Toepassingstraject “starten met competentie- en kwalificatiebeheer in een technische omgeving”

Als technisch leidinggevende of HR-verantwoordelijke is het belangrijk om een goed zicht te hebben van de technische competenties en talenten van uw medewerkers. Bovendien wil je op een vrij pragmatische manier de competenties van de medewerkers analyseren om eventueel (ontwikkelings)acties te kunnen ondernemen. Daarnaast wil je ook een zicht krijgen op het potentieel dat in de groep zit, maar ook welke functies een risico kunnen inhouden in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de competenties die moeten opnieuw ingevuld worden, wanneer er iemand met pensioen gaat.sdfsdf

Om dit correct te doen, is het essentieel één en ander goed gestructureerd en goed onderbouwd aan te pakken.

 • Kent u bijvoorbeeld het verschil tussen kwalificaties, competenties en talenten?
 • Hoe kan je de competenties van je medewerkers correct in kaart brengen?
 • En is dit voldoende om het technisch talent in je bedrijf te beheren?
 • Is er in uw bedrijf een planmatige en gestructureerde aanpak van de skills en competenties van elke (technische) medewerker?

Tijdens dit toepassingstraject leer en oefen je als deelnemer hoe het competentie- en kwalificatiebeheer in je bedrijf op te zetten en toe te passen. Want alleen door dit doordacht aan te pakken kan je het beste halen uit je human resources, en kan je er tegelijk voor zorgen dat de personeelstevredenheid gemaximaliseerd wordt. Op het einde van het toepassingstraject heb je een in een speciaal daartoe ontwikkelde tool de competenties en kwalificaties van de technische medewerkers in een pilootomgeving (of in het bedrijf, afhankelijk van de grootte) volledig in kaart gebracht en geanalyseerd, en kan je verder volledig zelfstandig aan de slag om dit up to date te houden en voor de gehele technische dienst uit te rollen.

Trajectdoelstellingen

Door het participeren in het toepassingstraject, leer je:

 • hoe een technisch competentiewoordenboek op te maken;
 • hoe verbanden te leggen tussen competenties en assets, kwalificaties en opleidingen;
 • hoe zelf technische profielen op te maken;
 • hoe normen te maken voor zelfgemaakte profielen;
 • de do’s en dont’s van het evalueren van de competenties van medewerkers te beheersen;
 • hoe een analyse van de competenties van technische medewerkers en van een technische team te maken;
 • hoe uit deze analyse conclusies te trekken en welke acties er aan te koppelen;
 • hoe een persoonlijk opleidingsplan voor technische medewerkers op te stellen, uit te werken en op te volgen.

Na het vervullen van de opdrachten in het toepassingstraject, heb je voor je bedrijf:

 • een softwaretool in Microsoft Excel waarmee de competenties van technische medewerkers en teams opgesteld en geanalyseerd worden; 
 • in een pilootomgeving de operationele competenties van technische medewerkers en teams opgesteld en geanalyseerd; 
 • ontbrekende competenties, kwalificaties en opleidingsbehoeften in kaart gebracht;
 • een sluitend zicht op de risico’s bij wijzigingen in het technische personeelsbestand

De BEMAS Tacoma-Tool

Deelnemers ontvangen, inbegrepen in de deelnameprijs, een permanente licentie voor het gebruik van de BEMAS Tacoma-tool. Tacoma, staat voor TAlent en COmpetentie MAnagement. In de tool is reeds een standaard technisch competentiewoordenboek aanwezig dat kan aangevuld worden met bedrijfseigen competenties. Het is de bedoeling dat op het einde van dit traject deze tool door de deelnemer is ingericht op maat van het eigen bedrijf en in een piloot-omgeving is toegepast voor de analyse en beheer van de technische competenties en beheer van technische medewerkers.

