Asset Management in Infrastructuur

Het beheer van infrastructurele assets is een hele uitdaging. Er moet voldaan worden aan steeds hogere eisen met betrekking tot beschikbaarheid en betrouwbaarheid, terwijl het budget beperkt blijft. Het is dan ook zaak om tijdig de oorzaak van problemen op te sporen en op te lossen. Daarnaast moet door een gepast onderhoud ook het ontstaan van problemen voorkomen worden. Om dit correct te kunnen doen, is het erg belangrijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de toestand van de gehele infrastructuur.  We moeten daarom de onderliggende risico’s en de effecten hiervan in kaart brengen. 

In 2022 heeft BEMAS, samen met collega’s uit infrastructuurbedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland reeds de grootste noden en beschikbare oplossingen voor Asset Management, Asset Performance Management en Asset Investment Planning in kaart gebracht. Er werden toen modellen opgemaakt, enerzijds om strategische onderhouds- en vervangingsinvesteringen te doen, anderzijds om korte- en langetermijnplanning en opvolging van de assetinvestering te beheren met aandacht voor een financiële balans voor OPEX en CAPEX.

Omdat infrastructuurbeheer geen statische activiteit is, en ook externe factoren blijvend voor nieuwe uitdagingen blijven zorgen, brengt BEMAS ook dit jaar verschillende infrabedrijven samen om de laatste trends en uitdagingen in Asset Management te analyseren. De focus zal liggen op het in kaart brengen van de noden voor het behalen van ISO 5500x-normen en op een juiste benadering van de markt van toeleveranciers en stakeholders.

Welkom in het Lerend Netwerk “Asset Management in Infrastructuur”

Ongetwijfeld herken je vele van bovenstaande uitdagingen. BEMAS, de Belgische non-profit vereniging rond maintenance en asset management, nodigt jou daarom uit om deel te nemen aan een lerend netwerk “Asset Management in Infrastructuur”. 

Bedoeling is om samen met collega’s uit andere infrastructuurbedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een beter begrip te krijgen van de noden en beschikbare oplossingen voor Asset Management, Asset Performance Management en Asset Investment Planning. 

 

Thema's 2023

 1. Inzicht krijgen in de gaps die er zijn om de ISO 5500x-normen te halen
   
 2. De markt van toeleveranciers en andere stahkeholders in kaart brengen en een strategie opstellen mbt de juiste benadering

 

Thema's 2022

 1. Beter inzicht krijgen op wat Asset Management en ISO 55001 concreet inhoudt voor infrastructuurbedrijven
   
 2. Leren wat dynamisch AIP en APM inhoudt en wat de toegevoegde waarde voor een bedrijf is.
   
 3. In kaart brengen welke processen in een APM en AIP (digitaal)ondersteund en geborgd moeten worden.
   
 4. Beter zicht krijgen op welke oplossingen er bestaan rond Asset Management, AIP en APM, en wat hun toegevoegde waarde en functionaliteit is.

 

Praktische informatie 2023

 • Serie van 4 namiddagsessies. De eerste sessie gaat door bij Aquafin (Dijkstraat 8, Aartselaar). Andere sessies gaan door bij andere deelnemers zoals Farys. De sessies worden begeleid door een neutrale moderator van BEMAS.
 • Eén of meerdere gastsprekers / specialisten in de materie brengen enkele conceptuele en praktijkgerichte inzichten.
 • Nadien volgt een groepsgesprek waarbij ervaringen en inzichten gedeeld worden.
 • Deelnemers kunnen de opgedane inzichten meenemen en toepassen binnen de eigen organisatie.

 

Programma 2023

Sessie 1 – dinsdag 25 april 2023: Aquafin, Aartselaar
Hoe Asset Health en Long Term Asset Plan integreren met een EAM systeem?

Deze lezing zal de belangrijke rol bespreken van het integreren van asset health met een Enterprise Asset Management (EAM) systeem en levenscyclusplannen. We zullen kijken naar welke asset health data er wordt gecollecteerd, hoe deze geïmplementeerd kan worden in Maximo MAHI, hoe erover gerapporteerd kan worden en hoe levenscyclusplannen kunnen worden opgezet.

Het uiteindelijke doel om een is om een lange termijn financieel plan te maken om de waarde van het patrimonium in stand te houden.

