Toepassingstraject: Uitwerken van skill- en competentiebeheer in een technische omgeving

Als technisch leidinggevende of HR-verantwoordelijke is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de technische competenties en talenten van uw medewerkers. Bovendien wil je op een pragmatische manier de competenties van de medewerkers analyseren om eventueel acties te kunnen ondernemen. Daarnaast wil je ook een zicht krijgen op het potentieel dat in de groep zit, maar ook welke functies een risico kunnen inhouden in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de competenties die opnieuw moeten ingevuld worden, wanneer er iemand met pensioen gaat.


Om dit correct te doen, is het essentieel één en ander goed  gestructureerd en goed onderbouwd aan te pakken. Ken je bijvoorbeeld het verschil tussen kwalificaties, competenties en talenten?  Hoe kan je de competenties van je medewerkers correct in kaart brengen? En is dit voldoende om het technisch talent in je bedrijf te beheren? Is er in uw bedrijf een planmatige en gestructureerde aanpak van de skills en competenties van elke (technische) medewerker?


Tijdens dit blended toepassingstraject leer en oefen je als deelnemer hoe het competentie- en kwalificatiebeheer in je bedrijf op te zetten en toe te passen.  Want alleen door dit doordacht aan te pakken kan je het beste halen uit je human resources, en kan je er tegelijk voor zorgen dat de personeelstevredenheid gemaximaliseerd wordt. Op het einde van het toepassingstraject heb je een in een speciaal daartoe ontwikkelde tool de competenties en kwalificaties van de technische medewerkers in een pilootomgeving (of in het bedrijf, afhankelijk van de grootte) volledig in kaart gebracht en geanalyseerd, en kan je verder volledig zelfstandig aan de slag om dit up-to-date te houden en voor de gehele technische dienst uit te rollen.

 Leerdoelstellingen


Door het participeren in het toepassingstraject, leer je:

•    hoe een technisch competentiewoordenboek op te maken;

•    hoe verbanden te leggen tussen competenties en assets, kwalificaties en opleidingen;

•    hoe zelf technische profielen op te maken;

•    hoe normen te maken voor zelfgemaakte profielen;

•    de do’s en dont’s van het evalueren van de competenties van medewerkers te beheersen;

•    hoe een analyse van de competenties van technische medewerkers en van een technische team te maken;

•    hoe uit deze analyse  conclusies te trekken en welke acties er aan te koppelen;

•    hoe een persoonlijk opleidingsplan voor technische medewerkers op te stellen, uit te werken en op te volgen.


Na het vervullen van de opdrachten in het toepassingstraject, heb je voor je bedrijf:

•    een softwaretool in Excel waarmee de competenties van technische medewerkers en teams opgesteld en geanalyseerd worden 

•    in een pilootomgeving de operationele competenties van technische medewerkers en teams opgesteld en geanalyseerd

•    ontbrekende competenties, kwalificaties en opleidingsbehoeften in kaart gebracht

•    een sluitend zicht op de risico’s bij wijzigingen in het technische personeelsbestand


 


De BEMAS TaCoMa-tool


Deelnemers ontvangen, inbegrepen in de deelnameprijs, een licentie voor het gebruik van de BEMAS TaCoMa-tool. TaCoMa, staat voor TAlent en COmpetentie MAnagement.  

In de tool is reeds een standaard technisch competentiewoordenboek aanwezig dat kan aangevuld en/of vervangen worden met bedrijfseigen competenties. Het is de bedoeling dat op het einde van dit traject deze tool door de deelnemer is ingericht op maat van het eigen bedrijf en in een piloot-omgeving is toegepast voor de analyse en beheer van de technische competenties en beheer van technische medewerkers. 


De BEMAS TaCoMa-tool wordt intensief tijdens het opleidingstraject gebruikt om de competenties van de medewerkers in de technische dienst in kaart te brengen.  Deze is gebouwd op basis van digitale templates in Microsoft Excel. Het is daarom noodzakelijk een eigen laptop met MS Excel mee te brengen tijdens de sessies op locatie.


Na de opleiding kunnen de deelnemers voor een periode van 2 jaar de tool en de opgebouwde inhoud kosteloos blijven gebruiken binnen de eigen bedrijfscontext (i.e. de vestiging van de deelnemer).

