Toepassingstraject: Actief bouwen aan een reliability-cultuur

Heel veel bedrijven willen de betrouwbaarheid van de productie verhogen en de hoogst mogelijke betrouwbaarheid van de installaties bereiken. Sommigen investeren daartoe in nieuwe machines, sensoren of innovatieve IioT-technologie. Anderen zetten in op verbeterprogramma’s waarbij bijvoorbeeld het preventief onderhoud wordt geoptimaliseerd. Op zich zijn dit allemaal zeer nuttige inspanningen, maar de verbetering botst vaak op bestaande gewoontes en een vastgeroeste bedrijfscultuur.

Dingen beter doen wil vaak zeggen dingen anders doen. Mensen gaan zich dus een stuk moeten aanpassen om dit doel te bereiken. Het is dus van cruciaal belang dat het menselijke aspect van een echte cultuur van betrouwbaarheid evenveel aandacht krijgt als het technologische aspect. In de Nederlandse studie ‘Smart Moves for Smart Maintenance’ wordt Cultuurverandering in Maintenance en Reliability aangeduid als één van de meest kritische succesfactoren voor de productieonderneming in de huidige digitale revolutie (zie ook kader).

Om u te helpen om in uw bedrijf een Reliability Culture succesvol op te bouwen en te versterken, organiseert BEMAS het toepassingstraject “Samen op weg naar een reliability-cultuur”. De opleiding en begeleiding gebeurt door Kris Vanhoof, die ervaring heeft in onderhoud, kwaliteit, training en leiderschap. Maar de deelnemers leren ook van elkaar. Door de praktische gerichte opbouw en de spreiding in de tijd kan u de inzichten effectief in de praktijk brengen, vragen stellen en bijsturen.

 

Aanpak

De kracht van dit toepassingstraject ligt in de planmatige aanpak die ervoor zorgt dat de opgedane inzichten onmiddellijk effectief toegepast en opgevolgd worden. We werken in verschillende stappen:

1.      Een beeld opbouwen van de bestaande situatie op vlak van reliability cultuur in uw bedrijf (aan de hand van een vragenlijst);

2.      Prioriteiten afbakenen voor het veranderingstraject in uw bedrijf;

3.      Ontwikkelingsnoden in kaart brengen en het veranderprogramma opstellen;

4.      Na afloop van het traject wordt een nieuwe ‘meting’ gedaan om de vooruitgang te kunnen vastleggen.

Om dit traject succesvol te implementeren in uw bedrijf wordt het sterk aanbevolen dat elke deelnemer een interne ‘sponsor’ engageert, die over bevoegdheid beschikt om te ondersteunen bij veranderacties (vb. plant manager, operations manager, …).

 

Na de eerste opleidingsdag, nemen de vervolgsessies telkens 4 uur in beslag, en worden bij voorkeur georganiseerd bij één van de deelnemers in het bedrijf. We gebruiken volgende timing:

●       15 minuten - Voorstelling van bedrijf waar de sessie plaatsvindt;

●       20 minuten - reflecteren en rapporteren over resultaten van vorige sessie;

●       15 minuten - facilitator licht thema van de dag toe;

●       10 minuten - brainstormen over de cases van de dag;

●       3 x 50 minuten - 3 vragen worden in detail behandeld;

●       Training: de facilitator brengt een aantal modellen aan voor de soft skills van de dag.

 

Om het maximum uit dit traject te halen zetten we ook in op ‘intervisie’. Dit wil zeggen dat het ook de bedoeling is om op een geëngageerde manier van elkaar bij te leren en ervaringen uit te wisselen. Het is dan ook belangrijk om effectief tijdens elke sessie aanwezig te zijn, en tussentijdse acties te ondernemen op basis van de sessies.

Het is ook de bedoeling om te werken met ‘buddy pairs’, op basis van complementariteit of gelijkaardige doelen.

Op basis van het een werkboek worden de verschillende deelelementen behandeld. Er wordt een korte voorbereiding gevraagd voor elke sessie, om de lestijd samen zo effectief mogelijk te benutten:

●       voorbereidende oefeningen / zelfevaluatie;

●       implementatie van acties op basis van vorige intervisie;

●       contact met buddy voor de sessie;

●       persoonlijke groeipunten en vragen doorsturen aan de coach.
 

