Cost Estimating: het begroten en beheersen van de kosten van technische projecten en shutdowns

Het correct inschatten van de kosten van technische projecten kan men gerust een kunst noemen. Het is lopen op de dunne lijn tussen theoretische modellen en voorspellingen enerzijds, en de rijkdom van praktijkervaring anderzijds. Toch is het in elk project in een technische of industriële omgeving noodzakelijk dat er een aantal mensen beslagen zijn op dit gebied, om de kosten onder controle te houden. Tijdens deze unieke vierdaagse opleiding krijgen deelnemers zowel de basis als meer geavanceerde aspecten van kostenbegrotingen aangeleerd. De theorie wordt 

budget

afgewisseld met voorbeeldcases en oefeningen zodat de inzichten na afloop onmiddellijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Alle aspecten komen aan bod, van het opstellen van een eerste grof budget tot het uitwerken van een gedetailleerde kostenbegroting.

Programma

Dag 1: inleiding tot Cost Engineering

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De rol van een cost engineer in de organisatie;
 • De basisdefinities van cost estimation, cost control en planning;
 • De bronnen die gebruik worden voor cost engineering;
 • Wat bepaalt de nauwkeurigheid van begrotingen?
 • De relatie tussen kostenbegrotingen, cost control en planning;
 • De verschillende contractvormen;
 • De rol van kostenbegrotingen in elke fase van de levenscyclus van een project;
 • Value Engineering begrijpen.

Dag 2: Cost Estimating (Kosten begroten)

Na dag 2 kan u op basis van de theorie en de oefeningen zelf kostenbegrotingen opstellen en ze ook sneller en beter interpreteren. De inzichten kunnen onmiddellijk in uw bedrijf in de praktijk worden gebracht tijdens technische projecten. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Methodes voor het uitvoeren van begrotingen;
 • Voorbeeld-cases en oefeningen voor de verschillende technieken voor oa elektriciteit, technische instalaties, isolatie, instrumentation, piping, ...

Dag 3: Factor Estimating

Factor Estimating is een techniek die toelaat een begroting voor een technisch project of shutdown op te stellen met een beperkte nauwkeurigheid, maar toch voldoende juist om een go/no go beslissing te kunnen nemen. Na dag 3 kan u de verschillende aspecten van factor estimating toepassen om beslissingen op te baseren, en kan u ook de inschattingen van andere beter beoordelen. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding;
 • Voor- en nadelen;
 • Overzicht methoden;
 • Case 1: zelf een factor estimate opstellen;
 • Case 2: begroting opstellen met de kwantitatieve methode;
 • Begrotingen voor equipment.

Dag 4: Estimating of Engineering: het begroten van technische projecten

Estimating of Engineering, of het begroten van technische projecten focust op het effectief inschatten van de werkelijke kosten van een technisch project of shutdown. Na dag 4 kan u de kostenriciso’s van technische projecten correct inschatten. Samen met de begrotingsmethodes uit de vorige delen bent u in staat om op het engineering-gedeelte van uw projecten een bedrag te plakken. U kan dus betere en meer correcte inschattingen maken, en ook het werk van andere op dit gebied beter inschatten. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Begroten van technische projecten;
 • Engineeringactiviteiten in de verschillende fases;
 • Methodes van ramen van engineering;
 • Gedetailleerde aanpak per discipline - Gebaseerd op activiteiten en deliverables
 • Oefeningen:
  • Begrotingtechnieken;
  • Begrotingmethodes;
 • In elke oefening ligt de focus op een andere methode in een andere fase.

Over de lesgever

esElmer Sachteleben behaalde een masterdiploma toegepaste fysica aan de universiteit van Eindhoven. Hij is actief als expert in Cost Engineering en heeft ervaring met diverse projecten op dit gebied, voor verschillende industrieën. Daarnaast is hij actief als lesgever bij de Cost Engineering Academy.

Doelgroep

Deze vierdaagse opleiding is gericht op iedereen die actief is in een technische of industriële omgeving en in contact komt met het kostenaspect van projecten, en hier meer inzicht over wil verwerven:

 • Projectingenieurs en –managers;
 • Planners;
 • Cost estimators;
 • Werkvoorbereiders;
 • Maintenance engineers en managers;
 • Aankopers;

Data

Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.