De BEMAS Tacoma-tool wordt intensief tijdens het opleidingstraject gebruikt om de competenties van de medewerkers in de technische dienst in kaart te brengen. Deze is gebouwd op basis van digitale templates in Microsoft Excel. Het is daarom noodzakelijk een eigen laptop met MS Excel mee te brengen. Na het toepassingstraject kunnen de deelnemers de tool en de opgebouwde inhoud kosteloos en zonder restricties blijven gebruiken binnen de eigen bedrijfscontext (= de vestiging van de deelnemer(s)) worden gebruikt.

tacoma 1
Maken van profielen is zeer eenvoudig.

tacoma 2
Analyseren van de competenties van een individuele medewerker met opleidingsvoorstellen, ontwikkelingsacties en mogelijke duiding voor kwalificaties gebeurt in één oogopslag.Caption

tacoma 3
U krijgt met één druk op de knop een overzicht van de competenties van uw team.

Doelgroep

Iedereen die verantwoordelijk is voor competentiebeheer in een technische omgeving: Onderhoudsverantwoordelijken; Supervisors; Teamleaders; HR-medewerkers; … Vertrouwdheid met de leefwereld van de technici in het veld en de basisprincipes van onderhoud en/of asset management wordt verondersteld. Er is geen voorkennis rond competentie- en talentmanagement vereist. Ervaring met gebruik van Microsoft Excel is handig.

Programma

Sessie 1: Introductie in Asset-based competence and qualification management (1 dag)

Inhoud

 • Introductie: Aspecten van Asset Based Competentiebeheer
  • Assets
  • Welke assets zijn te onderhouden?
  • Welke niet?
  • In- vs-outsourcing
 • Competenties
  • Welke competenties zijn nodig?
   • In het volledige team
   • Per ploeg
  • Wie heeft welke competenties?
  • Zijn de competenties voldoende aanwezig in het team?
  • En zijn ze aanwezig per ploeg?
  • Hoe zorgen we dat competenties opgebouwd worden?
   • Opleidingen
   • Werkplekleren
   • Coaching
  • Hoe zorgen we dat competenties onderhouden worden?
  • Hoe competenties evalueren?
  • Wat is de link met opleidingen?
  • En waar stopt de link?
  • Hoe koppel je assets aan competenties?
  • De gevaarlijke link met functies en verloning
 • Kwalificaties
  • Welke kwalificaties zijn nodig?
  • Wet op het welzijn
  • AREI
  • Zicht op de assets en asset-risico’s van uw bedrijf
  • Tijdsgebonden aspecten van kwalificaties

Wat kan je na deze sessie?

 • Je kent het verschil tussen competenties, talent en kwalificaties;
 • Je kent de principes van het meten en kaart brengen van competenties;
 • Je weet wat een competentiewoordenboek is, wat profielen en normen zijn en wat een competentie-evaluatie is;
 • Je weet wat een individuele analyse is en hoe je die moet interpreteren;
 • Je weet wat welke soorten teamanalyses er kunnen gemaakt worden en weet hoe ze te interpreteren zijn.

OPDRACHT: Verzamel de volgende gegevens: de assetstructuur die gebruikt wordt in jouw bedrijf en de verschillende functieprofielen van de technische functies. Bepaal welke functies voor welke assets ingezet worden en waarom (of waarom niet).

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 • Je krijgt inzicht over welke assets intern of extern onderhouden worden;
 • Je krijgt inzicht over de opbouw van een functieprofiel;
 • Je krijgt inzicht over wie er waar voor ingezet kan worden en wie niet.

Sessie 2: Opmaken van profielen op basis van een bestaand competentiewoordenboek (halve dag)

Inhoud

 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Hoe werd de assetstructuur opgebouwd?
  • Hoe gedetailleerd of algemeen zijn de functieomschrijvingen?
  • Hoe bepaal je wie voor wat waar kan worden ingezet?
 • Gebruik van Tacoma
  • Algemene opbouw van Tacoma; 
  • De structuur van het aanwezige woordenboek;
  • Maken van genormeerde profielen; 
  • Evalueren van een medewerker; 
  • Analyseren van de resultaten op basis van de aanwezige evaluaties. 

Wat kan je na deze sessie?