  


Programma


Introductie in Asset-based competence and qualification management


 • Introductie: Aspecten van Asset Based Competentiebeheer
  • Assets
  • Welke assets zijn te onderhouden?
  • Welke niet?
  • In- vs-outsourcing
 • Competenties
  • Welke competenties zijn nodig?
   • In het volledige team
   • Per ploeg
  • Wie heeft welke competenties?
  • Zijn de competenties voldoende aanwezig in het team?
  • En zijn ze aanwezig per ploeg?
  • Hoe zorgen we dat competenties opgebouwd worden?
   • Opleidingen
   • Werkplekleren
   • Coaching
  • Hoe zorgen we dat competenties onderhouden worden?
  • Hoe competenties evalueren?
  • Wat is de link met opleidingen?
  • En waar stopt de link?
  • Hoe koppel je assets aan competenties?
  • De gevaarlijke link met functies en verloning
 • Kwalificaties
  • Welke kwalificaties zijn nodig?
   • Wet op het welzijn
   • AREI
   • Zicht op de assets en asset-risico’s van je bedrijf
   • Tijdsgebonden aspecten van kwalificaties


Wat kan je na deze sessie?

•    Je kent het verschil tussen competenties, talent en kwalificaties.

•    Je kent de principes van het meten en kaart brengen van competenties.

•    Je weet wat een competentiewoordenboek is, wat profielen en normen zijn en wat een competentie-evaluatie is.

•    Je weet wat een individuele analyse is en hoe je die moet interpreteren.

•    Je weet wat welke soorten teamanalyses er kunnen gemaakt worden en weet hoe ze te interpreteren zijn.


OPDRACHT:   Verzamel de volgende gegevens: de assetstructuur die gebruikt wordt in jouw bedrijf en de verschillende functieprofielen van de technische functies. Bepaal welke functies voor welke assets ingezet worden en waarom (of waarom niet).


Welke resultaten bekom je na deze opdracht :   

•    Je krijgt inzicht over welke assets intern of extern onderhouden worden.

•    Je krijgt inzicht over de opbouw van een functieprofiel.

•    Je krijgt inzicht over wie er waar voor ingezet kan worden en wie niet.


 


Opmaken van profielen op basis van een bestaand competentiewoordenboek


 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Hoe werd de assetstructuur opgebouwd?
  • Hoe gedetailleerd of algemeen zijn de functieomschrijvingen?
  • Hoe bepaal je wie voor wat waar kan worden ingezet?
 • Gebruik van TaCoMa
  • Algemene opbouw van TaCoMa
  • De structuur van het aanwezige woordenboek
  • Maken van genormeerde profielen
  • Evalueren van een medewerker
  • Analyseren van de resultaten op basis van de aanwezige evaluaties

Wat kan je na deze sessie?

•    Je kan een analyse maken van een technisch functieprofiel.

•    Je kan een competentieprofiel opstellen van dit functieprofiel met behulp van een bestaand competentiewoordenboek.

•    Je kan dit competentieprofiel normeren.

•    Je kent de basisfuncties van TaCoMa.


Wat heb je nodig voor deze sessie?

•    Laptop met Excel2016

•    Technische functieprofielen uit de technische dienst


OPDRACHT:   Maak voor een tweetal functieprofielen de competentieprofielen aan. Normeer de competentieprofielen. Opgelet: hou geen rekening met de functies en niet de functiehouders.


Welke resultaten bekom je na deze opdracht :   

•    Gestructureerde genormeerde competentieprofielen

•    Inzicht over welke competenties die nog niet omschreven zijn.


 


Opbouwen van een op maat gemaakt competentiewoordenboek  


 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Welke profielen hebben we in de onderhoudsdienst?
  • Welke competenties zijn te kort?
 • Opbouw van een competentiewoordenboek.
  • De soorten structuren
  • Het niveau van detail
  • Het opmaken van domeinen, clusters, competenties en indicatoren
  • Competenties koppelen aan kwalificaties en assets

Wat kan je na deze sessie?

•    Je kan ontbrekende competenties in je team detecteren.

•    Je kan een ontbrekende competentie omschrijven in waarneembare indicatoren.

•    Je kan een woordenboek aanmaken en competenties toevoegen, verwijderen of wijzigen.

•    Je kan de verbanden leggen tussen de competenties, de assets en de kwalificaties.


Wat heb je nodig voor deze sessie?

