Toepassingstraject: de eerste stappen van Asset Management in de praktijk

Asset Management is een begrip dat de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt wordt zowel in de publieke sector (bv infrastructuurbeheerders) als in de private sector (bv productieondernemingen). am

ISO 55000 definieert Asset Management als de “gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa”. Het is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Asset Management helpt bedrijven om de juiste afwegingen tussen kosten, opbrengsten en risico’s te maken. Asset Management draagt op die manier bij tot het structureel en duurzaam verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Steeds meer bedrijven en organisaties kijken hoe de processen rond investeringen en beheer van infrastructuur, installaties en/of machinepark passen in de Asset Management principes zoals die in de ISO 5500x-norm naar voren worden geschoven.

De principes achter de norm helpen organisaties om er voor te zorgen dat iedere en in de organisatie rondom de assets aan dezelfde doelen werkt en de operationele silo’s worden doorbroken. Momenteel wordt immers nog te vaak veel waarde verloren door suboptimalisatie.

ASSET MANAGEMENT WORDT EEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE OM TE COMPETITIEF TE BLIJVEN IN DE GLOBALE ECONOMIE.

Heel wat bedrijven hebben al een goed werkend onderhoudsbeheer. Er ontbreken slechts enkele puzzelstukken om verder te evolueren naar Asset Management. Het doel van toepassingstraject is om de deelnemers op weg te helpen om Asset Management in de praktijk in te voeren (of te verbeteren) en toe te passen in hun bedrijf. Deze opleiding onderscheidt zich van klassieke Asset Management opleidingen door te focussen op de meest essentiële Asset Management processen die in veel bedrijven nog niet (voldoende) zijn uitgewerkt.

Tijdens het toepassingstraject geven we inzicht hoe men de toegevoegde waarde van asset management kan kwantificeren, welke processen er nodig zijn, wat deze processen inhouden en hoe ze in de organisatie in te voeren. De deelnemers werken deze processen telkens concreet uit voor hun bedrijf. De opgemaakte documenten kunnen de later de basis vormen voor een ISO 5500x-certificatie, zonder dat dit het doel van het toepassingstraject is. Door deel te nemen kan je vooral meerwaarde creëren voor het bedrijf door het toepassen van de in het traject uitgewerkte Asset Management strategieën.

Wat is een toepassingstraject?

Met een toepassingstraject willen we de theorie direct toepassen in de praktijk. Na een korte theorie sessie gaan we de elementen bespreken in een kleine groep van gelijkgestemden. Daarna gaan we de theorie toepassen. Iedere deelnemer past dit toe op zijn/haar bedrijf. Tijdens de volgende sessie (4 à 6 weken later) komen we terug op de oefening. Wat is het resultaat? Wat liep er vlot / wat niet? Welke keuzes hebben we gemaakt? Daarna gaan we terug door een volgend stukje theorie en herhalen we de cyclus. Iedere sessie gaat bij voorkeur door bij één van de deelnemers. Hierdoor hebben we de kans om het bedrijf van dicht bij te leren kennen en proberen we een rondgang / toelichting te koppelen aan de sessie. Door de kleine groep met gelijkgestemden ontstaat er een atmosfeer om gezamenlijk de stappen te doorlopen. Hierdoor kunnen we leren in een “veilige” omgeving.

Trajectdoelstellingen

Door het participeren in het toepassingstraject, leer je:

 • Hoe een Strategic Asset Management Plan (SAMP) opmaken
 • Hoe een Asset Management Plan opmaken
 • Hoe Asset Management doelen bepalen en opvolgen
 • Hoe stakeholders betrekken in de verschillende stappen van asset management
 • Aan te tonen hoe men waarde kan creëren met asset management

Na het vervullen van de opdrachten in het toepassingstraject, heeft je bedrijf:

 • een Strategic Asset Management Plan voor een welomschreven groep van assets ;
 • een Critiality Ranking voor één asset familie;
 • een Asset Management Plan voor (een deel van) deze assets;
 • een Basis LTAP (Long Term Asset Plan )voor één asset familie;
 • een basis LCP (Life Cycle Plan) voor één asset familie;
 • een aanpak om veroudering van asset inzichtelijk en bespreekbaar te maken;
 • een aanpak om de juiste contractvorm te kiezen voor uitbesteed werk en om het contract op te volgen;
 • de resultaten van een Self assessment gap-analyse tov de ISO 55000-norm

Inhoud toepassingstraject

Inhoud

Onderwerpen

Huiswerkopdracht

1. De essentiële bouwstenen van Asset Management en het Strategic Asset Management Plan (SAMP)

 • Begrijpen van het Asset Management domein
 • Wat moet er gebeuren: normen kader ISO 55000
 • Hoe kun je dat doen?
 • Welke modellen kunnen ondersteunen?
 • Asset Management Context
 • Asset Management Beleid & SAMP
 • High Level SAMP (Stakeholder map / SWOT/ benoemen: AM-doelen voor de waarde drijvers)