 • Je kan een analyse maken van een technisch functieprofiel
 • Je kan een competentieprofiel opstellen van dit functieprofiel met behulp van een bestaand competentiewoordenboek
 • Je kan dit competentieprofiel normeren
 • Je kent de basisfuncties van Tacoma.

Wat heb je nodig voor deze sessie?

 • Laptop met Excel2016
 • Technische functieprofielen uit de technische dienst

OPDRACHT: Maak voor een tweetal functieprofielen de competentieprofielen aan. Normeer de competentieprofielen. Opgelet: hou geen rekening met de functies en niet de functiehouders.

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 • Gestructureerde genormeerde competentieprofielen
 • Inzicht over welke competenties die nog niet omschreven zijn.

Sessie 3: Opbouwen van een op maat gemaakt competentiewoordenboek (halve dag)

Inhoud

 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Welke profielen hebben we in de onderhoudsdienst?
  • Welke competenties zijn te kort?
 • Opbouw van een competentiewoordenboek
  • De soorten structuren; 
  • Het niveau van detail; 
  • Het opmaken van domeinen, clusters, competenties en indicatoren; 
  • Competenties koppelen aan kwalificaties en assets; 

Wat kan je na deze sessie?

 • Je kan ontbrekende competenties in je team detecteren;
 • Je kan een ontbrekende competentie omschrijven in waarneembare indicatoren;
 • Je kan een woordenboek aanmaken en competenties toevoegen, verwijderen of wijzigen;
 • Je kan de verbanden leggen tussen de competenties, de assets en de kwalificaties.

Wat heb je nodig voor deze sessie?

 • Laptop met Excel2016; 
 • Technische functieprofielen uit de technische dienst

OPDRACHT: Maak voor de ontbrekende competenties bij en vervolledig jouw woordenboek

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 •  volledig uitgewerkt competentiewoordenboek voor uw technische functies

Sessie 4: Opzetten van het proces van competentiemanagement (halve dag)

Inhoud

 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
 • De 13 stappen om succesvol competentiemanagement in te voeren
  • Wat zijn die stappen en waarom zijn ze allen zo belangrijk.
   • Wat zijn de bloopers uit het verleden.
   • Hoe de “change” bewerkstelligen
   • Een eenvoudige risicoanalyse van het project
  • Een summiere kost/effect berekening van elke stap.
  • Opbouw van de business case
 • De businesscase verkopen aan het management.

Wat kan je na deze sessie?

 • Je weet welke stappen te ondernemen zijn bij het invoeren van het proces van competentiemanagement;
 • Je kan keuzes voorleggen en de te nemen beslissingen formuleren;
 • Je kan de consequenties inschatten van de genomen beslissingen.

OPDRACHT: Maak je business case op inclusief het tijdsschema.

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 • Je hebt een praktisch plan klaar om te verkopen aan het management;
 • Je weet wie je in elk van de stappen moet betrekken;
 • Je kent de principes van de projectmatige aanpak van competentie- en kwalificatiemanagement;
 • Je weet hoe je een werkgroep moet samenstellen die oordeelkundig het profiel kan opmaken
 • Je hebt de risico’s ingeschat.

Sessie 5: Opmaken van profielen op basis van het op maat gemaakte competentiewoordenboek (halve dag)

Inhoud

 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Rondetafelgesprek over de ervaringen om deze businesscase op te bouwen
 • Opmaken en normeren van de technische profielen
  • Enkele cases uit andere bedrijven
  • Controle van het woordenboek in functie van kwalificaties en opleidingsvoorstellen
  • Praktisch samenstellen van de technische functieprofielen, als input voor de werkgroepen
 • Hoe de werkgroepen voorbereiden.

Wat kan je na deze sessie?

 • Je kan een analyse maken van een technisch functieprofiel
 • Je kan een competentieprofiel opstellen van dit functieprofiel met behulp van het op maat gemaakte competentiewoordenboek
 • Je weet hoe je het profiel gevalideerd moet krijgen
 • Je kan dit competentieprofiel normeren
 • Je kan de consequenties van te hoge en/of te lage normering inschatten
 • Je weet hoe je dit genormeerde profiel kan laten valideren.