Programma

sessie

thema

datum

timing

locatie

sessie 1

Reliability-cultuur als sleutel voor duurzame verandering

Donderdag 12 september 2019

9.00 - 17.30 uur

Link 21, Herentals

sessie 2

In kaart brengen van sleutelfiguren, rolmodellen, informele krachten in de organisatie: supporters en tegenstanders van de reliability-cultuur

Dinsdag 15 oktober 2019

12.00 – 17.30 uur

bij deelnemend bedrijf

sessie 3

Hoe voer je overtuigende en inspirerende gesprekken over een andere visie en gedrag rond betrouwbaarheid en reliability in het bedrijf?

Dinsdag 19 november 2019

12.00 – 17.30 uur

bij deelnemend bedrijf

sessie 4

Technologie, systemen en methodes

Dinsdag 17 december 2019

12.00 – 17.30 uur

bij deelnemend bedrijf

sessie 5

Processen, gewoonten, patronen in oude en nieuwe reliability-cultuur

Dinsdag 21 januari 2020

12.00 – 17.30 uur

bij deelnemend bedrijf

sessie 6

Hoe komen tot een partnership met het bedrijfsmanagement rond een breed gedragen reliability-cultuur

Dinsdag 18 februari 2020

12.00 – 17.30 uur

bij deelnemend bedrijf

sessie 7

Evaluatie en next steps

Dinsdag 24 maart 2020

9.00 - 17.30 uur

Link 21, Herentals

In februari en maart kan vrijblijvend een individueel coachingmoment rond leiderschap worden gevolgd bij de lesgeefster. Deze sessie van twee uur werd erg sterk gewaardeerd en aanbevolen door de deelnemers van de vorige reeks. De kostprijs hiervan is niet inbegrepen in dit toepassingstraject.

Download hier de info over alle modules:

 

Over de lesgeefster

Het toepassingstraject “samen op reis naar een reliability culture” wordt begeleid door Kris Vanhoof. Kris werkte bijna 20 jaar in diverse operationele en hr managementfuncties binnen internationale bedrijven (Amoco, BP, Atlas Copco). Ze startte haar carrière als Maintenance Engineer. Nadien was ze maintenance supervisor en facilitator continuous improvement en evolueerde haar expertise steeds meer naar de menselijke aspecten van verandering.

Sinds een tiental jaar is ze actief als coach in grote en middelgrote organisaties. Ze werk in die hoedanigheid voornamelijk met top- en middle managers, teamleiders en technische experten bij bedrijven zoals Atlas Copco, Telenet, Belgoprocess, Macro-Metro, De Persgroep, Michelin, Vito, Macadam, TUC Rail, Infrabel, Terumo, Lubrizol, Melexis, fabricom, proximus… Kortom dankzij haar ervaring in onderhoud, kwaliteit, training en coaching is Kris dé ideale begeleider voor het toepassingstraject.

 

Doelpubliek

Dit toepassingstraject richt zich tot iedereen die wil bekomen dat zijn of haar organisatie (nog) meer aandacht besteedt aan betrouwbaarheid.  Kortom, voor professionals en leidinggevenden die werkzaam zijn in een productiecontext, zoals onderhoudsverantwoordelijken, Reliability Engineers, onderhoudsingenieurs, Maintenance supervisors, Change managers, Quality Managers of Operations en Production Managers. 
We bevelen sterk aan dat de deelnemers in het bedrijf de steun genieten van een interne sponsor die het ook belangrijk vindt om de cultuurverandering naar (nog) meer Reliability in het bedrijf in te zetten (bv plant manager, operations manager…).
Om zeker te zijn dat de mensen optimaal de tijd hebben om hun eigen cases en oefeningen naar voor te brengen beperken we de groepsgrootte tot maximum 10 deelnemers.
 

Datum:
donderdag 12/09/2019 - 9:00
dinsdag 24/03/2020 - 17:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Ledenprijs:
€ 2.595 (ex. btw)
Prijs niet-leden:
€ 2.995 (ex. btw)

Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Toepassingstraject