Toepassingstraject 'de efficiëntie van je technici verhogen'

Een technische dienst staat niet enkel in voor de maximale technische beschikbaarheid van de installaties, maar moet er ook voor zorgen dat de technische interventies efficiënt en effectief uitgevoerd worden. In veel organisaties wordt er steeds meer verwacht, terwijl de beschikbare mensen en middelen niet of minder snel meegroeien. Andere bedrijven worden dan weer geconfronteerd met een steeds groter tekort aan beschikbare technische profielen op de arbeidsmarkt. hott

Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe en zijn de technici steeds meer gehouden aan voorschriften om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Een voor de hand liggende oplossing is de efficiëntie van de technici te verhogen. Dit kan gemakkelijk gebeuren door onnodige zaken niet te doen of door sommige zaken sneller te doen. Technici moeten immers vaak heel wat obstakels overwinnen voor ze met het juiste materiaal en benodigde uitrusting aan hun werk kunnen beginnen.

Daarom start BEMAS in samenwerking met PDM met een toepassingstraject waarbij de deelnemers actief werken rond het verhogen van de efficiëntie van de technici. De grote uitdaging is natuurlijk om die verbeter opportuniteiten te decteren en tevoren in te schatten wat het verbeterpotentieel is. We maken daarvoor gebruik van Hands on Tool Time metingen (HoTT).

HoTT toepassen helpt bij:

 • verhogen van de arbeidsproductiviteit van onderhoudstechnici
 • het laten dalen van onderhoudskosten
 • uitvoeren van meer onderhoud door hetzelfde aantal technici

Het is niet de bedoeling is niet om de technici sneller te doen werken, maar wel om nodeloze verliestijden te elimineren. Daardoor komt tijd vrij om bijvoorbeeld meer preventief onderhoud of verbeterprojecten te doen.

De stappen in dit toepassingsproject:

 1. Inzicht krijgen in HoTT in uw bedrijf & vergelijke met industrie-benchmark
 2. Verbeterkansen zoeken en een actieplan opstellen
 3. Verbeteringen doorvoeren in een pilootomgeving
 4. Tenslotte een nieuwe HoTT-meting doen en de resultaten vergelijken met het startpunt.

Wat is Hands-on tool time (HoTT)?

 • HoTT wordt gebruikt om aan te duiden hoeveel tijd technici en aannemers effectief aan het uitvoeren van onderhoudstaken zijn (preventief onderhoud, storingzoeken en reparatie).
 • Studies in het buitenland tonen aan dat er in onderhoud nog heel wat ruimte voor efficiëntieverbetering is door het reduceren van wachttijden, zoeken naar wisselstukken,...
 • De vrijgekomen tijd kan bijvoorbeeld nuttig gebruikt worden om te werken aan preventief onderhoud, het elimineren van steeds terugkomende problemen, of andere projecten.

Wat levert het op?

 • Hogere productiviteit => kostenverlagingen en een betere beschikbaarheid van assets.
 • Maar komt ook het werkplezier ten goede. “Uiteindelijk zijn de technici graag bezig met techniek en hebben ze liefst zoveel mogelijk de handen aan de knoppen. Als we de werkprocessen weten te verbeteren, leidt dat dus ook tot gemotiveerde mensen en tot een betere prestatie.”

Hoe gaan de HoTT metingen in z’n werk?

 • Na een opleiding aan de start van het traject, voert u de metingen uit in uw bedrijf.
  • Hands on Tool Time wordt gemeten door een monteur gedurende een onderhoudstaak te volgen en te registreren waaraan hij zijn tijd besteedt.
  • Dit is niet bedoeld om de technicus te controleren, maar vooral om te ontdekken welke externe factoren niet productieve tijd veroorzaken.
 • De meetgegevens worden verwerkt door specialisten van PDM.
  • Binnen het toepassingstraject zijn er 3 meetcampagnes van 12 uren.
  • Per deelnemer wordt een groep van maximaal 10 technici gemonitord rond een specifieke piloot-toepassing of -omgeving (bijvoorbeeld het preventief onderhoud van een bepaalde machine of lijn).
 • De HoTT App door WCM
  • BEMAS en PDM werken in dit traject samen met WCM.
  • Deze Nederlandse organisatie ontwikkelde een interactieve app waarmee efficiënt HoTT metingen kunnen worden uitgevoerd.
  • In dit toepassingstraject zit er voor elke deelnemer een licentie inbegrepen om met de app 3 HoTT metingen gedurende 12 uren uit te voeren.

Wat is een toepassingstraject?

Met een toepassingstraject willen we de theorie direct toepassen aan de praktijk. Na een korte theorie sessie gaan we de elementen bespreken in een kleine groep van gelijkgestemden. Daarna gaan we de theorie toepassen. Iedere deelnemer past dit toe op zijn/haar bedrijf. Tijdens de volgende sessie (4 weken later) komen we terug op de oefening. Wat is het resultaat? Wat liep er vlot / wat niet? Welke keuzes hebben we gemaakt? Daarna gaan we terug door een volgend stukje theorie en herhalen we de cyclus. Iedere sessie gaat bij voorkeur door bij één van de deelnemers. Hierdoor hebben we de kans om het bedrijf van dicht bij te leren kennen en proberen we een rondgang / toelichting te koppelen aan de sessie.