2. Asset data,  Asset conditie,  Asset criticality

 • Welke informatie moet heb je nodig voor Asset Management?
 • Hoe zorg je dat deze data actueel blijft
 • Hoe bewaak je de conditie?
 • Hoe stel je kritische asset vast?
 • Bespreken huiswerk (Basis SAMP)
 • Asset data control / life cycle data
 • Management of Asset Change
 • Condition monitoring
 • Criticality Raninking (link met Reliability Engineering)
 • Critiality Ranking één asset familie

3. Risk Based Decision Taking en benadering voor investerings-beslissingen

 • Hoe maak je veroudering inzichtelijk?
 • Hoe definieer je maatregelen?
 • Hoe worden portfolio keuze gemaakt met behulp business cases en van risicomatrix ?
 • Bespreken huiswerk (Criticality Ranking)
 • LTAP: Long Term Asset Plan (Asset health model) 
 • LCP: Asset Life Cycle Plannen
 • Portfolio keuzes (bestaande & nieuwe assets) business cases & risico reductie bijdrage
 • Basis LTAP (Long Term Asset Plan) voor één asset familie
 • Basis AMP (Asset Management Plan) voor één asset familie

4. Besturing van Asset Management Plannen en activiteiten

 • Hoe ga je om met uitgesteding?
 • Hoe garandeer je resultaat van uitbestede werken?
 • Hoe garandeer je resultaat van interne werken?
 • Bespreken huiswerk (Basis LTAP)
 • Sourcing keuzes (Outsourcing Control)
 • Aansturing externe service providers
 • Aansturing interne service providers
 • Basis LCP (Life Cycle Plan) voor één asset familie

5. Asset Management in het kader van 
ISO 55500

 • Inrichting van het Maintenance & Asset Management systeem: proces organisatie, IT, Content, besturing: Welke eisen stelt ISO?
 • Hoe werkt een ISO 55 000 certificeringstraject?
 • Hoe meet je de ISO 55 000 compliance?
   
 • Bespreken huiswerk (Basis LCP)
 • Asset Management Systeem inrichting
 • Certificeringstrajecten
 • Self assessment ISO 55 000 (optionele opdracht)

Doelpubliek  

Technisch-operationele managers (asset managers, technische directie, onderhoudsmanagers, fleet managers, etc…) die willen starten met het toepassen van de Asset Management principes binnen hun organisatie. Bij voorkeur heb je tevoren reeds inzicht in wat Asset Management inhoudt. Wij sturen u graag wat leesmateriaal indien dit niet het geval is. 

Lesgever

pdecaignyPeter Decaigny is zowel industrieel als bedrijfskundig ingenieur en startte zijn carrière 22 jaar terug bij Volvo Cars Gent. Daar heeft hij diverse functies vervuld in onderhoud, gaande van reliability engineer, verantwoordelijke van de centrale onderhoudsdiensten & de magazijnen tot manager van de onderhoudsprocessen binnen de verschillende productievestigingen in Zweden en België. Hier implementeerde hij de Value Driven Maintenance aanpak van Mainnovation en combineerde dit met de bestaande TPM-filosofie binnen Volvo Cars. Peter was van 2006 – 2009 Business Team Manager bij Siemens. In deze periode was hij oa Managing Director van de maintenance joint-venture in de papierindustrie in Duitsland.

Sinds 2009 is Peter consultant bij Mainnovation. Als partner is hij verantwoordelijk voor de activiteiten in België en Frankrijk. Daarnaast is hij zelf nog steeds betrokken als consultant bij projecten in de chemie, voeding, automobiel, discrete manufacturing, pharma en de infrastructuurwereld. Bij asset intensieve klanten zoals Infrabel, Elia, Havenbedrijf Antwerpen, Aquafin liggen de uitdagingen heel sterk op het optimaliseren van de volledige asset levenscyclus en niet enkel op het onderhoudsproces.

Praktisch

 • De eerste sessie vindt plaats in op dinsdag 5 juni in Beveren. Ontvangst vanaf 12u00. Start om 13u00. Einde om 17u30.
 • Vervolgsessies op dinsdagnamiddag: 3 juli – 4 september – 9 oktober – 6 november.  Deze worden in overleg met de deelnemers definitief vastgelegd na de eerste sessie en vinden bij voorkeur plaats bij één van de deelnemers op het bedrijf. De kosten voor catering mogen aan BEMAS doorgerekend worden.
 • Presentatie in het Nederlands, Nederlandstalige handouts

   

  Hou me op de hoogte

  Deze activiteit staat momenteel niet gepland, al is de kans groot dat we deze in de toekomst nogmaals organiseren. Klik HIER als u hiervan op de hoogte gehouden wilt worden.

   

Datum:
dinsdag 05/06/2018 - 12:00
woensdag 06/06/2018 - 17:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
Hotel Beveren
Gentseweg 280
Beveren 9120
Ledenprijs:
€ 1.795 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 1.995 (ex btw)
Georganiseerd door:
BEMAS - Belgian Maintenance Association
Activiteitstype:
Opleiding