Webinar: Is een no-turnaround-strategie realistisch?

Met het groot onderhoud van uw installaties staat u voor een periodiek terugkerende uitdaging. Dit webinar verkent de mogelijkheden om zonder dit soort ingrijpende projecten het onderhoud toch op een adequate manier uit te voeren. Zo’n situatie is niet eenvoudig te realiseren, maar het is wel een visie op het optimaliseren van het onderhoud als geheel en het begint met een feilloze uitvoering van turnarounds. Dit betekent concreet dat het beheer voor en tijdens een shutdown onder controle is en blijft, dat de fabriek zo kort mogelijk uit bedrijf is, dat de stopperiode maximaal wordt benut, dat een zo hoog mogelijke kwaliteit wordt geleverd en dat het onderhoud op tijd, veilig en binnen budget wordt uitgevoerd. Als het zo mogelijk is een turnaround feilloos uit te voeren, ontstaat zicht op het verlengen van de turnaround-intervallen. En dat past in een ‘no turnaround’-strategie. Kortom, het begint dus met een feilloze turnaround.

Om een feilloze turnaround mogelijk te maken moeten tijdens de voorbereiding en uitvoering alle relevante beheeraspecten nauwkeurig en in onderlinge samenhang worden beheerd. Het webinar vormt een inleiding op de onderliggende theoretische principes en modellen waaronder rapportage, scoping, kostenbeheersing, risicomanagement en contractering.

 

Op het programma

  • Wat nodig is voor een feilloze turnaround
  • Hoe de modellen en principes van de TA Best Practices worden ingezet bij de voorbereiding en uitvoering van turnarounds
  • De wijze waarop betrokkenen bij een turnaround optimaal samenwerken
  • Hoe gezorgd wordt voor een vlot en veilig verloop van een turnaround
  • Hoe de kosten en risico’s van turnarounds onder controle worden gehouden
  • Hoe alle betrokkenen op de hoogte blijven van het verloop van een turnaround
  • Next steps

 

Over de spreker

Paddy Reijnders is in 1978 gestart als techneut in de onderwater constructie in de offshore olie- en gasindustrie met inzet over de hele wereld. Later verder geschoold als bedrijfskundige. Sinds 1999 is hij verbonden aan PDM voor het ontwikkelen van nieuwe methodieken voor complexe processen. Hij is mede-grondlegger van Flange Integrity Management en ontwerper van de TA Best Practices 2022.

 

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met:

Datum:
dinsdag 01/02/2022 - 15:00
dinsdag 01/02/2022 - 15:45
Taal:
Nederlands
Ledenprijs:
gratis
Prijs niet-leden:
€ 25 (ex btw)
Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Webinar