Webinar: Presentaties Hackathons voor Asset Performance 4.0

Dit webinar kondigt de Hackathons voor Asset Performance 4.0 aan. Medewerkers van Aquafin en Fluvius zullen hun cases grondig toelichten en vragen beantwoorden van solution of service providers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen. Deze 2 asset owners kiezen welke bedrijven hun cases live kunnen presenteren op de Asset Performance 4.0 conferentie, waar ze de hackathon-oplossingen zullen beoordelen. 


Case 1: Voorspelling van pompuitval voor een slimmer predictief onderhoud


Aquafin staat in voor het transport en de behandeling van huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. Voor dat transport beheert het 1700 pompstations en 318 waterzuiveringsinstallaties. Een 40-tal teams, verspreid over Vlaanderen, zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar in geval van een pompblokkade of andere storingen.


Wanneer een pompstation te lang niet operationeel is, leidt dit tot een lozing van onbehandeld afvalwater in onze waterlopen, wat we uiteraard willen vermijden. Aan de andere kant willen we dat onze operatoren het pompen 's nachts zo weinig mogelijk stopzetten omdat dit de planning van het team verstoort.


Aquafin wil dringend onderhoud beter kunnen inplannen tijdens de werkuren en zo over het algemeen slimmer plannen en efficiënter werken met een betere work/life balance als resultaat.


Aquafin wil onderzoeken of verstoppingen of andere verstoringen met voldoende betrouwbaarheid kunnen worden voorspeld met behulp van intelligente data-analysetechnieken.


 


Vereisten


Aquafin is momenteel bezig met de uitrol van een nieuw toezichtsysteem dat de gegevens van alle installaties vastlegt (naast de pompstations ook 300 waterzuiveringsinstallaties) en waarmee alle installaties op afstand kunnen worden bediend. Intussen is ongeveer ¼ van onze installaties gekoppeld aan dit centrale systeem.


 
Input


Een groot aantal metingen zoals in/uit bedrijf van de pompen, stroom, niveau in de pompput, debiet, storingen en meldingen zijn historisch gezien over een lange periode beschikbaar.

 Case 2: 2 cases door Fluvius


Fluvius is een Vlaamse multimodale distributienetbeheerder (DNB) en is een fusie (2018) tussen Eandis en Infrax. Als multi-utility DSO zijn we actief en onderhouden we een grote diversiteit aan activa, verspreid over Vlaanderen.


Beschrijving case 1


Een eerste geval wordt direct veroorzaakt door de behoefte aan flexibiliteit (veroorzaakt door de fusie) gedurende de komende 5 jaar. Verschillende instrumenten, werkmethoden en financiële structuren maken het moeilijk om (nieuwe of gecorrigeerde) nuttige gegevens ter plaatse te verzamelen voor vermogensbeheerdoeleinden. Daarom zijn we op zoek naar een tool die:


 • het mogelijk maakt om anomalieën en fouten van assets te rapporteren, inclusief foto's ter plaatse
 • het mogelijk maakt om (meerdere) kleine gegevens te verzamelen/reviewen (± 10.000 records max.)
 • de mogelijkheid heeft om de verzamelde gegevens in een gemeenschappelijk gegevensformaat te extraheren
 • Voorkeursoplossing: lage kosten, eenvoudig te gebruiken en ready to use gereedschap, omdat het doel op korte termijn is

 


Beschrijving case 2


Een tweede geval heeft meer rechtstreeks betrekking op de industrie 4.0. Vorig jaar werden de temperatuur- en vochtigheidssensoren in verschillende elektrische onderstations geïnstalleerd. Dit maakt het mogelijk om de atmosferische omstandigheden van dichtbij te volgen om de elektrische apparatuur te beschermen. Op dit moment is er een basisrapport gebouwd dat alarm slaat wanneer bepaalde drempels worden overschreden. Het zou zeker wat herwerking kunnen gebruiken om:


 • Slimmere drempels toestaan, rekening houdend met lokale of externe omstandigheden (type gebouw, weer...)
 • Gebruik de gegevens uit het verleden om individuele en automatische drempels in te stellen, in plaats van handmatige drempels.
 • Detecteer fout-positieven (onvolledige gegevens, pieken, onjuiste gegevens...)
 • Voorkeursoplossing: in plaats van een afgewerkt en werkend hulpmiddel/product, zijn de stappen in de gegevensverwerking en het herwerken van de gegevens in de richting van slimmere gegevens de belangrijkste aandachtspunten.

 


Programma


13:15           Online classroom open

13:30           Aquafin Case Presentation by Ronny Goossens and Kris De Gussem

14:05           Q&A Aquafin Case

14:20           Fluvius Case Pesentation by Andy Gouwy

14:45           Q&A Fluvius Case

15:00           Conclusie


 


Gastsprekers


Ronny Goossens begon in 2019 als hoofd van Digital bij het waterzuiveringsbedrijf Aquafin. Goossens werd genomineerd als Chief Digital Officer (CDO) van het jaar 2018, terwijl hij werkzaam was bij de educatieve uitgeverij Plantyn. Bij Aquafin is het zijn taak om de organisatie digitaal te transformeren. Ronny Goossens is industrieel ingenieur en volgde ook het ICT-beheer bij Vlerick. De voorbije 20 jaar bekleedde hij verschillende ICT Management functies.


Kris De Gussem heeft een achtergrond in analytische chemie en doet al meer dan 10 jaar aan datawetenschap. Bij Aquafin gebruikt hij datawetenschap om te zoeken naar patronen in data en werkt hij aan datagestuurde digitale innovatieprojecten.


Andy Gouwy studeerde in 2007 af als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit Gent en werkt sinds 2008 bij Fluvius (toen nog Eandis). Vanuit het talentpoolprogramma begon hij zijn carrière als teamleider aansluitingen en ging hij verder als projectleider. In 2015 stapte hij over naar het beheer van de elektriciteitsactiva, waar hij het beheer van de laagspanningsnetten, diverse ondersteunende tools voor netuitbating en het levenscyclusbeheer cabinegebouwen en schakelmateriaal voor zijn rekening neemt.


 


BEMAS Distance Learning Cloud


De distance learning cloud van BEMAS werkt op basis van html5 technologie die standaard zit ingebakken in alle moderne browsers. Installatie van een app of plug-in is NIET nodig.


Wat moet u zelf voorzien:


 • PC, Laptop of tablet met internetconnectie en geluid.


 • Gebruik als browser bij voorkeur Google Chrome. Mozilla Firefox, Safari en Edge werken ook.  Internet explorer is niet geschikt. U kan tevoren uw browser testen op html5 compatibiliteit.


 • We raden ten stelligste aan om een headset (oortelefoon met microfoon) te gerbuiken om achtergrondgeluid zo veel mogelijk te vermijden.


 • Om te interageren met de andere deelnemers en lesgever is het aangewezen om ook over een microfoon te beschikken.

Wie dit wenst, kan ontdekken hoe de distance learning cloud van BEMAS werkt aan de hand van een youtubefilmpje. Je kan ook inloggen en testen (eventueel samen met collega’s) op deze demo-omgeving. Gebruik als naam ‘Test’ en als wachtwoord ‘guest’.


Lees hier meer over de cloud.


 

Datum:
dinsdag 31/03/2020 - 13:15
dinsdag 31/03/2020 - 15:00
Taal:
English
Ledenprijs:
gratis
Prijs niet-leden:
gratis
Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Webinar