • Wat is Risk-Based Inspection (RBI)?
 • Aanpak van RBI;
 • Normen voor RBI;
 • RBI geïntegreerd met RCM;
 • Restlevensduur;
 • RBI-risico-bepaling;
 • Praktische voorbeelden voor static equipment;
 • Rapportage en inspectieverslagen:
  • wat moet hierin staan?
  • Hoe de opvolging organiseren?
 • Integratie van RBI en asset integrity in maintenance met behulp van IT-tools.

Doelgroep

Iedereen die vertrouwd wilt worden met Risk-Based Inspection. Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

 

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.