•    Laptop met Excel2016 of hoger

•    Technische functieprofielen uit de technische dienst

 
OPDRACHT:   Maak voor de ontbrekende competenties bij en vervolledig jouw woordenboek


Welke resultaten bekom je na deze opdracht :   

•    volledig uitgewerkt competentiewoordenboek voor je technische functies


 


Opzetten van het proces van competentiemanagement


 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
 • De 13 stappen om succesvol competentiemanagement in te voeren
  • Wat zijn die stappen en waarom zijn ze allen zo belangrijk.
   • Wat zijn de bloopers uit het verleden.
   • Hoe de “change” bewerkstelligen
   •  Een eenvoudige risicoanalyse van het project
  • Een summiere kost/effect berekening van elke stap.
  • Opbouw van de business case
 • De businesscase verkopen aan het management.

Wat kan je na deze sessie?

•    Je weet welke stappen te ondernemen zijn bij het invoeren van het proces van competentiemanagement.

•    Je kan keuzes voorleggen en de te nemen beslissingen formuleren.

•    Je kan de consequenties inschatten van de genomen beslissingen.


OPDRACHT:   Opdracht sessie 3 verder afwerken + Maak je business case op, inclusief het tijdsschema.


Welke resultaten bekom je na deze opdracht :   

•    Je hebt een praktisch plan klaar om te verkopen aan het management.

•    Je weet wie je in elk van de stappen moet betrekken.

•    Je kent de principes van de projectmatige aanpak van competentie- en kwalificatiemanagement.

•    Je weet hoe je een werkgroep moet samenstellen die oordeelkundig het profiel kan opmaken.

•    Je hebt de risico’s ingeschat.


 


Opmaken van profielen op basis van het op maat gemaakte competentiewoordenboek en Evalueren van medewerkers


 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Rondetafelgesprek over de ervaringen om deze businesscase op te bouwen
 • Opmaken en normeren van de technische profielen
  • Enkele cases uit andere bedrijven
  • Controle van het woordenboek in functie van kwalificaties en opleidingsvoorstellen.
  • Praktisch samenstellen van de technische functieprofielen, als input voor de werkgroepen.
 • Hoe de werkgroepen voorbereiden
 • Het communicatiemoment naar de medewerkers voorbereiden.
 • Verschillende evaluatiemethodes.
  • Voor- en nadelen van elke methode aan de hand van enkele cases
  • Ontmijnen van moeilijke situaties tijdens het evaluatiemoment
 • Inoefenen in het evalueren van een medewerker
 • Een individuele analyse maken en een voorstel van een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) opstellen.

Wat kan je na deze sessie?

•    Je kan een analyse maken van een technisch functieprofiel.

•    Je kan een competentieprofiel opstellen van dit functieprofiel met behulp van het op maat gemaakte competentiewoordenboek.

•    Je weet hoe je het profiel gevalideerd moet krijgen.

•    Je kan dit competentieprofiel normeren.

•    Je kan de consequenties van te hoge en/of te lage normering inschatten.

•    Je weet hoe je dit genormeerde profiel kan laten valideren.

•    Je weet welke manieren er bestaan om competenties van medewerkers te evalueren.

•    Je kan een inschatting maken van de competenties van een medewerker.

•    Je kan een individuele analyse maken.

•    Je kan een POP opmaken voor een medewerker.


Wat heb je nodig voor deze sessie?

•    Laptop met Excel2016 of hoger

•    Technische functieprofielen uit de technische dienst


OPDRACHT:   Maak alle gewenste profielen op in de werkgroep en bereik consensus over de inhoud. Normeer de profielen en zorg voor een consensus.


Welke resultaten bekom je na deze opdracht :   

•    Gevalideerde genormeerde technische competentieprofielen

•    Evaluaties van de medewerkers.

•    Voorstellen voor de individuele POP’s


Analyseren van de in kaart gebrachte competenties


 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht waarbij de evaluaties zijn gemaakt
  • Rondetafelgesprek over de ervaringen om deze businesscase op te bouwen
 • Conclusies trekken en actieplan opstellen op basis van: 
  • Individuele analyses
  • Teamanalyses
  • Assetanalyses
  • Kwalificatieanalyses
  • Fleximatrix
  • Inzetbaarheidmatrix
 • Opmaken van persoonlijke opleidingsplannen en teamopleidingsplannen
 • Ninebox-grid en in kaart brengen van de successierisico’s

Wat kan je na deze sessie?

•    Je kan een analyse maken van een competenties van een medewerker.

•    Je kan evoluties ontdekken in de competenties van een medewerker.

•    Je kan een analyse van een team opmaken en interpreteren.

•    Je kan evalueren welke risico’s er bestaan als een medewerker het bedrijf of het team verlaat.


Wat heb je nodig voor deze sessie?

