Asset Management in Infrastructuur

Het beheer van infrastructurele assets is een hele uitdaging. Er moet voldaan worden aan steeds hogere eisen met betrekking tot beschikbaarheid en betrouwbaarheid, terwijl het budget beperkt blijft. Het is dan ook zaak om tijdig de oorzaak van problemen op te sporen en op te lossen. Daarnaast moet door een gepast onderhoud ook het ontstaan van problemen voorkomen worden. Om dit correct te kunnen doen, is het erg belangrijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de toestand van de gehele infrastructuur.  We moeten daarom de onderliggende risico’s en de effecten hiervan in kaart brengen. 

Op die manier kunnen we komen tot een model van de assets waarbij we de degradatie en toestand kunnen inschatten op basis van allerlei parameters. Dat model laat toe om gericht onderhouds- en vervangingsinvesteringen te doen. Het laat ook toe om de verschillende keuzes in de strategie te simuleren om op die manier de meest optimale keuze te maken naar zowel budget als risico’s toe.

Case: Asset Performance Management bij waterbedrijven

Voor waterbedrijven is Non Revenue Water (NRW) door lekken en leidingbreuken een grote kostenpost. Om langs de ene kant lekkage en breuken aan te pakken en aan de andere kant de levensduur van de leidingen te kunnen verlengen, is het belangrijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de toestand van het gehele leidingstelsel. Dat kan in eerste instantie op basis van assumpties. Maar allerlei lokale factoren (waterkwaliteit, verhoogde corrosie, hamering, bovengrondse belasting,…) hebben een impact op de werkelijke staat van de leidingen. Het is dus belangrijk om de risico’s te kunnen inschatten  op basis van metingen en de werkelijke toestand van leidingen.  Dankzij die kennis van lokale leidingen kan ook een kwalitatiever toestandsmodel voor het gehele leidingennetwerk worden gemaakt  zonder dat daarbij overal metingen moeten gebeuren. 

Dit toestandsmodel laat vervolgens toe om onderbouwd te kunnen kiezen bij welke leidingen de levensduur zonder meer kan worden verlengd, bij welke leidingen maatregelen nodig zijn om versnelde veroudering tegen te gaan, of bij welke leidingen renovatie aan de orde is. Proactieve monitoring en toestandsmodellering zorgen er dus voor dat we problemen kunnen aanpakken voordat ze verergerden of operationeel kritiek worden. 

 

Een tweede belangrijke uitdaging waarmee infrastructuurbedrijven worden geconfronteerd, is de korte- en langetermijnplanning en opvolging van de investeringen in de assets. Het is daarbij ook belangrijk om de juiste balans tussen OPEX en CAPEX te vinden vanuit een algemeen financieel perspectief. Beslissingen en investeringsstrategieën moeten ook worden verantwoord aan toezichthouders en belanghebbenden.

Uit dit alles ontstaat de noodzaak voor dynamische investeringsplannen, waarmee gemakkelijk investeringskeuzes gemaakt kunnen worden die rekening houden met de impact van veranderende omstandigheden, de toestand en risico’s van het netwerk, synergiën met andere nutsbedrijven en vragen vanuit klanten en gemeenten. Op die manier kan een duurzame en kwalitatieve belevering worden gegarandeerd waarbij risico's op korte, middellange en lange termijn onder controle blijven.

Welkom in het Lerend Netwerk “Asset Management in Infrastructuur”

Ongetwijfeld herken je vele van bovenstaande uitdagingen. BEMAS, de Belgische non-profit vereniging rond maintenance en asset management, nodigt jou daarom uit om deel te nemen aan een lerend netwerk “Asset Management in Infrastructuur”. 

Bedoeling is om samen met collega’s uit andere infrastructuurbedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een beter begrip te krijgen van de noden en beschikbare oplossingen voor Asset Management, Asset Performance Management en Asset Investment Planning. 

 

Doelstellingen

Presentaties en gemodereerde discussies volgens 2 thema’s, en:

 1. Beter inzicht krijgen op wat Asset Management en ISO 55001 concreet inhoudt voor infrastructuurbedrijven
   
 2. Leren wat dynamisch AIP en APM inhoudt en wat de toegevoegde waarde voor een bedrijf is.
   
 3. In kaart brengen welke processen in een APM en AIP (digitaal)ondersteund en geborgd moeten worden.
   
 4. Beter zicht krijgen op welke oplossingen er bestaan rond Asset Management, AIP en APM, en wat hun toegevoegde waarde en functionaliteit is.