Wat heb je nodig voor deze sessie?

 • Laptop met Excel2016
 • Technische functieprofielen uit de technische dienst

OPDRACHT: Maak alle gewenste profielen op in de werkgroep en bereik consensus over de inhoud. Normeer de profielen en zorg voor een consensus.

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 • Gevalideerde genormeerde technische competentieprofielen

Sessie 6: Evalueren van medewerkers (halve dag)

Inhoud

 • Bespreking van de resultaten van de voorbije opdracht
  • Hoe verliep de werkgroep?
  • Ervaringdeling.
 • Het communicatiemoment naar de medewerkers voorbereiden
 • Verschillende evaluatiemethodes
  • Voor- en nadelen van elke methode aan de hand van enkele cases
  • Ontmijnen van moeilijke situaties tijdens het evaluatiemoment
 • Inoefenen in het evalueren van een medewerker
 • Een individuele analyse maken en een voorstel van een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) opstellen.

Wat kan je na deze sessie?

 • Je weet welke manieren er bestaan om competenties van medewerkers te evalueren
 • Je kan een inschatting maken van de competenties van een medewerker
 • Je kan een individuele analyse maken
 • Je kan een POP opmaken voor een medewerker.

Wat heb je nodig voor deze sessie?

 • Laptop met Excel2016
 • Technische functieprofielen uit de technische dienst

OPDRACHT: Evalueer de medewerkers van een team.

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 • Evaluaties van de medewerkers
 • Voorstellen voor de individuele POP’s

Sessie 7: Analyseren van de in kaart gebrachte competenties (halve dag)

Wat kan je na deze sessie?

 • Je kan een analyse maken van een competenties van een medewerker
 • Je kan evoluties ontdekken in de competenties van een medewerker
 • Je kan een analyse van een team opmaken en interpreteren

Wat heb je nodig voor deze sessie?

 • Laptop met Excel2016
 • Technische functieprofielen uit de technische dienst

OPDRACHT: Maak een teamanalyse op basis van de geëvalueerde medewerkers. Maak de uitbreiding naar de kwalificaties en het opleidingsplan.

Welke resultaten bekom je na deze opdracht

 • Een volledig geanalyseerd team.
 • Een teamopleidingsplan

Slotsessie (8) voorstelling intern project (halve dag)

Je brengt je bedrijfsintern project naar voor en je krijgt feedback van de groep. Bij deze sessie zijn ook de interne ‘sponsors’ van bij de deelnemende bedrijven van harte welkom. Ook voor hen wordt dit een uiterst interessante ervaringsuitwisseling.

Inhoud

 • Schets van het team (organogram, soorten medewerkers, functies, knelpunten)
 • Voorstel van de projectaanpak
 • Voorstelling 1 of meerdere uitgewerkte profielen (incl norm)
 • Voorstelling individuele analyse(s) en teamanalyses, POP's,...
 • Eindconclusie van uw project

Er wordt verwacht dit in te leveren 1 week voor de einddatum

Geschatte duurtijd van de voorstelling: 15 minuten + 15 minuten vragen en bespreking

Over de trajectbegeleider

cdChristophe Dhaenens heeft een technische achtergrond en startte zijn carrière in de elektronica en de auto-industrie. Gedurende meer dan 17 jaar werkte hij vervolgens voor Syntra als opleidingscoördinator technische beroepen, sectorcoördinator industrie en projectcoördinator HR-Services. Sinds 2010 is hij Eandis bezig met HR, opleidingen en skill-en competentiemanagement. tmsknlkg

Daarnaast startte hij het bedrijf D-INC die bedrijven ondersteund op vlak van Learning & Development en Talent & Competence Management. TO DO Bavo:: de score van de voorbije editie invoegen. Die scores zijn uitstekend !

 

Wat is een toepassingstraject?

Voor de toepassingstrajecten hebben we inspiratie gehaald bij de vermaarde Chinese filosoof Confucius: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp”.

