Workshop: Storende machinetrillingen verhelpen aan de hand van ODS- en Modale bewegingsanalyses

Bij terugkerend machinefalen is het aangewezen om proactief op zoek te gaan naar de oorzaken. Hierin spelen dynamische bewegingen in en rond de machine vaak een prominente rol. Onverwachte flexibiliteiten en vervormingen kunnen resulteren in een bron aan complexe krachten en overvloedige trillingen. Hoewel Experimentele Modale Analyse (EMA) en Operational Deflection Shape Analysis (ODS) vaak onder geavanceerde technieken vallen, kunnen ze ook heel pragmatisch benaderd worden. Tijdens deze workshop worden deze technieken op een toepasselijke manier gebracht en wordt er geleerd hoe je met eenvoudig meetmateriaal al heel wat extra inzichten kan verwerven over het machinegedrag. Doorheen de sessie worden praktische voorbeelden en demonstraties gebruikt. De dag wordt beëindigd met een concrete toepassing en aantal sprekende cases.

 

Leerdoelstellingen

  • Hoe beschrijven we een dynamisch systeem?

  • Wat is resonantie en wat is een natuurlijke frequentie?

  • Hoe gaan we om met resonantie in ons systeem?

  • Wat is Operational Deflection Shape (ODS) en Modale Analyse (EMA/OMA), en hoe passen we dit toe?

Programma

09:00-10:30 Inleiding tot trillingen en systeemdynamica

Als start van de opleidingsdag wordt de demonstratieve opstelling ingeleid en gekaderd. Vervolgens wordt gekaderd hoe Experimentale Modale Analyse (EMA), Operationele Modale Analyse (OMA) en Operational Deflection Shape Analysis (ODS) kan toegepast worden in een onderhoudsomgeving. Dit wordt gevolgd door enkele basisbegrippen uit trillingen en hoe een machine als een compleet systeem kan benaderd worden. Massa, stijfheid, demping en manieren om de responsie van machines voor te stellen worden aangehaald.

10:45-12:00 Resonantie, natuurlijke frequenties en oplossingen

Als vervolg van de vorige sessie wordt het begrip resonantie uitgebreid besproken. De invloedrijke parameters zoals massa, demping en stijfheid komen hierbij aan bod alsook de manieren om resonanties of eigenfrequenties in kaart te brengen (bump-test, runup, coast-down, impact test, ...). Deze fenomenen worden ook aan de hand van een basisdemonstratie voorgetoond. Bovendien worden ze ook op de workshopopstelling gedemonstreerd. Daarnaast gaan we dieper in op de eventuele oplossingsmogelijkheden indien er bij een industriële applicatie resonantie wordt vastgesteld. Dit gedreven door praktische voorbeelden en cases.

13:00-14:30 ODS, OMA en EMA

Deze sessie vormt de kern van de workshopdag. Hierbij worden de technieken om een Operational Deflection Shape (ODS), een Operational Modal Analysis (OMA) en een Experimental Modal Analysis (EMA) volledig uit de doeken gedaan. De soms wat moeilijke analysetechnieken worden rechtstreeks toepast op de demonstratieve opstelling zodanig dat u als deelnemer een rechtstreeks inzicht verwerven. Hierbij krijgt u niet alleen een inzicht in waarom een bepaalde techniek toegepast wordt, maar ook hoe die toegepast worden.

14:45-16:00 Casestudies en demonstratie

Er wordt in groep metingen uitgevoerd op de demonstratieopstelling. Hierna krijgt u zelf de kans om de metingen te verwerken in Excel. U creëert een eigen tool die rechtstreeks toepasbaar is binnen uw bedrijf. Als afsluiter worden enkele praktische cases aangehaald.

 

Doelgroep

Maintenance managers en -ingenieurs, Productie managers en - ingenieurs, NVH engineers, Reliability ingenieurs en iedereen met interesse of betrokken bij trillingsmetingen en/of -analyses.

 

Over de lesgevers

Dr. Bram Corne startte in 2014 een wetenschappelijk fundamenteel onderzoek gericht op conditiebewaking aan de hand van statorstroomanalyses (MCSA). Daarbij werden elektromechanische aandrijvingen in al zijn facetten geanalyseerd naar foutpatronen en propagatie. Daarnaast is Bram houder van het ISO 18436 Cat IV Vibration Expert certificaat, het industrieel kwaliteitslabel voor het toepassen van conditiebewaking aan de hand van trillingsanalyse. De combinatie van deze competenties garandeert een gefundeerde doch toegankelijke benadering van verschillende problemen en fenomenen bij elektromechanische aandrijvingen. Dit wordt op vandaag geëxploiteerd als zaakvoerder en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics.

 

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassingen rotordynamica en machinediagnose. Daarnaast leidde zijn carrière tot het opbouwen van industriële ervaring in NVH bij automotive transmissiekasten voor zowel elektrische als brandstof motoren. Hij is technisch directeur en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics en gastprofessor "Machineoptimalisatie" aan Universiteit Gent. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, dit zowel op academisch als industrieel vlak.

 

 

Event date:
dinsdag 27/09/2022 - 9:00
dinsdag 27/09/2022 - 16:00
Taal:
Nederlands
Location:
The Rotating Company
Akkerstraat 10
Melle 9090
Price members:
€ 595 (ex btw)
Price none members:
€ 695 (ex btw)
Organised by:
BEMAS

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Activity type:
Workshop