 • Wie is wie?
 • Presentatie
  • Luc Verhoest, Asset Manager RWZI & Sliblijnen
  • Danny Verhulst, Asset Beheerder
 • Groepsgesprek: Hoe gaat jullie bedrijf om met Asset Health?
 • Voorstelling van het vervolg van het AIP programma

 

Sessie 2 – woensdag 20 september 2023: Agentschap Wegen en Verkeer, Gent
De roadmap naar ISO55.000

 • Interactieve presentatie: "Asset Management bij MoW" door Gerben Van Neyghem, Specialist Asset Management @ Agentschap Wegen en Verkeer
  • Waarom is MoW gestart met Asset management
  • Wat waren de eerste stappen?
  • Hoe is het SAMP tot stand gekomen?
  • Hoe wordt het Asset Managent Masterplan uitgevoerd bij AWV en wat zijn de volgende stappen?
    
 • Interactieve presentatie "De roadmap naar ISO55.000" door Peter Decaigny, Partner @Mainnovation
  • Korte toelichting over de ISO 55000
  • Achtergrond
  • ISO55000, ISO55001, ISO55002, ISO55010 (draft)
  • de onderdelen / hoofdstukken van de ISO 55000x (en de relatie met ISO 9000)
  • Gap analye
   • wat is een gap analyse hoe loopt dit
   • hoe zelf dit uitvoeren
   • hoe gaps elimineren
  • Certificatieprocess     
   • hoe je certifiëren
   • wat zijn de ervaringen met certificatie
   • wat zijn de evoluties in de vragen en vereisten die worden gesteld door de auditors?


Sessie 3 - donderdag 30 november 2024: Waterlink, Walem
Het opvolgen van onderhoudsplanning, -kosten en asset prestaties

 • Presentatie door Waterlink: Asset Management Prestatie en dashboarding bij Waterlink 
  - intro Waterlink
  - Asset Management bij Waterlink
  - Dashboards voor het opvolgen van planning en kosten
  - Roadmap naar meten en opvolgen van asset prestatie
   
 • Groepsgesprek
   - Hoe wordt onderhoudsplanning opgevolgd?
   - Hoe worden onderhoudskosten opgevolgd?
   - Hoe kunnen asset prestaties opgevolgd worden?
   
 • Bezoek aan productiecentrum Walem
   

Sessie 4 – woensdag 8 mei 2024: De watergroep, Leuven
KPI’s beheren en Modelleringsmodel voor ageing assets

 • Inleiding door Peter Decaigny
 • KPI’s beheren? Kan je leren! Lessen uit Leakie (Sofie Beerts, De Watergroep)
 • Modelleringsmodel voor het in kaart brengen van de veroudering van de assets (Sofie Beerts, De Watergroep, Bram Calle, Hydroscan en Lotte Devisscher, Deloitte)
 • Bedrijfsbezoek HAC Haasrode

De volgende sessies worden binnenkort ingepland. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie.

"Dit Lerend Netwerk maakt het heel duidelijk dat we allemaal worstelen met dezelfde vragen. We zijn als nutsbedrijven meer partners dan concurrenten die allemaal publieke middelen zo nuttig mogelijk proberen te besteden om essentiële diensten aan te bieden. Dit platform biedt dan ook een kans om hier met elkaar over in gesprek te gaan."

Schrijf je in voor dit Lerend Netwerk

Registratie voor dit lerend netwerk is gratis voor werknemers van bedrijven die lid zijn van BEMAS.

Voor niet-leden is er 50 % korting vanaf de tweede deelnemer met de code LNAMI23.

Praktische informatie

Taal

Nederlands
 

Locatie

Live en online.

De eerste sessie gaat door bij FARYS.

De volgende sessies vinden steeds plaats bij één van de deelnemers. De locatie van deze sessies worden vastgelegd tijdens de eerste sessie.
 

Deelname

Werknemers van organisaties die lid zijn van BEMAS: € 0 / deelnemer

Werknemers van organisaties die geen lid zijn: € 595 / deelnemer

U krijgt vanaf de 2de deelnemer per bedrijf 50% korting op de deelnameprijs.

 

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Registratie voor het lerend netwerk is vereist.
 • Er is geen limiet aan inschrijvingen, wel van max. 3 fysiek aanwezige deelnemers per bedrijf.
 • Door je te registreren voor dit initiatief, ga je ermee akkoord dat tijdens het event foto's en video's van je gemaakt mogen worden voor publicatie.

BEMAS Corporate Sponsors