De essentiële basics van Risico-Analyse

sfd

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor problemen en storingen op uw installaties. Zeker wanneer de risico’s groot zijn is het belangrijkste doel van de meeste onderhoudsconcepten het voorkomen van storingen en pannes.

Maar storingen kunnen ook het gevolg zijn van revisies, aanpassingen of onderhoud. Preventieve maatregelen op basis van een goede risico-analyse helpen mee om dit in de toekomst te voorkomen.

Tijdens deze ééndaagse training krijgt u de kennis en technieken aangereikt om op een eenvoudige maar effectieve manier risico-analyses uit te voeren op uw onderhoudsactiviteiten.

Leerdoelstellingen

  • De methode voor risico-analyse vlot kunnen toepassen;
  • De juiste vragen kunnen stellen en antwoorden zorgvuldig en bondig kunnen noteren;
  • Een risico-analyse kunnen vertalen in concrete aanpassingen van een revisie-of modificatieplan;
  • Het Excel-template kunnen gebruiken om de methode in de praktijk toe te passen;
  • De Event Mapping-techniek kunnen toepassen voor het achteraf analyseren van onvoorziene problemen.

Inhoud

De opleiding maakt gebruik van de methode voor risico-analyse als onderdeel van de RATIO-aanpak die gebruikt wordt voor het oplossen en voorkomen van problemen.Voor de situaties waarbij, ondanks een goede risico-analyse vooraf, toch nog onvoorziene problemen zijn opgetreden, wordt kort kennisgemaakt met de RATIO-methode Event Mapping.

De opleiding geeft op één dag zowel een grondige theoretische basis, als praktische oefeningen mee. Hierbij worden echte cases en praktijkvoorbeelden gebruikt.

Doelgroep

Iedereen die in het kader van maintenance, revisie of modificatie vertrouwd moet zijn met het zelfstandig uitvoeren van risico-analyses.

Lesgever

Ron Vonk studeerde Werktuigbouwkunde aan de HTS in Den Haag en de TU Delft, met als specialisatie onderhoudsmanagement. Zowel over onderhoudsmanagement als over de toepassing en implementatie van rationele denkmethoden heeft hij boeken en artikels geschreven. Hij is meer dan 20 jaar actief als adviseur en trainer in binnen- en buitenland bij industriële bedrijven.

Door het trainen en het in de dagelijkse praktijk borgen van (rationele) methoden helpt hij organisaties hun prestaties te verbeteren. Hij heeft al veel met Belgische bedrijven samengewerkt. Zijn woordgebruik en manier van denken leunt zeer goed aan bij de Vlaamse aard.

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.