Een toepassingstraject is een korte opleiding gevolgd door verschillende vervolgsessies. Het is de bedoeling dat de deelnemers na elke sessie de aangeleerde concepten toepassen in hun bedrijf. Tijdens de daaropvolgende sessie worden ervaringen gedeeld met de andere deelnemers en worden uitdagingen en oplossingen besproken. Daarna wordt er gestart met de voorbereiding van de volgende toepassingsfase. De toepassingssessies hebben pas zin als iedereen de tijd heeft gehad om de opdracht goed voor te bereiden. Daarom zijn er steeds 3 à 6 weken tussen de verschillende vervolgsessies.

Naast de theorie en de vervolgsessies willen we ook leren van elkaar. Daarom zijn er in dit toepassingstraject maximaal 12 deelnemers werkzaam bij maximaal 8 verschillende bedrijven. Na het volledige traject heeft niet enkel de deelnemer kennis en ervaring opgedaan, maar is er ook een verbeterslag gemaakt in het bedrijf waar hij werkzaam is. Een toepassingstraject biedt dan ook een interessante ROI voor de deelnemer en het bedrijf.

Om het traject succesvol te implementeren in het bedrijf wordt het sterk aanbevolen dat elke deelnemer een interne ‘sponsor’ engageert, die over bevoegdheid beschikt om de deelnemers te ondersteunen bij het invoeren competentie- en kwalificatiebeheer in de technische omgeving (vb. HR Manager, plant manager, operations manager, maintenance manager, etc...) .

Praktische info

Alleen de eerste sessie, die een hele dag duurt, wordt in een hotel georganiseerd (zie adres hieronder); Het is de bedoeling dat de volgende sessies afwisselend bij één van de deelnemers op het bedrijf plaatsvinden. Hiervoor is uiteraard een geschikt lokaal nodig, met projector en scherm. Indien mogelijk kan er met de groep een bedrijfsbezoek gedaan worden bij de gastheer/gastvrouw. In het geval van een bedrijfsbezoek is de voorziene timing 1 uur langer (eindigen om 19u30).

Data en locaties

 • Sessie 1 (hele dag): 25 oktober 2018 van 8u30 tot 16u30 in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
 • Sessie 2 (halve dag): 22 november 2018 van 14u00 - 17u00 bij één van de deelnemers
 • Sessie 3 (halve dag): 17 januari 2019 van 14u00 - 17u00 bij één van de deelnemers
 • Sessie 4 (halve dag): 21 februari 2019 van 14u00 - 17u00 bij één van de deelnemers
 • Sessie 5 (halve dag): 21 maart 2019 van 14u00 - 17u00 bij één van de deelnemers
 • Sessie 6 (halve dag): 25 april 2019 van 14u00 - 17u00 bij één van de deelnemers
 • Sessie 7 (halve dag): 23 mei 2019 van 14u00 - 17u00 bij één van de deelnemers
 • Sessie 8 (slotsessie, halve dag): 20 juni 2019 van 14u00 - 18u30 bij één van de deelnemers

Opmerkingen

 • Taal Opleiding in het Nederlands, Nederlandstalige handouts, BEMAS Tacoma-Tool in het Nederlands.
 • Aantal deelnemers
  • Minimaal 6 deelnemers werkzaam bij 4 verschillende bedrijven.
  • Maximaal 12 deelnemers komende uit 8 verschillende bedrijven.
 • 10% korting voor de tweede en volgende deelnemer(s) van eenzelfde bedrijf.
 • Licentie voor het gebruik van de BEMAS Tacoma-Tool binnen de vestiging waar de deelnemer(s) tewerkgesteld zijn, is inbegrepen.
 • Naast de betrokken deelnemer(s) kan ook de ‘interne sponsor’ van het bedrijf deelnemen aan de slotsessie.
 • Alle bedragen zijn excl. 21% BTW
Datum:
donderdag 25/10/2018 - 8:30
donderdag 25/10/2018 - 18:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
Hotel Serwir
Koningin Astridlaan 57
Sint-Niklaas 9100
Ledenprijs:
€ 2.495 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 2.995 (ex btw)

Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Toepassingstraject