Circulair onderhoud

Op 16 april 2019 gaven we het startschot van het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland project "Circulair Onderhoud".

BEMAS werkt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder ook het KicMPI, een aantal innovatieve oplossingen met betrekking tot het voorkomen van reparaties,  efficiënter omgaan met kapitaalsinvesteringen, onbeperkt hergebruik of duurzaam herinzetten van productiemiddelen. Met deze oplossingen wordt de materiaalvoetafdruk van de industrie duurzaam gereduceerd en kunnen tegelijkertijd economische voordelen worden behaald.

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

De projectpartners zijn:

  • Universiteit Gent
  • Oiltanking Terneuzen
  • I.Revitalise
  • Yara Sluiskil
  • HZ University of Applied Sciences
  • Evonik Technical Services ( TS)
  • BEMAS - Belgian Maintenance Association