•    Laptop met Excel2016 of hoger

•    Technische functieprofielen uit de technische dienst


OPDRACHT:   Afwerken van de teamanalyse op basis van de geëvalueerde medewerkers. Maak de uitbreiding naar de kwalificaties en het opleidingsplan voor de medewerkers en het team.


Welke resultaten bekom je na deze opdracht :   

•    Een volledig geanalyseerd team.

•    Persoonlijk opleidingsplan per medewerker

•    Een teamopleidingsplan


Terugkomsessie: Voorstelling intern project


Je brengt je bedrijfsintern project naar voor en je krijgt feedback van de groep. Bij deze sessie zijn ook de interne ‘sponsors’ van bij de deelnemende bedrijven van harte welkom. Ook voor hen wordt dit een uiterst interessante ervaringsuitwisseling.


 • Schets van het team (organigram, soorten medewerkers, functies, knelpunten)
 • Voorstel van de projectaanpak
 • Voorstelling 1 of meerdere uitgewerkte profielen (incl norm)
 • Voorstelling individuele analyse(s) en teamanalyses, POP's,...
 • Eindconclusie van je  project

Er wordt verwacht dit in te leveren 1 week voor de einddatum

Geschatte duurtijd van de voorstelling: 15 minuten + 15 minuten vragen en bespreking

 


 


Doelgroep 


Onderhoudsverantwoordelijken, team leaders, HR-verantwoordelijken, en iedereen die verantwoordelijk is voor competentiebeheer in een technische omgeving en verdere stappen wil zetten en het beheer van competenties in de praktijk wilt toepassen. Vertrouwdheid met de leefwereld van de technici in het veld en de basisprincipes van onderhoud en/of asset management wordt verondersteld. Er is geen voorkennis rond competentie- en talentmanagement vereist. Ervaring met gebruik van Microsoft Excel is handig.


 


Over het toepassingstraject

 


Voor de toepassingstrajecten hebben we inspiratie gehaald bij de vermaarde Chinese filosoof Confucius: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp”.


Een toepassingstraject is een korte opleiding gevolgd door verschillende vervolgsessies. Het is de bedoeling dat de deelnemers na elke sessie de aangeleerde concepten toepassen in hun bedrijf. Tijdens de daaropvolgende sessie worden ervaringen gedeeld met de andere deelnemers en worden uitdagingen en oplossingen besproken. Daarna wordt er gestart met de voorbereiding van de volgende toepassingsfase.


De toepassingssessies hebben pas zin als iedereen de tijd heeft gehad om de opdracht goed voor te bereiden. Daarom zijn er steeds 3 à 6 weken tussen de verschillende vervolgsessies. Naast de theorie en de vervolgsessies willen we ook leren van elkaar. Daarom zijn er in dit toepassingstraject maximaal 12 deelnemers.


Na het volledige traject heeft niet enkel de deelnemer kennis en ervaring opgedaan, maar is er ook een verbeterslag gemaakt in het bedrijf  waar hij werkzaam is.  Een toepassingstraject biedt dan ook een interessante ROI voor de deelnemer en het bedrijf.


Om het traject succesvol te implementeren in het bedrijf wordt het sterk aanbevolen dat elke

deelnemer een interne ‘sponsor’ engageert, die over bevoegdheid beschikt om de deelnemers te ondersteunen bij het invoeren competentie- en kwalificatiebeheer in de technische omgeving (vb. HR Manager, plant manager, operations manager, maintenance manager, etc...) .

 


 


Over de trajectbegeleider


Christophe Dhaenens heeft een technische achtergrond en startte zijn carrière in de elektronica en de auto-industrie. Gedurende meer dan 17 jaar werkte hij vervolgens voor Syntra als opleidingscoördinator technische beroepen, sectorcoördinator industrie en projectcoördinator HR-Services. 

Sinds 2010 is hij bij Fluvius bezig met HR, opleidingen en skill-en competentiemanagement. Daarnaast startte hij het bedrijf D-INC die bedrijven ondersteund op vlak van Learning & Development en Talent & Competence Management.


 


Blijf op de hoogte van nieuwe data


Deze opleiding staat momenteel niet gepland. Wil u op de hoogte blijven? Laat hier uw gegevens achter.


 

Event date:
dinsdag 09/02/2021 - 9:00
woensdag 10/02/2021 - 12:00
Taal:
Nederlands
Price members:
€ 2.295 (ex btw)
Price none members:
€ 2.595 (ex. btw)
Organised by:
BEMAS

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.Meer info.

Activity type:
Toepassingstraject