 

Wat gaan we concreet doen?

 • Serie van 6 hybride namiddagsessies. De eerste sessie gaat door bij Farys (Stropstraat 1, 9000 Gent). Andere sessies gaan door bij andere deelnemers zoals De Watergroep en/of online. De sessies worden begeleid door een neutrale moderator van BEMAS.
 • Eén of meerdere gastsprekers / specialisten in de materie brengen enkele conceptuele en praktijkgerichte inzichten.
 • Nadien volgt een groepsgesprek waarbij ervaringen en inzichten gedeeld worden.
 • Deelnemers kunnen de opgedane inzichten meenemen en toepassen binnen de eigen organisatie.

Programma

Sessie 1 – dinsdag 3 mei: Asset Investment Planning : 13 u. - 17.30 u.

 • Wie is wie
 • Presentatie : Wat is Asset Investment Planning? Basisconcepten van AIP
 • Presentaties van concepten van AIP en hun concrete vertaling in een tool
  • Dieter Vonken, Deloitte
  • John Leeuwenburg, Realworld Systems
 • Voorstelling van het vervolg van het AIP programma
 • Groepsgesprek: behoeftes en verwachtingen van de deelnemers

Sessie 2 – woensdag 11 mei: presentaties over concepten van AIP en hun concrete vertaling in een tool : 13 u. -16.30 u.

 • Karim Jawad, Copperleaf
 • Thomas De Ruyck, KPMG

Sessie 3 – woensdag 25 mei: presentaties over concepten van AIP en hun concrete vertaling in een tool: 13 u. -16.30 u.

 • Ulrich Hansen & Morten Kristensen, APX10
 • Bernard Lavoie, Direxyon

Sessie 4 – donderdag 8 september: Asset Performance Management : 13 u. - 17.30 u.

 • Presentatie : Wat is Asset Performance Management? Basisconcepten van APM
  • Peter Decaigny, Mainnovation
 • Presentatie van concepten van APM en hun concrete vertaling in een tool
 • Voorstelling van het vervolg van het APM programma
 • Groepsgesprek: behoeftes en verwachtingen van de deelnemers

Sessie 5 – dinsdag 20 september: presentaties over concepten van APM en hun concrete vertaling in een tool : 13 u. -16.30 u.

 • Koen Deleu & Ludwig Wijns, Aveva
 • Arthur Ammerlaan & Barry Hulse, Baker Hughes

Sessie 6 – dinsdag 4 oktober: vertaling concepten APM in een tool, groepsdiscussie en round-up: 13 u. -16.45 u.

 • Presentatie van concepten van APM en hun concrete vertaling in een tool
  • Joe De Waele, Schneider Electric
 • Case presentatie
  • Philippe Mack, Pepite
    
 • Lessons learned en next steps
  • Wat zijn de voornaamste leerpunten van de voorbije sessies?
  • Hoe passen de puzzelstukken samen?
  • Hoe gaan de deelnemers verder?
  • Wat zijn verdere actuele noden bij infra-bedrijven?

Praktische informatie

Taal

Nederlands
 

Locatie

Live en online.

De eerste sessie gaat door bij FARYS.

De volgende sessies vinden steeds plaats bij één van de deelnemers. De locatie van deze sessies worden vastgelegd tijdens de eerste sessie.
 

Deelname

Werknemers van organisaties die lid zijn van BEMAS: € 0 / deelnemer

Werknemers van organisaties die geen lid zijn: € 595 / deelnemer

U krijgt vanaf de 2de deelnemer per bedrijf 50% korting op de deelnameprijs.

 

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Registratie voor het lerend netwerk is vereist.
 • Er is geen limiet aan inschrijvingen, wel van max. 3 fysiek aanwezige deelnemers per bedrijf.
 • We volgen de Covid-maatregelen op de voet om de veiligheid maximaal te garanderen. Uw en onze gezondheid zijn belangrijk, daarom vragen we u bij ziekteverschijnselen niet fysiek aanwezig te zijn op het event.
 • Door je te registreren voor dit initiatief, ga je ermee akkoord dat tijdens het event foto's en video's van je gemaakt mogen worden voor publicatie.

BEMAS Corporate Sponsors