Door de kleine groep met gelijkgestemden ontstaat er een atmosfeer om gezamenlijk de stappen te doorlopen. Hierdoor kunnen we leren in een “veilige” omgeving.

Na het vervullen van de opdrachten in het toepassingstraject, heb je voor je bedrijf:

 • in een pilootomgeving een HoTT meting van de huidige situatie uitgevoerd;
 • zijn mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd;
 • hiervoor een verbeterplan opgemaakt;
 • de voorgestelde verbeteringen geïmplementeerd in de pilootomgeving;
 • de resultaten van deze verbetering gemeten;
 • de krijtlijnen voor een eventuele verder uitrol uitgezet.

Inhoud per sessie

1ste dag: Theoriesessie

 • Inzicht hebben in wat het gemiddeld genomen de efficiëntie van technici is. Inzichten in mogelijke soorten efficiëntie verliezen in onderhoud
 • Begrijpen wat HoTT is en hoe dit gemeten wordt
 • Leren werken met de HOTT app om zelf metingen te kunnen uitvoeren
 • oefening ter plekke: aflijnen van de piloot: het grootste verbeterpotentieel in de eigen organisatie identificeren + plan van aanpak opstellen
 • huiswerkopdracht:
  • uitvoeren van een test HOTT meting
  • definitief formuleren van de scope van de piloot

2de halve dag: Voorbereiding Scan

 • voorstelling van de resultaten van de test door de deelnemers
 • leerpunten
 • opstellen van het meetplan voor de eerste formele meeting in de piloot
 • hoe de meting aankondigen in het bedrijf en hoe omgaan met mogelijke tegenkanting
 • huiswerkopdracht:
  • Hands on Tool Time (HoTT) meting uitvoeren in het eigen bedrijf (eigen technici of externe technici) aan de hand van een app

3de halve dag: Analyse van de Scan

 • voorstelling van de resultaten van de meeting door de deelnemers
 • analyse van de resultaten bij de deelnemers door deze te vergelijken met sectorale benchmarkdata
 • hoe op basis hiervan een realistisch verbeterpotentieel identificeren
 • hoe de business case van de verbetering opmaken
 • hoe technici overtuigen om aan de verbetering te werken
 • oefening ter plekke: het grootste verbeterpotentieel in de eigen organisatie identificeren + plan van aanpak opstellen
 • huiwerkopdracht:
  • het grootste verbeterpotentieel in de eigen organisatie identificeren
  • de piloot en de objectieven vastleggen
  • plan van aanpak opmaken of afwerken

4de halve dag: Implementatie

 • verbetering implementeren
 • hoe verbetering opvolgen en bijsturen
 • do’s en dont’s van verbeterprojecten
 • Leren omgaan met weerstanden kan je tegenkomen bij efficiëntieverbetering en hoe deze aanpakken
 • verdere implementatie van verbeterproject in de piloot
 • resultaten hiervan meten aan de hand van een tweede scan
 • huiswerkopdracht:
  • verdere implementatie van verbeterproject in de piloot
  • resultaten hiervan meten aan de hand van een tweede scan

5de halve dag: Borging en vervolg

 • resultaten de tweede meting en het resultaat van het gerealiseerde piloot-traject voorstellen en bespreken
 • lessons learned
 • hoe de resultaten borgen
 • mogelijke vervolgstappen
 • huiswerkopdracht:
  • Zelfreflectie
  • Next steps vastleggen

Doelpubliek 

Technisch-operationele managers: technische verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, supervisors,…

Trajectbegeleider

nzNa een opleiding tot master in Electromechanical Engineering, startte Nick Zwinnen zijn professionele loopbaan als verantwoordelijke voor het preventief en correctief onderhoud aan boord van een baggerschip. Als Implementation Consultant bij PDM heeft hij ruime ervaring op het gebied van productie, onderhoud, verbetering en projectmanagement, zowel binnen Manufacturing, als de (Petro)Chemische en Farmaceutische industrie.

Data, locaties & timing

 • De eerste sessie vindt plaats in op donderdag 20/9/2018 in Herentals
  • Link 21, Welvaartstraat 14, 2200 Herentals
  • Ontvangst vanaf 8u30. Start om 9u00. Einde om 16u30.
 • Vervolgsessies op de volgende data:
  • 25/10/2018
  • 6/12/2018
  • 7/2/2019
  • 21/3/2019
 • Timing vervolgsessies:
  • 12u30 (ontvangst met broodjes
  • 13u00 start sessie
  • 15u00 pauze
  • 16u30 einde
 • De vervolgsessies vinden telkens plaats bij één van de deelnemers.
  De gastheer voorziet vaak een korte rondleiding wat op zich ook een interessante leerervaring is.
  De locaties worden in overleg met de deelnemers vastgelegd. 

   

  Data

  Wil u op de hoogte gebracht worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Laat hier uw gegevens achter.


Datum:
donderdag 20/09/2018 - 8:30
donderdag 20/09/2018 - 16:30
Taal:
Nederlands
Ledenprijs:
€ 2.295 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 2.695 (ex btw)

Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Toepassingstraject